Ето го! МВнР публикува договора за добросъседство с Македония

Според него двете страни няма да предявяват териториални претенции една спрямо друга
26 юли 2017 22:04, Красимир Ангелов
146
Ето го! МВнР публикува договора за добросъседство с Македония
Снимка: БТА

Министерството на външните работи публикува на интернет страницата си "Проекта на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония", съобщиха от пресцентъра на МВнР.

Договорът трябва да бъде подписан между двете страни в Скопие на 2 август.

Още по темата
Dnes.bg публикува основното в проекта на договор. Ето го и него:

Изхождайки от общия стремеж за по-нататъшно развитие на добросъседството, приятелството и сътрудничеството между двете държави,

Дълбоко убедени в необходимостта от развитие на сътрудничеството на базата на взаимното уважение, доверие, разбирателство, добросъседство и взаимно зачитане на интересите на техните държави,

Вярвайки, че всестранното развитие и задълбочаване на приятелските, добросъседски отношения между тях отговаря на интересите на народите на Република България и Република Македония,

Убедени в необходимостта от укрепване на сигурността и мира, сътрудничеството и доверието в Югоизточна Европа,

Приветствайки стремежа на Република Македония за интеграция в европейските и евроатлантическите структури,

Вярвайки, че конструктивният диалог по всички аспекти на двустранните отношения, както и по регионални и международни въпроси ще допринесе за по-нататъшното развитие на връзките между двете държави на равноправна основа,

Потвърждавайки фундаменталното значение на Съвместната декларация от 22 февруари 1999 г. в отношенията между двете държави,

Имайки предвид общата им история, която свързва двете държави и народите им,

Зачитайки принципите на Устава на Организацията на обединените нации и документите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа,
1/6

както и демократичните принципи, залегнали в актовете на Съвета на Европа,

Се договориха за следното:

Член 1

Двете Договарящи се страни ще развиват всестранни отношения помежду си в съответствие с основните принципи на международното право и добросъседството.

Член 2

1. Двете Договарящи се страни ще си сътрудничат в рамките на Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа и други международни организации и форуми.
2. Двете Договарящи се страни ще развиват сътрудничеството помежду си в областта на европейската и евроатлантическата интеграция, насочено към успешната подготовка на Република Македония за присъединяването й към Европейския съюз и НАТО. Българската страна ще споделя своя опит с цел да съдейства на Република Македония да изпълни необходимите критерии за членство в Европейския съюз и ще подкрепя Република Македония за получаване на покана за членство в НАТО, съгласно съответните решения от срещите на върха на НАТО.

Член 3

Двете Договарящи се страни ще съдействат за развитието на сътрудничеството между държавите от Югоизточна Европа, за укрепване на разбирателството, мира и стабилността в региона и при осъществяването на регионални проекти, като част от процеса за създаване на единна Европа.

Член 4

1. Двете Договарящи се страни ще поддържат контакти и ще провеждат срещи между представителите на органите на държавната власт на различни равнища за развитието на приятелските отношения и сътрудничеството.
2. Двете Договарящи се страни ще съдействат за поддържане на контактите между местните власти и гражданите на двете страни.

Член 5

Имайки предвид географската си близост, двете Договарящи се страни ще се стремят да създават необходимите правни, икономически, финансови и търговски условия за осигуряване на възможно най-широко движение на стоки, услуги и капитали. Те ще насърчават взаимните инвестиции и ще осигуряват тяхната защита.

Член 6

Двете Договарящи се страни ще подкрепят разширяването на туристическия обмен, както и развитието на подходящи форми на сътрудничество в областта на туризма.

Член 7

1. Двете Договарящи се страни ще разширяват и усъвършенстват транспортните връзки и комуникациите между тях, включително в рамките на регионалните инфраструктурни проекти.
2. Двете Договарящи се страни ще се стремят към облекчаване на митническите и гранични формалности за пътниците и стоките, които се придвижват между тях.

Член 8

1. Двете Договарящи се страни ще насърчават активното и безпрепятствено сътрудничество в областта на културата, образованието, здравеопазването, социалните грижи и спорта.
2. В срок най-късно до три месеца от влизането на настоящия договор в сила, с цел задълбочаването на взаимното доверие, двете Договарящи се страни създават Съвместна мултидисциплинарна експертна комисия на паритетен принцип по исторически и образователни въпроси,
за да допринесе за обективното, основаващо се на автентични и основани на доказателства исторически извори за научно тълкуване на историческите събития. Комисията представя пред правителствата на Договарящите се страни ежегодни доклади за своята работа.

3. Двете Договарящи се страни ще организират по взаимна договореност съвместни чествания на общи исторически събития и личности, насочени към укрепване на добросъседските отношения в духа на европейските ценности.

Член 9

Двете Договарящи се страни ще полагат усилия за свободно разпространяване на информация, като насърчават и развиват сътрудничеството в областта на средствата за масово осведомяване чрез използване на възможностите на съвременните комуникационни средства. Те се ангажират в защитата на авторските и интелектуалните права на творците от двете страни.

Член 10

Двете Договарящи се страни ще разширяват сътрудничеството си в правната и консулска област и по-специално по граждански, наказателни и административни въпроси, както и за решаване на хуманитарни и социални проблеми на техните граждани.

Член 11

1. Нито една от Договарящите се страни няма да предприема, подтиква и поддържа действия, насочени срещу другата страна, които имат неприятелски характер.
2. Нито една от Договарящите се страни няма да допуска нейната територия да бъде използвана срещу другата от организации и групи, които имат за цел извършването на подривни, сепаратистки и застрашаващи спокойствието и сигурността на другата Договаряща се страна действия.
3. Двете Договарящи се страни нямат и няма да предявяват териториални претенции една спрямо друга.
4. Всяка от Договарящите се страни има право да защитава правата и интересите на своите граждани, на територията на другата страна, в съответствие с международното право.
5. Република Македония потвърждава, че нищо от нейната Конституция не може и не трябва да се тълкува, че представлява или някога ще представлява основа за намеса във вътрешните работи на Република България, с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Република Македония.

6. Двете Договарящи се страни ще предприемат ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции и агенции и ще обезкуражават дейности на частни субекти, насочени към подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на техните отношения.

Член 12

1. В рамките на 3 месеца от влизането в сила на този Договор, двете Договарящи се страни ще учредят Съвместна междуправителствена комисия. Комисията се съпредседателства от министрите на външните работи и включва висши официални представители на двете Договарящи се страни.
2. Съвместната междуправителствена комисия ще провежда редовни срещи един път годишно, с цел преглед на ефективното прилагане на този Договор, приемане на мерки за подобряване на двустранното сътрудничество, както и решаване на възникнали по време на изпълнението на Договора въпроси. Всяка от Договарящите се страни може, при необходимост, да предложи организирането на допълнителни срещи на Съвместната междуправителствена комисия.

Член 13

1. Този Договор подлежи на ратификация съгласно конституционните изисквания на Договарящите се страни. Този Договор влиза в сила на датата на размяна на ратификационните документи на двете Договарящите се страни и остава в сила за неопределен период от време.
2. Този Договор може да бъде изменян с писменото съгласие между двете Договарящите се страни. Измененията се договарят по дипломатически път и влизат в сила в съответствие с алинея 1 на този член.
3. Всяка Договаряща се страна може да прекрати Договора чрез изпращане на писмено уведомление до другата Договаряща се страна.
Договорът ще престане да бъде в сила една година след датата на получаване на това уведомление.

Член 14

Този Договор по никакъв начин няма да бъде тълкуван така, че да противоречи на двустранни или многостранни договори, по които двете Договарящи се страни са страни.


146
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
31
2
 
9
 
! Отговори
Комарницки"Сега преди 4 години
Карикатура-Борисовски със свалени *** пред посланика се оправдава-поне не съм бос като оня селянин Радев
30
5
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Имайки предвид географската си близост???ще организират по взаимна договореност съвместни чествания на общи исторически събития и личности???нарича се автогол..
29
5
 
12
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
КАЗАХ ЛИ ВИ? ВСИЧКО СА ЛОКУМИ И ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ "ДРЪН, ДРЪН, ДРЪН", РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ "ДРЪН, ДРЪН, ДРЪН", ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ "ДРЪН, ДРЪН ДРЪН". ВИЖ ЧЛ. 5 И ЧЛ..7 - ТАМ Е ЗАРОВЕНО КУЧЕТО - БОКО ЩЕ ЛА'ПА ПАРИ С ПОДСТАВЕНИТЕ СИ ФИРМИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТИЩА И ЖЕЛЕЗНИЦАТА, А ЦЕЛОКУПНИЯ НАРОД ЩЕ Л'АПА МУХИТЕ. КОНГРАЧУЛЕЙШЪНС, ТИКВО. .
28
5
 
13
 
! Отговори
Али Кемал преди 4 години
До ohrid ,след 20-30 години македонците,шиптарите,албанците ще станете по българи и от бьлгарите гарантирано вие,сокротко со благо и малко кютек и нещата ще са таман
27
9
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
От толкоз ядене на суджуци и препрочитане на Винету толкоз.
26
4
 
5
 
! Отговори
morelini преди 4 години
Санстефански мирен договор номер 2.....разпъване на локуми и всичко важно е като пожелания....
25
2
 
31
 
! Отговори
До Охрид преди 4 години
За разлика от македонските форуми, където веднага трият българите, вас ви оставят да пишете. При вас няма свобода на словото.
24
0
 
24
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
До ОхридКато говориш македонски, що не отидеш да прочетеш Розетскиот камен?
23
9
 
21
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Това което преди 70 години започна Георги Димитров, днес го завърши последователя му Бойко Борисов... С други думи: ПРЕДАДЕ БЪЛГАРИЯ!
22
5
 
17
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
От договора се вижда, че България се обвързва и става едва ли не адвокат на Македония пред ЕС и структурите на НАТО. В същото време никъде в договора не пише, че Македония се отказва от шизофреничната антиквизация! От практиката да кръщават летища и булеварди Александър Велики, Филип II, Птолемей и т.н. Това неминуемо ще ни скара с Гърция!
21
0
 
26
 
! Отговори
do 18 преди 4 години
Маке, сам си отговори на въпроса! Пишеш в един български форум на някакъв български диалект, всички разбрахме, че не си се къпал и сръбското те тресе. Кажи какво да признаем български език писан на сръбска пишеща машина? И ти ме разбра, нали?
20
5
 
18
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Няма такива НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ КАТО ГЕРБ!Ужас! Дано ВЕЛИКИТЕ ГЕРОИ Даме Груев, Гоце Делчев, Яне Сандански, Иван Михайлов и др, славни войводи дори от отвъдното да се намесят и да ни спасят от герберския позор!
19
3
 
8
 
! Отговори
morelini преди 4 години
Какъв е този Член.....член член ама бая.......си беше всяка страна ако поиска може да развали договора до 1 год.Че макетата ще влезнат в НАТО и Е.С. и пак ще започнат да плюят.Това ми се вижда само отчитане на дейност...да си замажем взаимно очите....
18
0
 
12
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
"" Е па то, македонскиот язик ке признувате ли го? ""..............не го
17
1
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Какво значение има НАТО и ЕС , ако се разпаднат какво .. Договора става невалиден..
16
12
 
1
 
! Отговори
Я ке сакам да питам? преди 4 години
Е па то, македонскиот язик ке признувате ли го?
15
2
 
17
 
! Отговори
пери преди 4 години
До НаблюдателВ кой член точно пишеше, че признаваме езика, че се отегчих още в началото? Щото туй е голяма смешка.
14
16
 
22
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
От 1878г. до 1989г. всички български правителства се бореха за НАЦИОНАЛНИЯ ИДЕАЛ! ДНЕС ПРЕДАТЕЛИТЕ ОТ ГЕРБ СЕ ИЗСРАХА ОТГОРЕ МУ!
13
14
 
15
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Боко, плешива Тикво, ако след като вкараш Македония в ЕС, тя наруши договора, какво ще стане бе плешив бок-лук??? Ще ги глобиш ли?Да ви еб-а майката, да ум-ре всеки национален предател който е гласувал за ГЕРБ на изборите
12
6
 
8
 
! Отговори
А бе преди 4 години
Май трябваше тоя договор да бъде внесен за обсъждане в парламента,ама нейсе.Като знаем колко е бос Тиквоний в международните дела,можем да си представим последствията.