Българите имат ниско доверие към неправителствените организации

Средната стойност на даренията на гражданите за цяла година е около 20 лева
10 мар 2005 10:03,
Структурата на гражданското общество /ГО/ в България е белязана от ниско доверие към неправителствените организации /НПО/ и от пасивни граждани, разочаровани от политическата система, резултатите от прехода и управлението. Това е един от изводите от доклад за резултатите от проект "Индекс на гражданското общество", реализиран от сдружение "Болкан Асист" в периода 2003-2005 година.

Възникването на НПО в България е свързано с появата на програми и грантови схеми, предназначени за институционалното им развитие. Така секторът се формира отгоре-надолу чрез търсене от страна на донорите, а не от страна на гражданите.

Организационните структури на гражданското общество (НПО) изпълняват главно политически, а не граждански, икономически или професионални функции.

Нисък е броят на гражданите, които са правили каквито и да е дарения или са полагали доброволен труд - средната стойност на даренията на гражданите за цяла година е около 20 лева, което е под 0,5 на сто от средната работна заплата, се посочва в доклада.

Налице е остра финансова зависимост на третия сектор от държавата, местната власт или международните донори - около 80 на сто от НПО разчитат изключително на външно финансиране, за да могат да съществуват.

Според резултатите от проекта налице са "организации", които се създават нарочно за усвояване на средства по налични или предстоящи грантови схеми. След приключване на програмата или проекта организациите преустановяват дейност, изчаквайки друга благоприятна възможност за финансиране.

В обществото преобладава нисък обществен дух, се заключава в доклада. Според изследванията над 55 на сто от гражданите не са помагали на болни на улицата хора през последните 12 месеца.

Налице са високи нагласи за участие в национални и местни референдуми, което е знак за обществена ангажираност. 52 на сто от хората биха участвали в референдум за промяна на избирателната система, а над 70 на сто - в референдум за затваряне на 3-ти и 4-ти реактор на АЕЦ. От друга страна, готовността за участие в референдуми може да е знак за необвързано, пасивно и анонимно участие в управлението, заключават експертите.

Секторът има незадоволително влияние върху ежедневните проблеми на мнозинството от гражданите - едва 3.4 на сто от анкетираните отговарят, че в тяхната община съществува неправителствена организация или група граждани, която подобрява условията на живот.

Въздействието на ГО върху поведението на едрия бизнес е ограничено, е друг извод в доклада. Голяма част от хората се страхуват да търсят отговорност от фирмите за нарушаване на техните права и неизпълнение на задълженията.Спонсорирано съдържание