—тартира 12-ото издание на студентски€ конкурс "MЋјƒ ќƒ»“ќ–" 2023

ѕодборът на кандидати в състезателни€ формат ще премине на три етапа
3
—тартира 12-ото издание на студентски€ конкурс "MЋјƒ ќƒ»“ќ–" 2023

«а дванадесета поредна година стартира национални€т студентски конкурс "ћлад одитор", чийто основни организатори са ¬исшето училище по застраховане и финанси (¬”«‘), ќдиторски дружества „≈йч ≈л Ѕи Ѕългар舓 ќќƒ и „«ахаринова Ќексиа“ ќќƒ.

ќт 27 февруари всички студенти и докторанти, обучаващи се в професионално направление „»кономика“, от всички университети и колежи в –епублика Ѕългари€, независимо от степента и формата си на обучение, имат възможност да се включат в него.

„ћлад одитор“ се доказа като един от малкото успешни състезателни формати, събирайки на едно м€сто студенти от различни университети в Ѕългари€ с интереси в сферата на одита и счетоводството. «а единадесет години в конкурса са се включили над 950 студенти от над 11 университета в страната.

»де€та за конкурса се ражда поради съществуващата до известна степен не€снота около фигурата на одитора, както и за да се утвърди необходимостта от външна, независима и максимално обективна оценка за финансовото състо€ние на компаниите.

ѕрез 2023 г. конкурсът ще премине през 3 етапа на регистраци€, тест и казус. ѕърви€т етап е регистраци€та на участниците, ко€то ще се извършва от 27 февруари до 27 март 2023 г. ¬секи един участник се счита за регистриран след коректно попълнена и депозирана форма за регистраци€. ‘ормата за регистраци€ се намира на сайта на състезанието.

—лед приключване на срока за регистраци€, допуснатите участници за втори етап получават на електронната си поща потвърждение за успешната регистраци€ и допускане до втори етап.

¬тори€т етап е тестът, който ще е отворен от 3 април до 9 май. ¬секи участник ще получи достъп до линка с качени€ тест, който да реши.

“рети€т етап на конкурса включва решение на казус. ƒо него се допускат участниците, решили теста с над 50% верни отговора. ƒопуснатите до казуса, ще могат да изпрат€т решението си от 15 май до 5 юни 2023 г. на имейл mladoditor@hlb.bg

ƒо участие в конкурса не се допускат участници, работещи в одиторски дружества или печелили предходни години конкурса.  онкурсът се провежда на български език.

» тази година на участниците ще се предложат много и различни награди за успешно из€вилите се кандидати. —тажове в одиторски дружества, стипендии за последващо образование - това са само част от наградите за победителите в конкурса „ћлад одитор“ - 2023 г.

ќфициални партньори на конкурса са —метната палата на –епублика Ѕългари€,  омиси€ за публичен надзор на регистрираните одитори, »нститут на дипломираните експерт - счетоводители в Ѕългари€.

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


3
ќще по темата: ¬”«‘
ќще от
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
1
1
 
3
 
! ќтговори
‘ен на ¬ики ƒжъстис преди 1 година
„удесно. —лед като завършат, да направ€т одит на всички институции, всички лица свързани с т€х и техните фирми. ѕублично и прозрачно обаче.