Говорим безплатно до една минута през нощта

Въвежда се и единна първоначална цена за разговор от 11 стотинки
23 фев 2005 17:32,
Говорим безплатно до една минута през нощта

Абонатите на Българската телекомуникационна компания (БТК) няма да плащат цена за минута на градските разговори в часовете между 21.00 ч и 7.00 ч (off peak), както и в същия часови пояс в събота и неделя и на официалните празници на България. Това обявиха от телекома на проведена днес пресконференция, на която бяха разяснени промените в тарифите на компанията, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

От БТК обясниха, че измененията се налагат заради процеса на ребалансиране на цените, който компанията е задължена да изпълнява във връзка с приетите ангажименти по присъединяването на България към Европейския съюз. Ето защо от 1 април 2005 г. БТК започва да отчита телефонните разговори на своите абонати в секунди. Цената за минута градски разговор ще бъде стотинка и половина в часовете от 7.00 ч. сутринта до 21.00 ч вечерта (peak).

Въвежда се и единна първоначална цена за осъществяване на разговор по фиксираната мрежа. Стойността й е в размер на 11 стотинки и ще се тарифира само при селищни и междуселищни обаждания, но не и за международни. Тя ще е еднократна и независима от продължителността на проведения разговор. Първоначалната цена ще се отчита за всеки разговор и в двете часови зони (peak & off peak). Абонатите не заплащат нищо ако набраната линия е заета или дава свободно.

Селищните и междуселищните разговори ще се тарифират с точност до секунда, а международните ще отчитат секунди след първата половин минута. Абонатите на фиксираната мрежа ще получават безплатна детайлизирана справка за времето, дестинацията и продължителността на проведените разговори. Селищните разговорите по уличните жетонни апарати на БТК ще продължат да се таксуват в импулси при цена от 13 стотинки за импулс, в който е включен ДДС.

До края на 2005г. възможност за тарифиране на разговорите по продължителност в секунди ще имат 80% от общия дял на абонатите на БТК, като в момента те са 66%. Това са цифрови и аналогови абонати с Компютъризирана система за таксуване (КСТ). Таксуването в импулси ще остане валидно само за аналоговите постове, за които няма техническа възможност за отчитане на разговорите в секунди.

Създадени са две нови международни зони и са променени страните в някои от международните зони в съответствие с разходите по тяхното предоставяне.

За 30 стотинки на минута ще могат да се провеждат разговори със страните от Зона І - Гърция, Великобритания, Чехия, Русия, Испания, Германия, САЩ, Канада, Швеция, Португалия, Израел и др. Към тези страни е най-значителната част от общия брой обаждания от България.

За 36 стотинки на минута ще могат да се провеждат разговори със страните от Зона ІІ - Кипър, Ирландия, Норвегия, Китай, Южна Африка, Украйна, Турция, Македония, Румъния, Франция, Молдова и др.


Спонсорирано съдържание