Резултатите на фондовете изпреварват борсовите индекси тази година

Спонсорирано съдържание | Обновена: 23 сеп 2021 14:57 | 23 сеп 2021 14:57, Александър Попов
Резултатите на фондовете изпреварват борсовите индекси тази година

Вече отмина средата на 2021 г., но рекордите при инвестициите не стихват.  Взаимните фондове продължават да привличат нови вложения, като най-търсените са фондовете, инвестиращи в акции, заради нарастващите им резултати.   Европейската асоциация на фонд мениджърите (EFAMA) отбеляза в последния си доклад, че новите вложения във фондовете в акции в Европа държат рекорда за второ тримесечие на 2021 г. със стойността от 94 млрд. евро.   Представителите на фондовата индустрия регистрират нови рекорди и в инвестициите, направени от европейските домакинства, които само през първите три месеца на годината са вложили 55 млрд. евро в инвестиционни фондове  - нещо, което не се е случвало от 2017 г. досега  (данни EFAMA).

Рекордите са налични и в България

При отрицателни лихви по депозитите и увеличаващи се банкови такси, в България също ударно че увеличават инвестициите във взаимни фондове, като към края на юни 2021 г.  те са над 7 млрд. лв. (данни: БНБ)  Това представлява годишен ръст на вложенията във фондове от 52%.  В България също най-търсени са фондовете, инвестиращи в акции, защото техните активи се увеличават за периода с над 40%.

Не е случайна реакцията на домакинствата, които искат да съхранят стойността на спестяванията си от инфлацията и да ги увеличат в бъдеще.

Тази година традиционно резултатите на фондовете с акции надвишават ръстовете на борсовите индекси.

През 2021 г. фондовете в акции на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт всеки месец изпреварват с резултатите си референтните им индекси. Към 31 август 2021 г. ЕЛАНА Високодоходен Фонд регистрира резултат от 29.20% за годината на фона на 26.49% ръст за основния български индекс SOFIX и 20.41% за американския измерител S&P500. Фондът е с диверсифициран портфейл от акции от американския, европейския и българския пазар. Резултатите показват далновидния подбор на инструментите и затвърждават вярната посока в управлението на фонда. Отчетът на портфолио мениджърите посочва, че са успели да се възползват от волатилността на българския пазар и портфейлът е структурират за следване на попътния вятър на борсите.

Същата постоянна тенденция се доказва и от доходността на ЕЛАНА Глобален Фонд Акции, който регистрира 16.63% в края на август на фона на 14.70% за индекса на глобалните инвестиции MSCI ACWI. Портфолио мениджърите посочват, че са селектирали добри растящи компании от американските борси през лятото, което ще даде плодове и през предстоящите есенни месеци.

Инвестиции с по 50-100 лв. на месец – напълно достъпни

За хората, които искат да влагат всеки месец по 50 лв. или 100 лв. също е достъпно да се възползват от резултатите на фондовете, инвестиращи в акции.

Те могат да ползват спестовни планове за различни периоди, като определят времето и честотата, а в края на периода са освободени от такси.

Проверете актуалните резултати на фондовете

Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Всеки работен ден инвеститорите могат да получат документа с ключова информация, проспекта, правилата устава на КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на www.elana.net


Още от