Какво очакват различните поколения от своя работодател?

Студентите нареждат Лидл България сред най-желаните работодатели на пазара
Спонсорирано съдържание | 21 юли 2021 08:30, Анисия Иванова
Какво очакват различните поколения от своя работодател?
Снимка: Лидл България

Различните поколения не само имат различни виждания и приоритети в живота, но съвсем естествено, споделят и различни изисквания и очаквания от своите работодатели. Четири са основните поколения, които в момента съставляват работната сила на трудовия пазар и носят ценностите и спецификите на своята възрастова група:

Бейби бумърите (55-69 г.) са родените в периода 1946 – 1964. Изключително ориентирани са към резултати и имат репутацията на здраво работещи хора. Оценяват сигурността на работното място и предпочитат по-подредена и структурирана работна среда.

Поколението Х (40-54 г.) са хората, родени между 1965 и 1979 година. Те са напълно в крак с технологиите, но не се притесняват да общуват лице в лице. Ценят самостоятелността и добрия баланс между работата и личния живот.

Поколението Y или т.нар. милениали (25-39 г.) са хората, родени между началото на 80-те години и на 2000 година. Справят се с всяка технологична джаджа, нямат проблем с бързата комуникация, ценят развитието на уменията си и по-задълбочените цели. Като цяло умеят да извършват няколко дейности едновременно и се справят без проблем със съвременните технологии.

Поколението Z (<24 г.) са най-младите представители на трудовия пазар, родени след 1997 година. Известни са като поколението на техническите хора, поколението на социалните медии, от самото си раждане живеят в почти напълно технологизиран свят. Оценяват гъвкавостта на работното място и социалната отговорност на работодателите си.

Каква е трудовата мотивация на различните поколения?
 
От данните става ясно, че заплатите са важни за повечето анкетирани, но прави впечатление, че различните възрастови групи поставят акцент върху различни фактори. За милениалите, например, от основно значение са предоставянето на възможности за кариера, връзка между възнаграждението и трудовото представяне, добрата работна атмосфера и признанието, се посочва в доклада „Генерационни различия и възрастово разнообразие в организацията: новите предизвикателства пред Управлението на човешките ресурси“на гл.ас. д-р Ирина Данаилова, УНСС.

Същевременно през пролетта у нас бяха публикувани няколко класации и изследвания, представящи най-желаните работодатели у нас и очакванията и нагласите на активно работещите и на студентите, представители на поколението Z.

Над 13 000 работещи от цялата странакласираха две технологични компании и Лидл България в челната тройка в класацията за най-желан работодател Employer of Choice 2021. Проучването бе базирано на анкета с 50 въпроса, създадена по специално разработен алгоритъм от Саймън Бъроу – бащата на понятието “employer brand”, и обхващаше 50-те най-важни работодателски характеристики, както и специфичните съотношения помежду им, които превръщат дадена компания в успешен и предпочитан работодател.

Скоро след него бяха публикувани резултатите и от други 2 проучвания, проведени обаче сред студентите – на Manpower и GraduateSurvey 2021. Според първото, за 80% от студентите възможностите за кариерно развитие са водещият фактор при избора на работодател. На второ място по важност се нареждат възможностите за придобиване на нови знания чрез квалификации и обучения. Половината от анкетираните студенти споделят, че възнаграждението е важен фактор за тях, а други 39%, че е от изключително значение. Данните от GraduateSurvey 2021 пък правят по-различен разрез – според тях, 34,15% от участниците са кандидатствали за стаж при желания работодател, което показва не само добро познаване на компанията, но и конкретно действие.

Общото и в двете проучвания обаче е, че студентите нареждат Лидл България сред най-желаните работодатели на пазара и най-предпочитан в ритейл сектора. Според проучването на Manpower, компанията е в ТОП 5 на най-предпочитаните работодатели в страната, а според GraduateSurvey 2021 веригата чувствително се изкачва с 12 позиции нагоре и заема 12-то място в категорията за компании с над 250 човека.

Формулата на Лидл България се оказва именно в това, че отчита различните очаквания на поколенията и ги покрива, прилагайки правилнитеи ефективни работодателски политики. Компанията осигурява отлични работни условия и едни отнай-конкурентните възнаграждения в сектора. Едновременно с това обаче, със същата тежест приоритизира и възможностите за развитие и кариерно израстване. Над 70% от мениджърите в магазините на веригата са се издигнали именно отвътре.Освен възможностите за допълнително обучение и развитие, изисквани приоритетно от младите поколения, Lidl осигурява и така важната за всички сигурност на работното място, особено в динамични времена като сегашните. Към тях се добавят още прозрачната и ясна комуникация, балансът работа – личен живот и цялостната корпоративна култура, основана върху здрави ценности. Така целият този комплекс от предимства затвърждават позицията на компанията като предпочитан и желан работодател както сред младите, така и сред кадрите с дългогодишен опит.
 


Още от Спонсорирани публикации
Спестителите с рекордни вложения през 2021 г. в глобалните инвестиционни фондове

Спонсорирани публикации