—таматов: »зпитите тр€бва да са в последната учебна седмица

‘орматът им е ретрограден
9 юли 2024 16:52, —тела —то€нова
8
—таматов: »зпитите тр€бва да са в последната учебна седмица
—нимка Ѕ√Ќ≈—, архив

»зпитите от националните външни оцен€вани€ тр€бва да се състо€т през последната учебна седмица за съответни€ етап - в кра€ на четвърти, седми и десети клас. «ащото като преминат изпитите, учениците не учат задълбочено и се губи ефективно, реално учебно време.

“оваказа за Ѕ“ј ƒи€н —таматов, председател на —ъюза на ръководителите в системата на народната просвета в Ѕългари€ (—–—ЌѕЅ), попитан какви промени са необходими в националното външно оцен€ване и в държавните зрелостни изпити. ƒи€н —таматов е и директор на 119-о —редно училище "јкад. ћихаил јрнаудов" в —офи€.

—поред —таматов изпитите тр€бва да бъдат организирани по такъв начин, че да са съпроводени с радост, а не със стрес за всички - за ученици, родители и учители.

"‘орматът на изпитите е изключително ретрограден и този формат е от кра€ на минали€ век, като почти нищо не е променено в него. Ќаличието на национално външно оцен€ване, което да е оцен€ване и вход за следващо училище, създава изключително гол€мо притеснение за всички седмокласници и превръща този изпит в единствен, уникален, неповторим, за разлика от всичко останали изпити, които все пак биха могли да се повтор€т. Ќапример държавните зрелостни изпити и входът за висшите училища създават възможност за €в€ването на зрелостниците или на кандидат-студентите по н€колко пъти на т€х. “ова може да са пробни или предварителни изпити, докато в седми клас, каквото покаже на изпита седмокласникът, това е като резултат. ѕрез тази година, по изключение, при изключително крайни случаи, които са описани в разпоредба, ще може само н€кои седмокласници да се €в€т на друга дата на изпита. “ук обаче става въпрос за възможност, ко€то да е втора, трета, да е гъвкава и съвременна, и използваща дигиталните възможности", об€сни ƒи€н —таматов.  

—поред него "форматът на изпитите тр€бва да е адекватен на днешното поколение ученици и да е дигитален, прозрачен и обективен". "¬ариантът, който се предлага от много години, е създаден в кра€ на 90-те години на минали€ век. “ой е на 35 години, а оттогава дигитализаци€та е масово използвана в различни сектори, включително и в образованието. ƒали това ще бъде приложено за отделен етап или за национално външно оцен€ване е въпрос на решение. Ќеприлагането на дигитализаци€та показва и сериозно изоставане на всички варианти, които се прилагат изобщо. “ова е една възможност, ко€то би могла да бъде приложена и по този начин оцен€ването би могло да се извършва в реално време, да не се чака толкова време и да се създаде максимална прозрачност", коментира председател€т на —–—ЌѕЅ.

ƒи€н —таматов обаче об€сни, че това е негова позици€, ко€то е в резултат на негови наблюдени€ върху организираните външни оцен€вани€. "“ова е позици€, ко€то цели да насочи вниманието на работещите в ръководството на образованието да вземат експертно и добро решение за бъдещите национални външни оцен€вани€", об€сни ƒи€н —таматов.

“екстът по български език и литература, по който седмокласниците пишат преразказ на националното външно оцен€ване, тр€бва да бъде съвременен и да е от автор, който да е "близък до сегашните ученици". “ози текст тр€бва да е смислен, без архаични думи. ƒа е изц€ло практичен и да е адекватен за годините на учениците. “екст, който да показва времето ни. Ќай-лесно е да бъде поставена задача на съвременни писатели и те да подготв€т текст, е мнението на ƒи€н —таматов.

ѕрез тази година на изпита по български език и литература седмокласниците писаха преразказ върху разказа "»зборът" от  ристин ƒимитрова. "“ози текст беше точно такъв, но с единствената малка корекци€, ко€то е необходима, и т€ е свързана с това, че текстът тр€бва да бъде позитивен, а в него имаше много тъга. Ќашите текстове, които се предлагат през последните пет години, са на принципа на много тъга и на много сълзи. Ќ€ма нужда от тези емоции за седмокласниците в този ден. Ќо тазгодишни€т разказ "»зборът" като сюжет беше близък до учениците и беше съвременен. ћоето виждане е, че текстът в седми клас тр€бва да бъде съвременен, без излишни затрудн€ващи думи за учениците и да е подготвен за целта на сами€ изпит. Ѕи могло да се възложи на съвременни български автори да напишат текст, който да е точно за националното външно оцен€ване по български език и литература в седми клас", каза —таматов.  

 аква да бъде организаци€та на изпитите?

«а всички изпити основната пром€на тр€бва да бъде насочена към по-адекватна организаци€, а не в превръщането на изпитите в сложен, казармен формат, в който се запечатват н€какви сложни системи, като това е по-сложно и от провеждането на изборите в страната. “о е свързано със запечатване на класни стаи, с видеонаблюдение и с една повишена степен на чувствителност, свързана с организаци€та на изпитите. Ѕи могло т€ да се осъвремени, без да има такива крайности, това се отнас€ и за държавните зрелостни изпити, и за националните външни оцен€вани€, за€ви —таматов, попитан каква пром€на е необходима в организаци€та на изпитите в училищното образование.

Ќа въпрос възможно ли е тези промени, свързани с изпитите, да се въведат, приложат, от новата учебна година, ƒи€н —таматов каза, че "подобни промени тр€бва да бъдат много детайлно разписани и да има сериозна политическа вол€, каквато в конкретната ситуаци€ н€ма". "јдминистративни€т ход на вс€ка една пром€на се въвежда два месеца преди началото на учебната година, защото изисква представ€не, обществено обсъждане, приемане на различни нива, включително и от ћинистерски€ съвет при н€кои от промените", по€сни —таматов.

“ой отбел€за, че наличието на повече практически въпроси, включително и по български език, през тази година беше смислено и това тр€бва да продължи занапред.
 

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


8
ќще по темата: изпитиƒи€н —таматов
ќще от ќбразование
ѕожар изпепели бивши€ селскостопански техникум в  ърджали
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
8
0
 
0
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 седмица
—едми клас тр€бва да бъдат до 15 юни. Ќека след това учениците да се €в€ват на изпити по Ѕ≈Ћ, математика, биологи€, хими€ и други в зависимост къде искат да продължат образованието си. ƒа се премахне 12 клас за обикновените училища и да остане само за специализирани.
7
0
 
0
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 седмица
«ащо винаги, когато замисл€т поредната образователна простоти€ се дава думата все на този или други€ директор с пижамените партита в училище....¬ече са досадни....
6
0
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 седмица
“ези дати изглеждат разумни, измислени в климатизирани € директорски кабинет.
5
2
 
3
 
! ќтговори
хахаха преди 1 седмица
“очно ти ли гербидж ще даваш акъл за образованието? — камъни тр€бва да ви линчуват родителите, ама те понеже са от 80% и не осъзнават какви бели направихте гербиджа в образованието... јма то дано он€ горе ви потърси сметка за гаврата с българските деца, ко€то сътворихте заедно с кикимората ћилена ƒам€нова- рак да € хване, дано!
4
1
 
4
 
! ќтговори
roxxy преди 1 седмица
къв директор, той беше един смачкан€к 90те с едни ретро пуловерчета - обикновен очител по биологи€ :D
3
1
 
6
 
! ќтговори
4 преди 1 седмица
—офийски директор ,в чието изказване не виждам нищо смислено! «начи,да лишим учениците ит изпитани€ на ума и вол€та.ј животът ще ли им ги спести?“ова е оценка на зрелост-интелектуална ,морална и волева!“р€бва да има дистанци€ от последни€ час до зрелостни€ изпит за по-целенасочена и концентрирана подготовка!¬ заадни страни тестовите изпитвани€ са ежедневие,сумиратсе оценките и средната е годишната.Ќ€ма напрежение«а 7-ми и 10-ти класове тр€бвада се помисли още-незр€лост в 7-ми,излишен в 10-ти!
2
0
 
8
 
! ќтговори
t666 преди 1 седмица
Ќапротив ! ѕо-рано тр€бва да са - в началото на ёни. ј не да карат децата да измират от жега в горещи класни стаи в кра€ на ёни. ј Ќ¬ќ за 10 клас да си държат само тези, които н€ма да продължават до 12 ! ƒругото е загуба на време и усили€.
1
1
 
13
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 седмица
“о€ —таматов е ретрограден. ¬ече 20 г. все него гледаме! Ќ€ма ли други директори да се изкажат,все то€ слушаме и образованието все по-надолу!