HelpKarma срещу bTV - отговорът на шефа на фондацията. Кой манипулира?

Вижте отговорът на председателя на фондацията Константин Кръстев
Обновена: 10 ное 2020 09:57 | 10 ное 2020 09:57, Александър Попов
407
HelpKarma срещу bTV - отговорът на шефа на фондацията. Кой манипулира?

След като в края на миналата седмица излязоха репортажи по bTV, свързани с разпределянето и харченето на средства в дарителската платформа HelpKarma, председателят на фондацията Константин Кръстев излезе със своя позиция, която публикуваме едно към едно.

"С репортажите на БТВ от 6, 7 и 8 ноември 2020 Фондация HelpKarma получи тежък и несправедлив медиен удар. Този удар по същество блокира набирането на средства за множеството жизненоважни случаи на деца и възрастни. Поради едностранчивост на отразяване на нашата дейност, в нито един момент не бе показана реализацията на нейната основна функция - да помага ефективно и бързо.

Мария Цънцарова сподели по БНР, изведено като заглавие в Дневник: „Влизам във всеки разговор с изключително уважение и добронамереност“. В случая с HelpKarma обаче тя влезе в офиса ни с една лъжа. Бяхме поканени от Сутрешния блок на БТВ да говорим за КОВИД кампаниите ни. Вместо това Мария Цънцарова почти не засегна тази тема, а започна с лични въпроси към нашия служител и поиска незабавна информация за дейността на Фондацията. Ние, признаваме, бяхме напълно неподготвени да ѝ дадем веднага документално подкрепени отговори. Разбира се, бяхме и много наивни, че тя реално очаква отговори, а не кадри годни за монтаж в предварително премислен сценарий. Разговорът продължи 7 часа. Седем часа, за които явно цял екип се бе готвил седмици наред, а от нас се очакваше за секунди да дадем детайлни отговори при положение, че съзнателно бяхме въведени в заблуждение за темата на разговора.

Още по темата
Отворени и добросъвестни, в кратък срок ние допълнително предоставихме на Мария Цънцарова всяка поискана от нея информация под формата на четири писма, с подробни сведения за нашата работа, включително по софтуера. Поставихме се изцяло на нейно разположение, бяхме напълно отворени за един откровен диалог. Тогава ние все още нямахме съмнение в нейната добронамереност. Приехме по подразбиране, че тя спазва най-добрите журналистически практики.

В замяна видяхме един едностранчив, повърхностен и манипулативен репортаж, сглобен от отделни фрагменти, с явната цел да бъде напълно дискредитирана Фондация HelpKarma и разбито доверието в нея. Почти нищо от подадената от нас информация не бе използвано. Видяхме грубо извращение на истината. Поради това, че дължа тази истина на всички дарители и сподвижници, по-нататък ще бъда конкретен: каква е истината за HelpKarma и как я интерпретира БТВ.

HelpKarma е дарителска платформа, която събира дарения за добри каузи, включително и най-вече свързани с лечение на деца и възрастни. Но не само, има такива за образование, за спортни постижения, за социални каузи и др. Самото аргументиране, формулиране на потребностите и очакванията, както и изграждане на кампаниите е дело и отговорност на заявилите кампаниите.

HelpKarma се явява само и единствено платформа, своеобразен канал за двупосочна комуникация между дарителите и нуждаещите се, като гарантираме разходването на средствата да става съобразно обявените правила и заявените потребности!

Трябва да се има предвид, че в България няма специализиран Закон за дарителството, съществуват само серия от закони, които регламентират различни аспекти на дарителската практика. Поради това всяка дарителска инициатива в този сектор у нас изработва свои правила. Фондация HelpKarma, в стремежа си да бъде една коректна, прозрачна, бърза и ефективна дарителска платформа, също е изработила свои правила и публично ги е обявила.

Важно е да се знае, че във Фондация HelpKarma средствата на дарителите се разпределят в две групи:

- Средства за каузи/кампании;
- Средства за издръжка на Фондацията, които се набавят като процент от всяко дарение при определени условия.

Ще разгледам по-подробно как се набират и използват средствата във всяка от тези групи.

І. Средства за каузи/кампании

Средствата за каузи/кампании могат да се използват единствено за целите на съответните кампании.
Регламентираният механизъм за това е следният:

HelpKarma предоставя платформа на създателите на кампаниите, които са инициатори и носители на съответните каузи. Отговорността да определи целите на кампанията е на създателя на кампанията. Включително, ако кампанията е медицинска, да изясни чрез документи състоянието на нуждаещия се и какво лечение ще бъде приложено. На тази основа да представи предварителна стойност на необходимите средства за кампанията.

HelpKarma се опитва да изясни достоверността на всяка кампания. За медицинските кампании се изисква задължително създателят на кампанията да предостави епикриза. В случай на нужда се провеждат консултация с лекар. Но отговорност за достоверността имат и създателите на кампаниите.

Ние не можем, особено ако всички други методи са изчерпани, да не признаем правото на родителите на едно болно дете да изберат за него най-доброто, включително и експериментално лечение, а също - да имат надеждата за най-добрия резултат.

Тук е разбираем скептицизмът на някои лекари в репортажа на БТВ от 7 ноември, относно вида на лечението, цените за него, прогнозите за неговия резултат. Винаги може да има различни експертни мнения относно начина на лечение и неговия резултат.

Затова ние даваме право на избор на родителите, както и правото им на надежда – това е част от нашата философия. В същото време HelpKarma прави всичко възможно, за да предотврати злоупотреби с доверието на дарителите. За съжаление, рискът от злоупотреби от страна на нуждаещите се съществува в целия дарителски сектор. В един подобен случай HelpKarma анулира кампания и възстанови за своя сметка разходите по нея.

Както и по ред причини, практически е много трудно, дори невъзможно незабавно да установим, дали за едно и също лечение се ползват средства и от други, включително държавни, източници. Вероятно един бъдещ централизиран регистър би решил този проблем.

Именно за една по-голяма сигурност по отношение на злоупотреби, HelpKarma създаде своя TRUST & SAFETY CLUB за онези кампании, чиито средства се даряват само във Фондация HelpKarma. Целта е: по-сигурен контрол върху кампаниите, защото не са редки случаите, когато нуждаещи се дублират свои кампании в различни платформи, като така получават дарения от различни източници за едни и същи нужди.

Това бе изрично обяснено на Мария Цънцарова, но в репортажа на БТВ от 7 ноември бе пропуснато. Там се говореше за някакъв ВИП клуб на привилегировани.

Има една важна подробност, която репортажите на БТВ изобщо не засегнаха, а тя ни отличава от много други платформи. Това е, че средствата за кампаниите, в повечето случаи, се превеждат директно в съответните болници, хотели, училища и пр., срещу предоставени фактури и други платежни документи. Осигурена е прозрачност, като на страницата на всяка кампания се обявява информация колко точно средства са усвоени за кампанията и за какво. Такава отчетност не знаем да съществува някъде другаде в дарителския сектор.

Въпреки че Мария Цънцарова получи пълна информация по този въпрос, репортажът от 6 ноември си позволи да хвърли силно съмнение върху отчетността при усвояването на средствата. Освен това се оплака, че не е имала достъп до платежни документи по кампании. Достъпът е строго ограничен по Закона за защита на личните данни, защото се съдържат лични данни, банкови сметки и др.

След изплащането на средства за кампаниите, в отделни случаи, в HelpKarma остава една сума от усвоени до момента средства по кампаниите. В репортажа от 6 ноември бе хвърлено съмнение, че не се знае какво се случва с наличните средства. Но разпореждането с тях е регламентирано, а именно:

Една част от тези средства е предназначена за действащи в момента кампании. Тя предстои да бъде усвоена до края на кампанията по посочения ред;
        
Останалата част представлява остатък от средствата на вече приключили кампании (поради реализиране на каузите, завършването на леченията, смърт на бенефициента и пр.). Тези средства се пренасочват към други кампании от създателя на кампанията.

Ще дадем изчерпателен и документиран отговор и по всички конкретни кампании, които бяха споменати в репортажа от 7 ноември, а именно кампаниите за: Рейън, Радо, Роберта, Ангел и Никола. В репортажа бе подадена откъслечна информация за тях, която по-скоро имаше за цел отново да внуши недоверие към HelpKarma. Разбира се нашата служителка не бе в състояние да отговаря на зададените в упор конкретни въпроси, за които са нужни справки с обширна документация.

ІІ. Средства за издръжка на Фондация HelpKarma

Дарителската платформа Хелп Карма не би могла да съществува, ако не разполага със средства за своята издръжка. Тя няма други финансови източници. Ето защо тя е обявила регламентиран процент от даренията за своята издръжка. В началото процентът за отчисление бе 5.8%, а впоследствие 5%.

Международният опит показва, че това е обичайна практика на сходни дарителски платформи. По-големите от тях с оборот над 50-60 млн. евро удържат 5-8% защото поради обема си реализират икономия от мащаба, докато по-малките стигат до 15%. Ние се стремим да останем в границата от 5%.

По настоящем Фондация HelpKarma, както посочих преди това, не удържа нищо от даренията за кампаниите, включени в нейния TRUST & SAFETY CLUB. Това е стимул за това, че са споделили нашата политика за прозрачност и контрол върху кампаниите. Дарителите в клуба имат възможност да ни подкрепят по тяхно желание, с отделно дарение към Фондацията, което може и да надхвърли регламентирания процент от 5%. Техните целеви дарения, насочени за издръжка на HelpKarma се движат от 0 до над 15%.

Усвояването на средствата за издръжка на Фондация HelpKarma се контролират строго. Фондацията прави разходи за своя персонал, за наем, за консумативи и пр. Но основните разходи са свързани с разработването, поддържането, развитието и защитата на иновативния софтуер на дарителската платформа. Тук трябва да се има предвид характерът на HelpKarma.

Нейният ресурс е преди всичко интелектуален. HelpKarma не закупува имоти, коли. Тя плаща за интелектуален труд, което гарантира нейната ефективност. Обект на особено внимание е преди всичко екипът от IT специалисти и особено неговият лидер, които създават и развиват софтуера – сърцето на Фондацията. Възнаграждението им не бива да се разглежда като „заплата“, а като придобиване във времето на особено ценен и скъп интелектуален продукт, върху който е базирана цялата дарителска платформа (затова сумите са много различни от месец до месец). Именно този продукт осигурява нашата ефективност. Поради това водещият IT специалист Славчо Славчев има ключова роля във Фондацията. Това обяснява и дадения му заем – разпространена практика като инструмент за запазване на ценен служител. Към днешна дата този заем е изцяло изплатен, а лихвата по заема ще послужи за развитие на Фондация HelpKarma.

В репортажа на БТВ от 6 ноември централно внимание бе насочено върху размера на „заплатата“ на водещия IT специалист на HelpKarma и получения от него заем. Това стана основна тема на коментари в медиите – как е възможно човек в България да получава такава „заплата“? Нищо от горните пояснения на Фондацията пред Мария Цънцарова не бе съобщено.

Цялата посочена по-горе информация бе подадена на Мария Цънцарова, заедно с други данни за работата на Фондация HelpKarma. Информацията пояснява най-подробно какво точно се случва с двете групи средства на Фондацията: тези за каузи/кампании и тези за издръжка на Фондацията. Затова обобщението на водещия в сутрешния блок Антон Хекимян е абсолютно манипулативно: „Оказва се, че парите, които хората дават, които ние даваме за деца в нужда, за деца с проблеми, отиват за заплати, за заеми (...)”

Репортажите не обръщат внимание върху състоянието на цялостния дарителски контекст в България, за да изяснят как се ситуира Фондация HelpKarma в него. Каква е степента на нейната бързина и ефективност в сравнение с всички други дарителски инициативи? Мисля, че този въпрос очаква една истинска и обективна журналистика, която работи за обществения интерес.

Освен това БТВ напълно манипулативно внушава, че Фондация HelpKarma е една вредна платформа, в която няма нищо положително. От всички 2 626 кампании, вниманието бе насочено само към пет от тях (т.е. 0,19% от всички кампании), с предполагаеми проблеми. Не бе посочен нито един добър пример от дейността на Фондацията. Не бе дадена думата на стотиците нуждаещи се, които получиха от HelpKarma внимание и подкрепа. Не стана дума за спасените деца и възрастни; за реализираните исторически успехи, като спускането със сноуборд от Хималаите; за образователната мисия на изоставени деца в Африка; за КОВИД кампаниите и пр. и пр.

Всички средства, които Фондацията HelpKarma е получавала и е изплащала са минавали по банков път.
Включително тези около 300 000 лева, по време на прекъсването на плащанията чрез системата на PayPal, което също беше обяснено на Мария Цънцарова. Благодарение на всичко това няма сума, чието движение да не може да се проследи.

Дори да бъде постигната целта да се унищожи Фондация HelpKarma, все пак съм убеден, че си е струвало да я създадем и да дадем на много хора надежда и подкрепа.

И не мога да нямам и мисъл за всички тези деца, на които в момента се отнема надежда, често последна, за спасение!

Затова ще приветствам всяко независимо и безпристрастно разследване, което ще изчисти името на Фондация HelpKarma!


407
Още от Общество
Бременни в безумна ситуация - обикалят и се молят за лекарство
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
374
0
 
0
 
! Отговори
VD преди 2 седмици
До Ivan Ivanov Гешев?.....Гешев да разследва? Гешев му казват какво да прави, а не той да предприема някакви действия!!! А тези убавци от HelpKarma си гълтата парата до повръщане, като горките ни политиците
373
0
 
3
 
! Отговори
меркел преди 2 седмици
Прилича на "ебала жаба гадюку"
372
0
 
5
 
! Отговори
Ivan Ivanov преди 2 седмици
Гешев да ги разследва тези. Ако са чисти, разследването не бива да ги притеснява.
371
0
 
12
 
! Отговори
А преди 2 седмици
Мислете нова схема, тази замина братко...
370
0
 
7
 
! Отговори
... преди 2 седмици
всички собственици на НПО-та с S-класи и по-скъпи коли... после се грижили за гражданите... ами не става така, колкото и да помагаш трябва да не крадеш 30% като са толкова добри програмисти защо не отидат да работят за някой и да чакат 400к заплата на година... да видя колко ще им ги дадат в България.
369
0
 
4
 
! Отговори
Тошо преди 2 седмици
Уж всичко е точно....но паритеги нема, ами нека се уточнят точните проценти и дасе работи по тези правила, това 80000 заплата не е брилянтно управление, а е по скоро катострофално такова!
368
0
 
9
 
! Отговори
наблюдател преди 2 седмици
Много нубедителен отговор, шефе!
367
1
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 2 седмици
Страничен коментар в БТВ има поръчкови журналисти типичен пример е Петър Нанев.
Човек който се появява по поръчка ,хвърля "бомбастичен"материал и изчезва.Претполагам да си харчи парите от поръчката.Дано и сега да не е така.
366
0
 
8
 
! Отговори
???????????????????? преди 2 седмици
Председателят Константин Кръстев има ли наистина участие във фирмата за бързи кредити "Кредисимо"???? И ако има, откъде я захранва със средства?
365
0
 
8
 
! Отговори
АЙДЕ преди 2 седмици
Поставените лица на фондацийката да не пишат, моля.
364
3
 
2
 
! Отговори
Работещ от ХелпКарма преди 2 седмици
ЧЕТЕ целият отговор!

Репутацията на нашата фондация ще бъде кристално изчистена. ДАРЯВАЙТЕ ние ще правим чудеса ще има нови супер кампании и още по-хубав нов уеб сайт !!!

Не стана дума за спасените деца и възрастни; за реализираните исторически успехи, като спускането със сноуборд от Хималаите; за образователната мисия на изоставени деца в Африка; за КОВИД кампаниите и пр. и пр.
363
0
 
6
 
! Отговори
Гепи Хепи преди 2 седмици
След като отшуми всичко и се забрави. ПАК ще открият нова фондацийка и / или поредното НПО и най-голям кеф ще крадат пак. Това им е бизнеса няма спиране освен, ако не са в затвор или не умрат. Така че следващата кампания скоро ще дойде ГЕПИ и ХЕПИ. Нищо не може да ги спре напълно безнаказани са!
362
0
 
24
 
! Отговори
Хм преди 2 седмици
Трябваше това,което си написал,да го говориш без да запецваш по време на интервюто.Бяхте като деца с оцапани гащи с ит гуруто,който видиш ли,вземал 80 000 лв на месец,но пък му трябвали пари да си купи апартамент....как с тая заплата не си го купи в брой.Изкарайте и колко данък е платил.И когато защитаваш бизнес,пич,още повече собствения си,трябва да си подготвен.Беше толкова уплашен,ч от самолет си личи,че никак не ви е чиста работата.Нека прокуратурата ви обърне хастара и да видим...
361
0
 
21
 
! Отговори
Дьъ преди 2 седмици
Доста дълъг отговор. И в тритомник да го издадете - си “тръгнахте”. Имаше една мисъл за доверието - гради се с години, губи се за миг. Бизнеса приключи...или поне този
360
1
 
12
 
! Отговори
Minuva42 преди 2 седмици
Водещ IT специалист разработва иновативен софтуер за събиране на пари.

Звучи ми познато.

Това не трябвало да се разглежда като заплата а като инвестиция.
Ами тогава не давайте заплата с праг на осигуровки, а подпишете договор и си плащайте данък печалба. Пък водещия специалист ще се самоусигурява.
Иначе си е заплата.

Ясно е че БТВ ще се пробват да си направят материала, но вие просто не сте читави.
359
17
 
2
 
! Отговори
off преди 2 седмици
Stefaniq!!! Недей да съдиш хората от думите на платената мисирка Цънцарова
ако искаха тези 21 милиона лева щяха да ги откраднат .Нека оставим прокуратурата да си свърши работата и тогава да обобщаваме това е правилното действие.И аз съм засегнат от това като дарител
358
4
 
16
 
! Отговори
12 преди 2 седмици
Колко е бил прав Валери Симеонов, колко точно той описа майките с увреждания преди време, за което те му искаха оставката... Вече всичко стана ясно.
357
1
 
22
 
! Отговори
Stefaniq преди 2 седмици
Това си в истинско ОПГ трябва да ги вкарат в затвора за по дълго време, без никакво съмнение, скъпата им платформа , никой да не посети и лев да не им дават, тези от хелп карма са нагли и долни хора, които на гърба на болни деца , си позволяват да вземат от тях това е наистина ужасяващо. Хората даряват, а тази проста повлекана с шампаско в ръка и в скъп хотел- от даренията, имала лайф стайл. Като можеш да си поддъражаш този скъпичък стандрт, не си позволяваш да пипаш пари, които са дарени.Затвор
356
13
 
5
 
! Отговори
Капани залагаме преди 2 седмици
Ако сте почтен човек,заобикаляйте Цинцарката на 1 км. и дори "добър ден" не й казвайте, защото не се знае как ще го използва спрямо предварителната си цел да. Ви злепостави.Това,ако сте почтен гражданин!
Ако сте непочтен,то не бягайте от нея - пробвайте да си платите за позитивен резултат. Няма голяма злоба, която да не може да се сломи от големи пари, а нейната злоба е огромна,т.е. предвидете го.Който и на какъвто да ви се прави,в крайна сметка цели едни пари!А няякои жени са а свръхамбициозни!
355
14
 
5
 
! Отговори
off преди 2 седмици
13 милиона раздадени 5 които чакат на сметка ако са искали да ги открадат да бяха го направели .Това е добре че прокуратурата ги разследва .Ще видим резултата .Но платената мисирка Цънцарова и възмутеният и любовник Антон Хекимян много явно искат да се натегнат на новите шефове на БТВ за сметка на хората в спешна нужда.
Двама НЕЩАСТНИЦИ това не е начина.