S&B Holding внася второ търгово за отписване на Бентонит

Дружеството излиза на печалба с 2,5 млн. лв. за 2004 г., спрямо загуба от 7,2 млн. лв. за 2003 г.
1 мар 2005 15:42, Мариян Йорданов

S&B Holding е внесъл ново търгово предложение за закупуване на акции от Бентонит АД-Кърджали, съобщи БФБ- София.

На 1 септември 2004 г. Комисията за финансов надзор наложи окончателна забрана за публикуване на търгово предложение на “S&B Holding” GmbH, Германия (притежаващ 97,03% от капитала на дружеството), за закупуване на акции на “Бентонит” АД, гр. Кърджали, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник “Стопанска и инвестиционна банка” АД.

Търговото предложение беше забранено въпреки повишената до 23,98 лв. търгова цена за акция в коригирания вариант на търговото предложение спрямо 19 лв. в първоначално внесения вариант.

Предложената цена в новото търгово предложение е отново 23,98 лв. за акция. Търговият предложител възнамерява да поиска отписване на Бентонит АД-Кърджали от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 воден от КФН. Комисията все още не е взела отношение към предложението.

Днес се изтъргуваха 234 акции на Бентонит АД Кърджали при цена 23 лв. за акция.

На 28 октомври 2003 г. стана ясно, че гръцката компания S&B Industrial Minerals S.A. е сключила споразумение за придобиване на 96.8% от акциите на Бентонит, като по-късно бе осъществена и сделката с посредничеството на СИБанк. S&B Industrial Minerals S.A. е основният конкурент на Бентонит АД.

Чиста печалба от 2,45 млн. лв. отчете Бентонит АД за 2004 г., спрямо загуба от 7,2 млн. лв. за 2003 г. Печалбата на акция е 2,4 лв.


Спонсорирано съдържание