»кономически€т министър контролира "ѕлод и зеленчук", но не и ¬ћ«

—метната палата: ЅЅ– дала над 1/3 от големите си кредити на една фирма
39
»кономически€т министър контролира "ѕлод и зеленчук", но не и ¬ћ«
—нимка: Ѕ√Ќ≈—

ƒейността на министъра на икономиката по упражн€ването на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала не е достатъчно ефективна. »зводът е от извършени€ от —метната палата одит на тази дейност за периода от €нуари 2018 г. до кра€ на 2019 г. ћинистър в този период в третото правителство на Ѕойко Ѕорисов беше ≈мил  араниколов.

Ќ€ма държавна стратеги€ как търговските дружества повишават растежа на икономиката и конкурентноспособността й, поради това дейността на министъра на икономиката по упражн€ване на правата на държавата в тези дружества не е достатъчно ефективна.

 ъм кра€ на 2019 г. 56 на сто от стойността на дълготрайните материални активи на търговските дружества от системата на икономиката са собственост на дъщерни дружества и министърът н€ма преки правомощи€ за вземане на решени€ във връзка с т€хното разпореждане. ƒруг важен аспект, който има финансово изражение за бюджета - дъщерните дружества не прав€т отчислени€ от печалбата/не разпредел€т дивидент в полза на държавата (т.е. в държавни€ бюджет), а отчислени€та от т€хната печалба (в случай че има такива) се прав€т в полза на съответното холдингово дружество, чи€то собственост са те.

ѕо баланса на ћинистерството на икономиката към 31.12.2019 г. са заведени д€лове, акции и съучасти€ в размер на 2, 26 млрд. лв.  ƒружества с държавно участие в капитала, в които ћ» притежава д€л, са 97, от т€х 54 са действащи, 22 са в процедура по ликвидаци€, а 21 дружества са в процедура по несъсто€телност.

ќказва се, че министърът на икономиката упражн€ва правата на собственост на държавата в "ѕлод – «еленчук" ≈ќќƒ, гр. √аброво - дружество, което e със собствен капитал на стойност 272 хил. лв., активи в общ размер на 285 хил. лв. и приходи от оперативна дейност от 146 хил. лв.

¬ същото време търговски дружества, които са със значителни (в пъти по-големи) обороти, управл€вани активи и собствен капитал, не са под преки€ контрол на министъра, защото са със статут на дъщерни дружества. “акъв пример са дъщерните на ƒ   ≈јƒ дружества: „¬азовски машиностроителни заводи“ ≈јƒ със собствен капитал от 290 млн. лв., управл€вани активи за 474 млн. лв. и приходи от оперативна дейност над 254 млн. лв.; „ интекс“ ≈јƒ със собствен капитал от 81 млн. лв., активи за над 157 млн. лв. и приходи от оперативна дейност 120 млн. лв.; други дружества от отбранителната индустри€ като „Ќити“ ≈јƒ и „јвионамс“ јƒ; „≈ко јнтрацит“ ≈јƒ, „ћонтажи“ ≈јƒ, посочват от —метната палата.

—метната палата е изследвала две извадки на търговските дружества, в които министърът на икономиката упражн€ва правата на собственост на държавата: на действащи търговски дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие в капитала („Ѕългарска банка за развитие“ јƒ и „—офи€ “ех ѕарк” јƒ); две търговски дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие в капитала в процедура по ликвидаци€ („ћесокомбинат ѕлевен“ јƒ /л./ и „Ѕожур“ ≈ќќƒ /л./)

Ѕългарската банка за развитие кредитира големи предпри€ти€ с половината от кредитни€ си портфейл в разрез със сво€та миси€, гласи друга констатаци€.

ѕри тези кредити водещ подотрасъл е производството на тютюневи издели€, с близо 50 процентен д€л от предоставените кредити за 2018 и 2019 г. —ред другите дружества с кредитна експозици€, надхвърл€ща 10 на сто от общата стойност на отпуснатите кредити, са: предпри€тие за производство на кокс и рафинирани нефтопродукти; търговска верига за техника; дружество, работещо в сферата на телекомуникациите и далекосъобщени€та и др. ќт кредитите на големи предпри€ти€, малко над една трета са кредитите, предоставени на едно предпри€тие, работещо в сектора на тютюневата промишленост.

 редитите, предоставени на малки и средни предпри€ти€ (ћ—ѕ) предобладаващо са насочени към предпри€ти€, занимаващи се с производство и разпределение на енерги€.

ѕрез одитирани€ период не е осъществ€ван контрол на възнаграждени€та на ръководните органи на ЅЅ– јƒ и дъщерните й дружества.

¬ъзнаграждени€та на членовете на ”правителни€ съвет на ЅЅ– јƒ са около 2 пъти по-високи от тези на ”— на Ѕългарската народна банка. ƒопълнително членовете на ”— на ЅЅ– јƒ са участвали и в ръководните органи на дъщерните на банката дружества, като за заеманите позиции в н€кои от т€х са получавали възнаграждение, около 30 на сто от възнаграждени€та им като членове на ”— на банката. “ака едно лице може да участва, както при вземането на решение за собственото си назначаване в ръководството на дъщерното дружество, така и при определ€не на възнаграждението, което да получава на съответни€ ръководен пост.

—редната продължителност на процедурите по ликвидаци€ на дружества е над 17 години.

”становени са проблеми при ликвидаци€та на дружествата – н€ма изисквани€ за критериите за определ€не и продължаване на срока за завършването на ликвидаци€. ≈то защо процедурата по ликвидаци€ на „ћесокомбинат-ѕлевен“ јƒ (л.) е продължила прекалено дълго - над 20 г., въпреки че още към 2007 г. имуществото на дружеството е осребрено и са удовлетворени кредиторите му. ѕо време на дългата процедура са загубени около един милион лева, тъй като е извършено противоправно де€ние след като значителни публични средства с години са оставени по банкова сметка на дружество с преустановена дейност. ƒържавните интереси не са защитени в достатъчна степен.

ѕродължителността на ликвидационната процедура на „Ѕожур“ ≈ќќƒ (л.), гр.ямбол, е 21 години до кра€ на 2019 г., а през 2020 г. е назначен нов ликвидатор.

»зборът на членове на органите за управление и контрол и на ликвидаторите на търговски дружества с държавно участие и техните дъщерни дружества се осъществ€ва без прозрачна конкурсна процедура, основана на професионалните умени€, компетенции и опит на кандидатите, и без съобраз€ване с предмета на дейност на съответното дружество.

—метната палата е дала 10 препоръки на министъра на икономиката, които тр€бва да бъдат изпълнени до 10 месеца.

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


39
ќще от
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
11
9
 
11
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
ќставете тва ами кажете ще летим ли с Ќј—ј у космоса ??? √ледам американците се с Ќј—ј лет€т ха ха ха .  ак все сме в губещи€ лагер не мога да разбера ????????
10
3
 
14
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
ћилиционери управл€ваха сър
9
25
 
12
 
! ќтговори
ха ха преди 2 години
’а-ха. јйде пак започна предизборната кампани€ и внушени€. —амо че вече министър е велики€  иро-от ’арвард. ћай забравихте този факт, ***.
8
14
 
33
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
ƒоклада на сметната палата е визитка за 12 г управление на √≈–Ѕ.  орупци€, хаос, батаци
7
5
 
16
 
! ќтговори
ssi преди 2 години
бойко, върни се на б€л кон да раздадеш още н€колко милиона кредити на дел€нчо. ћол€ те, спаси ни от банковите ни сметки
6
5
 
9
 
! ќтговори
’ахах преди 2 години
“ова заглавие важи за всички депутати
5
27
 
8
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
“о€ завод оцел€ през комунизъма оцел€ и през робството на √≈–Ѕ, да видим дали ще оцеле под робството на  иро  анадеца.
4
8
 
19
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
ƒемократите строили ли са го то€ завод, сега искат да му тур€т ръка и да го съсип€т и него. ќчаквайте скоро най-демократично ддържавата да стигне до фалит. ƒето е минала демокраци€ заводи не вире€т и трева не никне, идете вижте Ћиби€, »рак и —ири€ јфганистан и не бързайте да се връщате там е демократично.
3
7
 
25
 
! ќтговори
 ойчо преди 2 години
ѕо това си личи какъв батак са направили чок парти€та герб
2
21
 
20
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
мммдаа, киро канадеца май и ѕЋќƒ «≈Ћ≈Ќ„”  да котролира ще му е трудно
1
4
 
15
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
при демокраци€та е така! фирмите контролират най-важното, а на робите им се дава малко власт да не се разбунтуват!

—понсорирани публикации