Ќ—Ѕ: Ќе връщайте вноските за пенсии от Ќќ» на фондовете

–ешението на  — не значело, че тр€бва да се възстанов€т парите
ќбновена: 7 юни 2011 20:38 | 7 юни 2011 20:38,
11
 Ќ—Ѕ: Ќе връщайте вноските за пенсии от Ќќ» на фондовете
—нимка: архив Ѕулфото

ѕрехвърлените в бюджета на Ќационални€ осигурителен институт (Ќќ») 108 млн. лева не тр€бва да се връщат на пенсионните фондове, за€ви президентът на  Ќ—Ѕ ѕламен ƒимитров.

—поред него решението на  онституционни€ съд, с което прехвърл€нето на средствата от професионалните пенсионни фондове в Ќќ» бе об€вено за противоконституционно, не означава, че парите тр€бва да им бъдат възстановени.

ѕенсионните фондове н€мат претенции към тези средства, а пенсиите на засегнатите хора са гарантирани, е мнението на синдикални€ лидер.

ƒимитров обаче посочи, че  Ќ—Ѕ иска да се гарантират правата за ранно пенсиониране на категорийните работници и за това ще насто€ват на експертната среща в ср€да, на ко€то ще бъдат обсъдени последиците от решението на  —.

“ой отбел€за, че решението на  — не постав€ под съмнение правата на раннопенсиониращите се.

ќще по темата

"ѕравото на ранно пенсиониране на категорийните работници - миньори, металурзи, до кра€ на 2014 г. е валидно", каза ƒимитров, цитиран от Ѕ“ј.

—поред него е дискусионен въпросът дали тр€бва или не да бъдат откривани нови партиди на тези 44 хил€ди души в пенсионните фондове.

ѕредставители на  оалици€ за Ѕългари€ и на  Ќ—Ѕ обсъдиха законодателните промени в колективното трудово договар€не, правото на сдружаване и правото на стачка. ѕо-рано днес от синдиката са имали срещи и със —ин€та коалици€ и ƒѕ—, а в кра€ на минали€ месец и с депутатите от √≈–Ѕ.

«аедно със синдикатите сме работили за разшир€ване на правата на колективно договар€не и на стачка, отбел€за председател€т на левицата —ергей —танишев. “ой добави, че внимателно ще разгледат и сегашните им предложени€.

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


11
ќще от
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
11
0
 
3
 
! ќтговори
 оментиращ преди 13 години
“ози на снимката по-горе да не е н€кой член на  онституционин€ съд? “е са на такава възраст, та дори и по-възрастни, бивши членове на Ѕ ѕ, та дори си кри€т червените байрачета с *** и сърпа в бюрата. ƒоколкото си спомн€м, техни€т шеф е ≈вг.“анчев - син на ѕетър “анчев - ѕъпеша - дългогодишен шеф на Ѕ«Ќ— преди 10-и ноември. ќчевидно неговото знаменце е оранжево, с детелина. ’убаво решение взеха парите на миньорите и стоманоле€рите да се върнат на частните фондове! „естно, правилно решение, комунистическо! јма онези от частните фондове с парите, които имат в наличност, могат да дават на пенсионерите по около 50 лв месечно! ƒругите пари вие ли ще ги осигур€вате, уважаеми другари от  онституционни€ съд! –азбирам, че сте на преклонни години и уважавам вашата възраст, но все пак мислете по 1-2 седмици, преди да отсъждате! јман от престарели хора!
10
0
 
2
 
! ќтговори
”мно решение на  — преди 13 години
√орещо приветствам решението на  — да об€ви за противоконституционно прехвърл€нето на частните пенсионни фондове „ѕ‘ в Ќќ». —м€там обаче, че съдиите от  — не си свършиха работата докрай тр€бваше да се об€ви за противоконституционно и изплащането на пенсиите на пенсиониралите се I категори€ работещи от бюджета на Ќќ» по простата причина, че те тр€бва да се изплащат от „ѕ‘. Ќека държавата върне парите на „ѕ‘ и те да започнат изплащането на пенсиите на пенсионерите-миньори, металурзи и т.н. Ќе е лошо тези от „ѕ‘ да помисл€т откъде ще вземат парите , защото миньорите и металурзите не могат поне 7-10 години да живе€т с пенси€ 50 лв/месец , колкото могат сега да им осигур€т частните фондове с наличните парични средства. јко не разполагат с необходимите пари, пенсионерите да бъдат ориентирани към  — предполагам, че там са помислили и за последиците от взетото решение.
9
0
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 13 години
√решка... коментар 8 е до 4..
8
0
 
2
 
! ќтговори
јнонимен преди 13 години
....до 3 ...  азваш - ревизор... познавам един .... ј  7.62 ƒоста е убедителен .
7
0
 
3
 
! ќтговори
вввввввв преди 13 години
 ќй каквото си внесе да е на сметка и като се пенсионира човек да може да си вземе всичките кинти и да не се занимава с тези така е на запад.ј у нас бачкаш кат ненормален а кинтите ги вземат ченгета,политици ,чиновници и други ***.
6
0
 
4
 
! ќтговори
јнонимен преди 13 години
ƒа, така и тр€бва да е..... ƒържавните служители не прав€т вноски от заплатите си , да вземат и минимални пенсии.... јман от хрантутници....≈дин работещ , а на гърба му по трима , които получават два пъти неговата заплата. Ќе говор€ и за тези, които получават добра заплата, а се осигур€ват на минимална..... «а всичко това тр€бва съд , и връщане на смъртното наказание... Ѕюртократи , полицаи , военни , €вно сладка ви е държавната хранилка.. ј полза от вас - никаква..
5
0
 
4
 
! ќтговори
 убадински преди 13 години
136 лева е минималната пенси€ за честно положен труд!!! ј *** дет не работ€т взимат повече ...
4
0
 
6
 
! ќтговори
ј…ƒ”÷» преди 13 години
 акви са перспективите пред бъдещите пенсионери - никакви.»мат два избора , кой от кой по - лош.ѕърви€ - ƒържавата , в частност Ќќ».ћного лош избор за трудолюбивите - солидарна система .ѕо равно за всички чавета.¬тори€ - „астни пенсионни фондове.ќще по-лош избор за трудолюбивите - капитална система.√рабеж на парите , законно.¬ частните фондове са преведени десетки милиарди лева , а сега има десетки милиона от кумова срама.ўе гласувам за този човек който има топки да ревизира тези фондове.
3
0
 
6
 
! ќтговори
spiid преди 13 години
Ќагли крадци , то€ синдикалист като обича толкова но милиционерите да им осигури пенсии от техните вноски а не от да ги взема от Ќќ». «ащото там един учител внас€ за пенси€ около 40 годин и взема накра€ 200 лева а полица€ ( държавата внас€ вместо него - той си получава ц€лата заплата) уж внас€ 20 години и накра€ взема 700 лева . Ќо виждате ли, ако се пенсионирал според вноските си полица€ щ€л да взема пенси€ от около 80 лева и това не било достойно !!!!!! Ќаглеци !
2
0
 
4
 
! ќтговори
Mdtd преди 13 години
“и доживей до пенси€ па ша видим!
1
1
 
6
 
! ќтговори
ѕенционер преди 13 години
“е и да искат вече не мое ги върнат оти вече ги нема - опаха ги.