Тръгват две нови специалности в УНСС от следващата учебна година

Двете специалности ще са в професионално направление “икономика”.
24 фев 2005 10:36,
Тръгват две нови специалности в УНСС от следващата учебна година

От следващата учебна година Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) въвежда две нови специалности - "икономическа социология" и "икономическа психология", съобщи заместник-ректорът по учебната дейност доц. Стати Статев пред БТА.

Двете специалности ще са в професионално направление “икономика”. За тях ще се кандидатства както в останалите специалности от направлението, като не се изисква владеенето на чужд език. Университетът предвижда в новите специалности да бъдат приети по около 50- 60 първокурсници.

Специалност "туризъм" се преобразува в специалност "икономика на туризма", съобщи още доц. Статев. По думите му целта на промяната е да се обучат икономически мениджъри в туризма.

От следващата учебна година УНСС спира приема в Стопанския колеж, в който са се обучавали 300 студенти, както и в задочното обучение, в което миналата година са приети 580 първокурсници, каза доц. Статев. Местата ще бъдат прехвърлени към редовното обучение, със съответен коефициент. Предвижда се УНСС да заяви около 2500-2600 места за бакалаври.

От тази година в УНСС и в двата му филиала в Хасково и Враца ще има прием в дистанционната форма на обучение в магистърската степен, съобщи заместник-ректорът. Приемът в дистанционната форма за бакалаври се предвижда да започне през 2006 г., допълни той.

Зрелостниците от девет търговски и финансово-стопански гимназии ще се ползват с предимство при кандидатстването в УНСС, каза заместник-ректорът. Кандидатите от тези училища ще се състезават помежду си за 10 на сто от местата в направление "икономика". В направление "политически науки" за специалност "политология" подобно предимство ще имат зрелостниците от Националната гимназия за изучаване на древни езици и култури.

Условията за кандидатстване в тази квота са среден успех от дипломата не по-малък от 5.50 и оценка над 5.50 по български език и литература, по математика и професионалните дисциплини, уточни доц. Статев. В класирането за квотата кандидатите ще участват с оценката си от държавния зрелостен изпит, който съвпада с някой от конкурсните изпити на университета. Квотата ще е валидна само при първо класиране, като тя ще отпадне при втората класация.


Спонсорирано съдържание