Експерти от Huawei и БАН обсъдиха доверието в дигиталния свят

Панелна дискусия на тема „Доверие в дигиталния свят“ се проведе на 27 септември в БАН
Обновена: 28 сеп 2022 17:29 | 28 сеп 2022 11:17, Александър Попов
Експерти от Huawei и БАН обсъдиха доверието в дигиталния свят
Чл.-кор. проф. Светозар Маргенов

Доверието и защитеното споделяне на ресурси в общността и в дигиталния свят, проактивното идентифициране на бъдещи киберзаплахи, както и дигиталното бъдеще с изкуствен интелект, „умните“ градове и управлението на данни, бяха обсъдени от водещи експерти от Huawei и БАН по времем на панелна дискусия „Доверие в дигиталния свят“, която се проведе на 27 септември.

чл.-кор. проф. Стефан Хаджитодоров, заместник-председател на БАН

Темите бяха обсъдени пред представители на бизнеса, неправителствените организации и учени от различни университети на страната. Събитието бе открито от чл.-кор. проф. Стефан Хаджитодоров, заместник-председател на Българската академия на науките, който обърна внимание на това в колко динамичен период живеем „Днес ще дискутираме интересни, нови и регионални решения, насочени към изключително важната тема за предизвикателствата в кибесигурността. В Българската академия на науките има много експерти в тази област, които са в различни институти, като например Института за информационни и комуникационни технологии, Института по математика, Института по роботика. Живеем в много динамичен период, светът се променя почти всеки ден и изследванията в сферата на киберсигурността са от огромно значение за обществото. Надявам се тази дискусия да бъде една скромна стъпка към създаването на нови предпоставки за бъдещето на света, особено в сферата на публично частните партньорства. Специални благодарности на експертите от Хуауей Технолоджис България и БАН, които ще споделят техния опит и компетенции в сферата на киберсигурността“.

Модератор на събитието бе доц. д-р Иван Георгиев, научен секретар на БАН за направление Информационни и комуникационни науки и технологии. „Технологиите се развиват всеки ден и ни дават възможност да живеем по-добре. Обмяната на опит, мнения и знания в области като изкуствен интелект, киберсигурност, дигитализация е много важен,  тъй като сигурността в цифровото пространство има ключово значение за спечелването на доверието на потребителите и за развитието на цифровия пазар.“

Експертите, които взеха участие споделиха опит от различни краища на Европа. Според Янис Соломакос, главен експерт по сигурността в Huawei – Южни Балкани, „Както всичко в живота „доверието“ не се дава, а се печели. Същото важи и в дигиталния свят, където концепцията за безпристрастно „нулево доверие“ трябва да се превърне в първия слой и стъпалото, върху което се изгражда и печели доверие във всяка ИКТ екосистема.”

Чл.-кор. проф.  Светозар Маргенов от Института по информационни и комуникационни технологии към БАН сподели, че „ЦВП по Информатика и ИКТ интегрира най-съвременна научна инфраструктура и високо квалифицирани експерти за провеждане на фундаментални и приложни изследвания с висока обществена значимост.“ Той обърна внимание и на изградената уникална комплексна електронна инфраструктура включваща Център за иновативни пресмятания и обработка на данни и Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ, както и за въведения в експлоатация Център за данни, който има възможност за съхраняване и обработка петабайти от даннии фактът, че ЦВП по Информатика и ИКТ реализира стратегическата концепция за синергия между високопроизводителни пресмятания, изкуствен интелект и високопроизводителeн анализ на данни.“

Пат Маккарти

Пат Маккарти, старши съветник по сигурността за изкуствен интелект и управление на данни, Център за прозрачност на киберсигурността на Huawei в Брюксел оцени дискусията като една страхотна възможност да бъдат ангажирани лидери от Българската академия на науките и всички експерти заедно да споделят прозренията си за активирането на цифровото бъдеще с изкуствен интелект и управление на данни.

Доцент Златогор Минчев, директор на Съвместния център за обучение, симулации и анализ към Института по информационни и комуникационни технологии на БАН сподели също, че коментираната тема е комплексно решение за идентифициране на сложни кибер заплахи в новата и бъдеща дигитална реалност на света. Като причина той посочи съчетаването на експертни очаквания с холистични модели, които се оценяват посредством високопроизводителни суперкомпютърни решения и психо-физиологични оценки на потребителите в различни среди.

Тор Салтвейт, експерт по кибесигурност в Huawei Норвегия, сподели как изкуственият интелект променя днешния свят и даде примери за това не само в професионален, но и в личен план. Той сподели надеждите си, че в личния ни живот ежедневните задачи ще бъдат опростени чрез интелигентни домове и уреди, от автономни превозни средства и добавена реалност. „Случаите, в които може да се използва изкуствен интелект са почти неограничени. Различни индустриални вертикали ще ни осигурят такива случаи на употреба като интелигентни фабрики и интелигентен контрол на трафика. Изкуственият интелект ще позволи по-ефективни изследвания чрез обработка на големи обеми от данни и ще позволи сложни симулации, които не са били възможни преди.“

 „Университетите и научните институции споделят общност с огромен потенциал. През последното десетилетие беше направено много за подпомагане на сътрудничеството в тази общност - създадени бяха EduGAIN, eduroam, eduVPN.”, сподели д-р Олег Илиев, Лаборатория по телематика към БАН. „Изследването, което беше представено днес, цели да разшири съществуващите решения и предлага нов начин за споделяне на местни ресурси (ресурси за печат, достъп до лаборатории и т.н.) между членовете на общността. Важно предупреждение на изследването е да осигури сигурен начин за идентифициране на самоличността на потребителя, гъвкава и мащабируема архитектура и минимална инвестиция от членовете на общността в интегрирането на решението”, допълни още той.


Спонсорирани публикации