55 млн. лв. начална цена за 35,78% от Арсенал АД на 11-ия ЦПТ

В рамките на търга ще се продава и държавното участие от 35,78% от капитала на “Арсенал” АД, Казанлък.
21 мар 2005 15:33,

Агенция за приватизация (АП) ще предложи акции от 90 дружества за продажба на 11-ия централизиран публичен търг (ЦПТ), който ще се проведе на “Българска фондова борса-София” АД, съобщиха от агенцията.

В рамките на търга ще се продава и държавното участие от 35,78% от капитала на “Арсенал” АД, Казанлък. Пакетът от “Арсенал” АД ще бъде пуснат на един лот. Той представлява блокираща квота, без която не могат да се взимат важни за дружеството решения като: изменения и допълнения на устава, увеличаване и намаляване на капитала и др.

Предлаганите акции от дружеството са включени в списъка на търговските дружества с държавно участие в капитала при приватизацията, на които се допуска плащане с непарични платежни средства (включително и инвестиционни бонове). Началната цена на пакета акции е 54,89 млн. лв.

На 11-ия централизиран публичен търг ще бъдат предложени и 100% от капитала на “Топлофикация - Ловеч”. Дружеството ще се продава срещу пари.

Ще бъдат предложени и остатъчните пакети от “Балканкар – ЗП Т. Петров” АД – 35,61%; “Балканкар – ЗПДЕА Г. Костов” АД – 30,89% и “Балканкар - Искър” АД – 36%.

21 от дружествата ще се предлагат срещу непарични платежни средства, а 67 – срещу пари.

За две дружества се предвижда комбинирано плащане (срещу пари и непарични платежни средства).

От шестата борсова сесия се допуска въвеждането на поръчки за покупка от участниците с цени, по-ниски от минималната, но не по-ниска от 50 на сто от определената минимална продажна цена.

Началната дата на предлагането на пакетите от акции на централизирания публичен търг е шестият работен ден от датата на обнародване на тръжното обявление в Държавен вестник, а крайната – 14 работни дни от обнародването.

Дружествата ще се продават на сегмент “Централизиран публичен търг” на “Приватизационен пазар” на “Българска фондова борса София” АД.


Спонсорирано съдържание