Средно претеглената доходност на тримесечните ДЦК се понижи до 2,24%

В аукциона участваха 16 първични дилъри на ДЦК
16 май 2005 18:07,

Средно претеглената доходност на тримесечните сконтови ДЦК на проведения днес аукцион бе 2,24 на сто годишно, по-ниска от 2,28%, постигнати на предишния аукцион, състоял се на 28 март, съобщи БНБ.

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни бонове с обща номинална стойност 15 млн. лв. До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 27,3 млн. лв. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 99.41 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взето от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 15 млн. лв. номинална стойност, при средна цена от 99,43 лв. на 100 лв. номинал.

В аукциона участваха 16 първични дилъри на ДЦК.


Спонсорирано съдържание