√≈–Ѕ-—ƒ— и ƒѕ— си подел€т областите, ѕѕ-ƒЅ печел€т 23 и 24 ћ»– в —офи€

 о€ политическа сила печели в отделните области в страната?
11 юни 2024 09:03, ≈лка ¬асилева
163
√≈–Ѕ-—ƒ— и ƒѕ— си подел€т областите, ѕѕ-ƒЅ печел€т 23 и 24 ћ»– в —офи€
—нимка: архив, Ѕ√Ќ≈—

÷ентралната избирателна комиси€ (÷» ) публикува резултати при 100% обработени секционни протоколи от изборите за Ќародно събрание, произведени на 9 юни. ƒанните на ÷»  показват, че в 50-и€ парламент ще вл€зат седем партии и коалиции. √≈–Ѕ-—ƒ— е начело в гол€ма част от областите, като т€хната хегемони€ е нарушена единствено от ƒѕ—. ѕѕ-ƒЅ пък са начело в два отрите ћ»–-а в —офи€.

ќще по темата
ѕри 100% обработени секционни протоколи в област Ѕлагоевград води √≈–Ѕ - —ƒ— с 31,21%, втори са ƒѕ— с 27,55%, а трети - ѕѕ - ƒЅ с 8,37%, следвани от "¬ъзраждане" със 7,96%, "Ѕ—ѕ за Ѕългари€" – 7,17% и "»ма такъв народ" – 4,38%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в област Ѕургас води √≈–Ѕ-—ƒ— с 24,53%, втори са ƒѕ— със 17,50%, а трети - "¬ъзраждане" с 13,96%, следвани от ѕѕ-ƒЅ - 11,94%, "Ѕ—ѕ за Ѕългари€" с 6,88%, "»ма такъв народ" - 6,64% и "¬еличие" с 5,61%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в област ¬арна води √≈–Ѕ-—ƒ— с 30,38%, втори са „¬ъзраждане“ с 16,83%, а трети - ѕѕ-ƒЅ с 15,05%, следвани от „»ма такъв народ“ със 7,3%, „¬еличие“ – 5,85%, ƒѕ— – 5,84% и „Ѕ—ѕ за Ѕългар舓 – 5,79%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в област ¬елико “ърново води √≈–Ѕ-—ƒ— с 26,85%, втори са "¬ъзраждане" с 16,83%, а на трети - ƒѕ— с 11,21%, следвани от ѕѕ-ƒЅ - 10,45%, "Ѕ—ѕ за Ѕългари€" с 10,41%, "»ма такъв народ" - 6,94% и "¬еличие" с 5,79%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в област ¬идин води √≈–Ѕ-—ƒ— с 26,44%, втори са ƒѕ— с 21,03%, а трети – ѕѕ-ƒЅ с 11,78%, следвани от „¬ъзраждане“ - 11,69%, „Ѕ—ѕ за Ѕългар舓 - 8,95% и „»ма такъв народ“ – 5,28%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в област ¬раца води √≈–Ѕ с 34,51%, втори са ƒѕ— с 15,04%, а трети – ѕѕ „¬ъзраждане“ с 12,72%, следвани от „Ѕ—ѕ за Ѕългар舓 с 8,42%, ѕѕ - ƒЅ – 8,16% и "»ма такъв народ" – 5,08%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в област √аброво води √≈–Ѕ-—ƒ— с 31,20%, втори са "¬ъзраждане" с 18,13%, а трети – ѕѕ-ƒЅ с 10,95%, следвани от "Ѕ—ѕ за Ѕългари€" – 8,34%, "»ма такъв народ" - 7,02%, "¬еличие" с 5,87% и ƒѕ— - 5,55%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в област ƒобрич води √≈–Ѕ-—ƒ— с 27,20%, втори са ƒѕ— с 16,50%, а трети – „¬ъзраждане“ с 15,76%, следвани от „Ѕ—ѕ за Ѕългар舓 – 10,24%, ѕѕ-ƒЅ с 8,79%, „»ма такъв народ“ – 6,10% и „¬еличие“ – 4,28%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в област  ърджали води ƒѕ— – 78,01%, втори са √≈–Ѕ – —ƒ— със 7,43%. ќстаналите участвали в изборите партии и коалиции са събрали под четири на сто от гласовете.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в област  юстендил води √≈–Ѕ – —ƒ— с 30,89%, втори са „¬ъзраждане“ с 14,94%, а трети – ƒѕ— - 10,55%, следвани от ѕѕ-ƒЅ - 10,37%, "Ѕ—ѕ за Ѕългари€" с 9,53%, "»ма такъв народ" - 6,46% и "¬еличие" - 4,02%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в област Ћовеч води √≈–Ѕ - —ƒ— с 33,38%, втори са ƒѕ— с 13,27%, а трети – „¬ъзраждане“ с 12,78%, следвани от „Ѕ—ѕ за Ѕългар舓 с 9,12%, ѕѕ–ƒЅ – 9,05% и "»ма такъв народ" - 7,12%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в област ћонтана води √≈–Ѕ с 31,38%, втори са ƒѕ— с 24,23%, а трети – ѕѕ „¬ъзраждане“ с 13,06%, следвани от ѕѕ - ƒЅ – 6,76 %, „Ѕ—ѕ за Ѕългар舓 – 6,24% и "»ма такъв народ" – 4,59%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в област ѕазарджик води √≈–Ѕ-—ƒ— с 29,04%, втори са ƒѕ— с 20,36%, трети –  "¬ъзраждане" с 12,69%, следвани от ѕѕ-ƒЅ с 8,88%, "Ѕ—ѕ за Ѕългари€" с 8,39% и "»ма такъв народ" с 4,83%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в област ѕерник води √≈–Ѕ-—ƒ— с 36,06%, втори са "¬ъзраждане" с 15,87%, а трети – ѕѕ-ƒЅ с 10,53%, следвани от "Ѕ—ѕ за Ѕългари€" със 7,32%, "»ма такъв народ" – 7,08% и "¬еличие" – 4,28%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в област ѕлевен води √≈–Ѕ-—ƒ— с 24,56%, втори са "¬ъзраждане" с 15,22%, а трети – ƒѕ— с 12,32%, следвани от ѕѕ-ƒЅ с 10,11%, "»ма такъв народ" – 9,76%, "Ѕ—ѕ за Ѕългари€" – 9,65% и "¬еличие" – 4,31%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в град ѕловдив води √≈–Ѕ с 27,22%, втори са ѕѕ–ƒЅ с 19,14%, а трети – „¬ъзраждане“ с 15,78%, следвани от "»ма такъв народ" със 7,14%, „¬еличие" - 6,62%, „Ѕ—ѕ за Ѕългар舓 - 5,99% и ƒѕ— - 4,01%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в област ѕловдив води √≈–Ѕ води с 25,6%, втори са „¬ъзраждане“ с 16,61%, а трети – ѕѕ-ƒЅ с 10,94%, следвани от „Ѕ—ѕ за Ѕългар舓 с 10,87%, ƒѕ— – 9,02%, „»ма такъв народ“ – 6,65%, „¬еличие“ – 5,22% и „ћеч“ – 4,94%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в област –азград води ƒѕ— с 48,95%, втори са √≈–Ѕ-—ƒ— с 18,88%, а трети – ѕѕ-ƒЅ с 11,70%, следвани от „¬ъзраждане“ с 6,63% и „Ѕ—ѕ за Ѕългар舓 - 4,79%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в област –усе води √≈–Ѕ-—ƒ— с 23,25%, втори са „¬ъзраждане“ с 16,33%, а трети – ѕѕ-ƒЅ с 12,76%, следвани от ƒѕ— с 12,71%, „Ѕ—ѕ за Ѕългар舓 - 8,48%, „»ма такъв народ“ - 8,16% и „¬еличие“ - 6,25%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в област —илистра води ƒѕ— с 36,65%, втори са √≈–Ѕ - —ƒ— с 24,74%, а трети – „¬ъзраждане“ с 10,49%, следвани от ѕѕ–ƒЅ със 7,33%, „Ѕ—ѕ за Ѕългар舓 – 6,25%, „»ма такъв народ“ – 3,96% и „¬еличие" – 3,22%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в област —ливен води √≈–Ѕ-—ƒ— с 31,37%, втори са "¬ъзраждане" с 15,48%, а трети – ѕѕ–ƒЅ с 10,43%, следвани от ƒѕ— със 7,84%, „Ѕ—ѕ за Ѕългар舓 - 7,81%, „»ма такъв народ“ - 6,05% и "¬еличие" - 5,15%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в област —мол€н води ƒѕ— с 32,41%, втори са √≈–Ѕ-—ƒ— с 28,70%, а трети – ѕѕ-ƒЅ с 10,22%, следвани от „¬ъзраждане“ със 7,58%, „Ѕ—ѕ за Ѕългар舓 – 7,33% и „»ма такъв народ“ - 4,32%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в 23-ти ћ»– —офи€ води ѕѕ-ƒЅ с 32,91%, втори са √≈–Ѕ-—ƒ— с 20,40%, а трети – „¬ъзраждане“ с 13,94%, следвани от „Ѕ—ѕ за Ѕългар舓 - 6,02%, „»ма такъв народ“ - 5,50% и „¬еличие" - 4,36%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в 24-ти ћ»– —офи€ води ѕѕ-ƒЅ с 28,93%, втори са √≈–Ѕ с 21,92%, а трети – „¬ъзраждане“ с 14,83%, следвани от „»ма такъв народ“ с 6,04, „Ѕ—ѕ за Ѕългар舓 - 5,79%, „¬еличие" - 4,51% и „—ин€ Ѕългари€" - 4,15%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в 25-ти ћ»– —офи€ води √≈–Ѕ-—ƒ— с 25,02%, втори са ѕѕ-ƒЅ с 20,84%, а трети – „¬ъзраждане“ с 16,96%, следвани от „»ма такъв народ“ с 6,82%, „Ѕ—ѕ за Ѕългар舓 - 6,56% и „¬еличие" - 5,37%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в 26-ти ћ»– —офи€ област води √≈–Ѕ-—ƒ— с 33,62%, втори са „¬ъзраждане“ с 14,40%, а трети – ƒѕ— с 10,39%, следвани от ѕѕ-ƒЅ с 9,37%, „Ѕ—ѕ за Ѕългар舓 – 8,49% и „»ма такъв народ“ – 6,37%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в област —тара «агора води √≈–Ѕ-—ƒ— с 23,71%, втори са „¬ъзраждане“ със 17,17%, а трети - ƒвижение за права и свободи с 14,99 %, следвани от ѕѕ–ƒЅ – 9,82%, „Ѕ—ѕ за Ѕългар舓 - 8,87%, »“Ќ - 6,89%, „¬еличие" - 5,65% и„ћеч“- 4,63%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в област “ърговище води ƒѕ— с 47,87%, втори са √≈–Ѕ-—ƒ— с 13,24%, а трети – „Ѕ—ѕ за Ѕългар舓 с 8,98%, следвани от „¬ъзраждане“ с 8,04% и ѕѕ-ƒЅ – 6,06%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в област ’асково води √≈–Ѕ-—ƒ— с 33,04%, втори са ƒѕ— с 22,71%, а трети – „¬ъзраждане“ с 12,80%, следвани от ѕѕ-ƒЅ със 7,95%, „Ѕ—ѕ за Ѕългар舓 - 5,83% и „»ма такъв народ“ - 5,20%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в област Ўумен води ƒѕ— с 33,5%, втори са √≈–Ѕ -—ƒ— с 19,59%, а трети – „¬ъзраждане“ с 11,6%, следвани от ѕѕ-ƒЅ с 10,46%, „Ѕ—ѕ за Ѕългар舓- 7,81% и „»ма такъв народ“- 4,59%.

ѕри 100% обработени секционни протоколи в област ямбол води √≈–Ѕ – —ƒ— с 23,31%, втори са "¬ъзраждане" с 18,09%, а трети – "Ѕ—ѕ за Ѕългари€" със 17,71%, следвани от ѕѕ-ƒЅ с 10,23%, "»ма такъв народ" - 7,02%, "¬еличие" - 5,35% и ƒѕ— - 4,30%.
(Ѕ“ј)

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


163
ќще от »збори 2024
100% обработени протоколи: √≈–Ѕ-—ƒ— печел€т изборите с над 7% пред ƒѕ—
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
150
0
 
0
 
! ќтговори
‘илип преди 1 ден
ѕѕ-ƒЅ нищо не печел€т, а губ€т покъртително в резултат на безуми€та си
149
1
 
1
 
! ќтговори
“и€ са като преди 2 дни
*** пред  ќћѕё“Џ–!?“акива са и “»я политици.
148
1
 
2
 
! ќтговори
“ака са свикнали преди 2 дни
≈дни плащат дългове и другите друсат  ё„≈÷».
147
4
 
2
 
! ќтговори
„естита победа преди 2 дни
Ќа шарлатаните за фалшивите избори които окончателно ще доведат до нови 600мил€рда евра външен дълг който ще изплаща Ѕългарина и етносите ще дадат още 34г. ё„≈÷».
146
1
 
3
 
! ќтговори
Ќе е то тъй: преди 2 дни
»звадка от сканиран протокол за село “рем община ’итрино, област Ўумен : ѕѕ- ƒЅ - 134 гласа, √≈–Ѕ - 2, ƒѕ— - 1 . “ова в район с преобладаващо турскоезично население.
145
3
 
4
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 дни
ѕѕ-ƒЅ печел€т 23 и 24 ћ»– в —офи€ - като гледам колко нелепи са пришълците, "јй “и специалисти", в ћладост не се учудвам, че ѕѕ-ƒЅ са спечелили изборите. “о заради това и квартала е ***. ќн€ техни€, мустакат, кмет не е направил нищо за квартала. ƒори и при предните два кмета, едната дето отиде в затвора, и он€ дето го разследва  ьовеши, имаше по-гол€мо развитие. “о€ само разправ€, че н€мало пари, ама смен€ сменени настилки около общината.
144
4
 
2
 
! ќтговори
23 и 24 ћ»– в —офи€ преди 3 дни
“ова ли са гетата на софи€?
143
2
 
3
 
! ќтговори
ѕроблемът преди 3 дни
Ќе е в резултатите. Ќ€маше една св€стна парти€ със свестни хора, че да ги изберем. » избрахме от нищото ***.
142
1
 
1
 
! ќтговори
—амо преди 3 дни
–еститутска софи€ си брани кокорчетата.
141
3
 
4
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 дни
Ѕраво —офи€. Ѕългари€ с ≈вропа. Ќе им се давай на “ «— тата, ти€ си заслужават мизери€та
140
1
 
3
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 дни
 ърджали —илистра Ўумен “ърговища б€ха дадени от √–ќЅ и винету на ƒѕ— ...така хем ƒѕ— доволни разшир€ват вилавта си, хем ¬инету доволен че с ƒѕ— ще лапат баницата. √убещ е цели€т български народ! „естито на ≈вроѕидералƒемократите, които за власт продадоха български€т интерес!
139
4
 
5
 
! ќтговори
простоти€ провинци€ преди 3 дни
”мните хора в —толицата гласуваха за ѕѕ ƒЅ!!!
138
1
 
6
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 дни
¬ чисто българските райони второ м€сто заема ¬ъзраждане. “оест там където ƒѕ— Ќ€ма възможности да манипулира и плаща.  оментарите са излишни
137
0
 
5
 
! ќтговори
‘ен на преди 3 дни
ћного ама много глупавв народ
136
2
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 дни
 ќ… 1-¬» ,  ќ… 2-–» ,.... но резултатът е ,--÷≈Ћќ-ћјЌƒј“≈Ќ  јЅ»Ќ≈“ !
135
1
 
7
 
! ќтговори
ќтново : преди 3 дни
’върлени пари за избори , на в€търът !
134
0
 
3
 
! ќтговори
ѕолезна информаци€ преди 3 дни
ќт тази статискита поне човек може да си извлече полезна информаци€ в кои градов в Ѕългари€ все още н€ма толкога м0нголи - там където ƒѕ— са последни или дори не фигурират в класаци€та. ƒобре е да се вижда че все още има такива. јдмирации към ѕловдив. ≈дин от най-старите градове в ц€ла европа все още не е допуснал да се напълни с австралопитеци. »нтересно как. “р€бва да сподел€т тази информаци€ и с аудитори€та.
133
2
 
1
 
! ќтговори
≈зи  алъч преди 3 дни
ƒо јнонимен134: ≈ми значи идеално Ѕате Ѕойко ще си управл€ва и така всички са доволни. “и най-веро€тно си най-доволен, за което поздравлени€ :)
132
1
 
9
 
! ќтговори
∆алко преди 3 дни
ѕарението на ц€л един народ. ќфициални дъното е стигнато може би и леко подминато. —пециални благодарности на всички които не отидоха до урните и позволиха това да се случи. ƒовечера пак псувайте по телевизора, докато си пиете раки€та, и чакайте н€кой да дойде да ви оправи, като с магическа пръчка.
131
5
 
2
 
! ќтговори
—метката преди 3 дни
ќбщо взето какво излиза, че само —офийските *******чета от центъра гласуват за ѕѕ-ƒЅ, —офи€ не е Ѕългари€