Акционерите на Фазерлес ще получат по 0,54 лв. дивидент на акция

Крайната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е първи юни
26 май 2005 11:18,

Брутният дивидент на една акция на Фазерлес АД - Силистра е 0,54 лв., а нетният е 0,50 лв. на акция, съобщи Българска фондова борса - София. Решението за разпределение на дивидент е било взето на Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 20 май.

Крайната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е първи юни.

Печалбата на дружеството за миналата година е 928 хил. лв., докато за 2003 г. тя е била 695 хил. лв. Основният капитал на Фазерлес е 515 хил. лв., а собственият е бил 8,429 млн. лв. в края на миналата година.

Днес няма сделки с акции на дружеството на фондовата борса. Най-високата оферта купува е на  ниво 17,05 лв. за акция, а най-ниската оферта продава е при 17,20 лв. за акция.  


Спонсорирано съдържание