Услугите все повече ще изместват производството в Европа

Най-голям ръст по отношение на заетостта в Европа ще отбележи секторът на услугите, сочи прогноза на Европейския център за развитие и професионално обучение
19 фев 2008 10:31,

Най-голям ръст по отношение на заетостта в Европа ще отбележи секторът на услугите, сочи прогноза на Европейския център за развитие и професионално обучение (Cedefop) относно квалификациите, които ще се търсят до 2015 г.

Икономиката като цяло ще генерира над 13 млн. нови работни места до 2015 г. въпреки загубата на места в първичния (добивния) сектор и в производството.

Транспортът и дистрибуцията, включително туризмът, ще създадат 3,5 млн. допълнителни работни места, докато секторът на бизнес и други услуги предлага най-добрите перспективи за заетост в средносрочен план, генерирайки 9 млн. нови места до 2015.

Други 3 млн. работни места ще бъдат създадени в образованието, здравеопазването и социалните дейности.

Вижте още


Спонсорирано съдържание