Приходите във вътрешната търговия се повишават с 11% за януари-април

Увеличение се наблюдава при всички основни търговски дейности
10 юни 2005 17:54,

Нетните приходи от продажби на продукция, стоки и услуги в сектор "Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството" за периода януари - април 2005 г. нарастват с 11,3% спрямо същия период на 2004 г., показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Увеличение се наблюдава при всички основни търговски дейности, като най-голям (16%) е растежът в търговията с автомобили и горива и ремонт на автомобили. Това е следствие от реализираните темпове на растеж в двете структуроопределящи съставни дейности - търговия с автомобили и мотоциклети и търговия с автомобилни горива и смазочни материали, съответно 23,8% и 9,2%.

Търговията на дребно и ремонт на лични вещи и стоки за домакинството бележи ръст от 12,9%, резултат основно от увеличението при търговията със стоки за домакинството и битова техника – 20,4%, с текстил, облекло и обувки – 13,2%, с храни, напитки и тютюневи изделия – 11%.

Търговията на едро нараства с 10,3%, като от съставните дейности по-високи темпове се наблюдават при търговията с неселскостопански междинни продукти – 16,4%, с машини и оборудване – 14,1% и със селскостопански суровини и живи животни – 15%.

Само за месец април приходите във вътрешната търговия се повишават с 16,7 на сто спрямо април 2004 г. При търговията с автомобили и горива и ремонт на автомобили нарастването е с 19,1%, при търговията на едро – 16,6%, а при търговията на дребно и ремонт на лични вещи и стоки за домакинството – 15,4%.


Спонсорирано съдържание