»зложба: ”чените, които се бор€т с климатичните промени

—понсорирано съдържание | 14 юни 2024 15:34,  расимир јнгелов
»зложба: ”чените, които се бор€т с климатичните промени
—нимка: ≈вгени ƒимитров / eLTER

ƒо 18 юни на ћоста на влюбените в —офи€ може да посетите изложбата от 58 снимки, разказващи за работата на ≈вропейската научна инфраструктура за дългосрочни екосистемни изследвани€, известна като eLTER. јвторите ≈вгени ƒимитров и  ало€н  онстантинов подготв€т половин година т.нар. √ранд кампани€. ¬ рамките на 88 дни пътувани€ на екипа до над 30 научни станции в 23 държави са произведени близо 3000 снимки и 50 видеа.
 
—нимките са придружени от описание на вс€ка национална мрежа, станци€/платформа, както и важността на научната дейност на eLTER за ≈—, ≈вропа и света. ÷елта освен чисто естетическа е да се запозна€т жителите и гостите на —офи€ с работата на една от най-големите и важни европейски научни инфраструктури.
 
»зложбата е част от събити€та, съпровождащи годишната среща на националните мрежи, ко€то се проведе между 3 и 7 юни в —офи€, организирана от »нститута по биоразнообразие и екосистемни изследвани€ към ЅјЌ и издателство "ѕенсофт". Ќа не€ присъстваха близо 100 учени от всички 26 eLTER държави.
»нтегрираната европейска научна инфраструктура за дългосрочни екосистемни, критично зонни и социално-екологични изследвани€ (Integrated European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research) е стратегическа инициатива на ≈вропейската комиси€ през последните близо две десетилети€, финансирана с десетки милиони левове.
 
ћрежата се състои от около 600 научни станции и платформи в 26 държави в ≈вропа и »зраел (включително и Ѕългари€), 114 университети, научни институти и академии. “€ създава и предлага хармонизирани и стандартизирани данни, услуги и обучени€, полезни за законодателите, експертите, бизнеса и гражданите в техните съвместни усили€ за намиране на устойчиви решени€ на големите обществени предизвикателства като: климатичните промени, загубата на биоразнообразие, деградаци€та на почвата, замърс€ването и неустойчивото използване на ресурсите в сухоземните, сладководните и преходните водни екосистеми.
 
”никални€т социално-екологичен подход на eLTER отговар€ на предизвикателството за разбиране на сложните взаимодействи€ между хората и природата в дългосрочен план чрез сво€та най-модерна изследователска инфраструктура, колаборативна култура и трансдисциплинарен опит.


—понсорирани публикации