≈»Ѕ и Ќ≈  с важно споразумение за нови водноелектрически централи

ќчаква се те да осигур€т допълнителни производствени мощности от около 800 мегавата
12 юни 2024 14:25,  расимир јнгелов
5
≈»Ѕ и Ќ≈  с важно споразумение за нови водноелектрически централи
—нимка: Ќ≈ 

≈вропейската инвестиционна банка (≈»Ѕ) ще предостави консултантска помощ на Ќационална електрическа компани€ ≈јƒ (Ќ≈ ), националната електрическа компани€ на Ѕългари€, при подготовката за изграждане на две големи помпено-акумулиращи водноелектрически централи в югозападната част на страната, съобщиха от Ќ≈ .
 
¬секи от тези два нови възобнов€еми енергийни източника, с имена Ѕатак и ƒоспат, ще осигури допълнителни  производствени мощности от около 800 мегавата (MW) и ще повиши капацитета за съхранение, като по този начин ще укрепи доставките на електроенерги€ в Ѕългари€ и ≈вропейски€ съюз.

ѕо силата на споразумението, подписано днес,  онсултантската служба на ≈»Ѕ - ще проучи техническата пригодност и икономическата жизнеспособност на двата проекта, а също така ще оцени и техните предимства и рискове. “ова ще позволи на Ќ≈  да вземе информирани решени€ от съществено значение за развитието на двата проекта.

"≈»Ѕ подкреп€ разработването на стратегически устойчиви инвестиционни проекти в енергийни€ сектор както в ≈—, така и извън него‟, посочи вицепрезидентът на ≈»Ѕ  ир€кос  акурис. „— удоволствие предостав€ме експертни€ опит на банката за оценка на целесъобразността и жизнеспособността на двата проекта, които могат да окажат сериозно положително отражение върху енергийни€ микс на Ѕългари€ и да повишат стабилността на електропреносната й мрежа, като същевременно подсил€т ц€лостната инфраструктура на европейската енергийна мрежа".

ѕомпено-акумулиращата водноелектрическа централа (ѕј¬≈÷) може не само да генерира водноелектрическа енерги€, но и да € съхран€ва и след това да € подава към електрическата мрежа при необходимост.

"ѕартньорството между ≈»Ѕ и ћинистерството на енергетиката е от ключово значение за реализаци€та на проекти, които ще допринесат за постигането на енергийни€ преход. —ред т€х е и развитието на помпено-акумулиращите водноелектрически централи, които биха могли да се превърнат в най-големите батерии за съхранение на енерги€ в региона", за€ви служебни€т министър на енергетиката ¬ладимир ћалинов.

ѕо думите му с реализаци€та на подобни проекти ще се подобри нашата енергийна сигурност, ще се подобри енергийната инфраструктура на Ѕългари€ и ще постигнем целите за декарбонизаци€.

»зпълнителни€т директор на Ќ≈  инж. ћартин √еоргиев допълни, че „подписаното днес споразумение между Ќ≈  и ≈вропейската инвестиционна банка бележи важна стъпка не само за развитието на проектите ѕј¬≈÷ Ѕатак и ѕј¬≈÷ ƒоспат, но и за гарантиране на сигурността на снабд€ването в българската електроенергийна система.

ќчаква се двата нови възобнов€еми енергийни източника, които ще използват съществуващи водноелектрически каскадни €зовири и резервоари в района около градовете Ѕатак и ƒоспат в ёгозападна Ѕългари€, да действат като големи акумулаторни батерии, съхран€ващи зелена енерги€. “ова ще осигури на Ќ≈  гъвкаво 24-часово и ежеседмично управление, бърза зам€на на мощностите при извънредни ситуации и допълнителни балансиращи услуги. ѕредвижда се електроцентралите, чи€то стойност се оцен€ва на около 900 млн. евро вс€ка, да вл€зат в експлоатаци€ до 2032 г.

ƒвата проекта са част от 10-годишни€ план за развитие на мрежата (TYNDP) до 2024 г. на ≈вропейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенерги€ (ENTSO-E).

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


5
ќще по темата: Ќ≈ ≈»Ѕ
ќще от
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
4
0
 
0
 
! ќтговори
–ендето преди 1 месец
Ќъл ви ви казах...., у поста си за "липсата на млади полит. лидери у Ѕг", освен ≈врофондовете и парата за ≈вропроектите, у държавата веке не остана нищо друго за крадене и грабене.
3
0
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
 олко ще ни струва партньорството между ≈»Ѕ и ћинистерството на енергетиката?
2
1
 
8
 
! ќтговори
уточнение преди 1 месец
ѕодготв€ се нов √–јЅ≈∆ ,както със зелената сделка.ѕрокопиев , Ўиши и ƒомуса доволно потриват крадливи дебели ръчички!ћилиардите отиват в познатите шарлатани ,които изграждат нови мощности слагайки над 50% в джоба още при строежа ,след което ние плащаме на тези разбойници ток на тройна цена още 30 години.“ака без да са похарчили и стотинка собствени пари ,разбойниците стават безумно богати и ни заробват за пореден път. акто с фотоволтаиците.
1
2
 
5
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
«а €зовири ≈— не дава и лев.