Райфайзенбанк (България) с 84% ръст на печалбата за тримесечието

През първото тримесечие на 2005 г. кредитният портфейл на Райфайзенбанк (България) се увеличи със 104,89%
30 май 2005 13:07,

Активите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за първото тримесечие надхвърлиха 2,112 млрд. лв., увеличавайки се със 128,37% спрямо 31 март 2004 година, а печалбата след данъчно облагане отбеляза ръст от 83,6% до 11,51 млн. лв., съобщиха от финансовата институция.

През първото тримесечие на 2005 г. кредитният портфейл на Райфайзенбанк (България) се увеличи със 104,89% в сравнение със същия период на миналата година и достигна 1,487 млрд. лв. Депозитите от фирми и граждани отбелязаха ръст от 98,14% до 1,114 млрд. лв. в сравнение с 31 март 2004 г.

В края на март кредитите на физически лица нараснаха с 282,34% до 136 млн. лв. спрямо 31 март 2004 година и с 41,41% в сравнение с 31 декември 2004 година. В сравнение с 31 март 2004 година броят на издадените от банката карти – Маестро и Виза, нараства с 96%, а спрямо края на годината с 31%.

Райфайзенбанк реализира за периода възвращаемост на капитала след данъци от 34,6% при 32,8% в края на 2004 г. Банката запазва съотношение разходи/приходи от 46,5%, докато възвращаемостта върху активите след данъчно облагане се увеличава до 2,6% при 2,1% към декември 2004 година.

Към 31 март 2005 година капиталовата база на Райфайзенбанк (България) достига 204 млн. лв., което е увеличение от 84,52%, спрямо първото тримесечие на 2004 година и 31,6% в сравнение с края на миналата година.

През първото тримесечие на 2005 година Райфайзенбанк (България) увеличава капиталовата си база с 25 млн евро, като 15 млн евро е увеличението на акционерния капитал от едноличния собственик Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, а с 10 млн евро е увеличен дългово-капиталовият хибриден инструмент към Райфайзен Централбанк Австрия АГ.

Райфайзенбанк (България) ЕАД е основана през 1994 г. Банката е 100% собственост на Райфайзен Интернешънъл, компанията контролираща дъщерните дружества на РЦБ в Централна и Източна Европа (ЦИЕ).


Спонсорирано съдържание