Приеха стандарти за финансови отчети за малките и средните предприятия

Националните стандарти за финансови отчети за малките и средните предприятия са подкрепени от членовете на Националния съвет по счетоводство
17 мар 2005 12:21,
Правителството прие Национални стандарти за финансови отчети за малките и средните предприятия. Те са изготвени на базата на Националните счетоводни стандарти, одобрени от Министерския съвет през 1998 г. и съобразени с общите положения за изготвяне и представяне на финансовите отчети, утвърдени от Съвета по Международни счетоводни стандарти, актовете на Европейския съюз и националните особености, съобщиха от Министерски съвет.

В Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия са запазени регламентите от Националните счетоводни стандарти, като са направени и някои промени.

Според промените отпадат стандартите за предприятията, които задължително, по силата на Закона за счетоводството, прилагат Международни стандарти за финансови отчети – застрахователни дружества, инвестиционни предприятия, пенсионно-осигурителни дружества, пенсионни фондове и банки; отпадат стандартите, които не засягат дейността и са неприложими от малките и средните предприятия – за отчитане на разходите за опазване на околната среда, за отчитане на сектори и за представяне на годишни финансови отчети при условия на свръхинфлация; усъвършенстват се и се прецизират счетоводният стандарт за отчитане на данъците от печалбата и счетоводните стандарти за дълготрайните материални и нематериални активи.

Останалите счетоводни стандарти остават непроменени.

Националните стандарти за финансови отчети за малките и средните предприятия са подкрепени от членовете на Националния съвет по счетоводство.


Спонсорирано съдържание