"Социално подпомагане" за случая от Елин Пелин: Тежък конфликт, бащата не е можел да вижда децата

Dnes.bg разполага с видео от друга гледна точка на скандалния клип
Обновена: 31 юли 2020 20:34 | 31 юли 2020 20:30, Екип на Dnes.bg
82
"Социално подпомагане" за случая от Елин Пелин: Тежък конфликт, бащата не е можел да вижда децата

Дирекция „Социално подпомагане“ в Елин Пелин изпрати специално становище до Dnes.bg във връзка със случая с разпространението на клип, показващ насилственото отнемане на дете от майка му.

Институцията отбелязва в своята позиция, че е в течение на конфликта в семейството, който датира от месец август 2018 година, след раздялата на двамата родители.

“Констатира се, че и двамата родители желаят да участват активно в грижите за малолетните Р. и К. Впоследствие спорът между родителите се утежнява поради имуществени дела, физически и вербални нападки, в които са въвлечени и разширените семейства”, се чете в становището на дирекцията.

Още по темата
От там отчитат, че след поредица от сигнали за лошо родителстване и възпрепятстване на контактите баща – деца от страна на майкат, от ОЗД към ДСП-Елин Пелин е констатирано, че родителския конфликт се нуждае от намеса на психолози и родителите са насочени към ЦОП “Б“ - гр. София за подкрепа и консултация за шест месечен срок. Изразеното становище на СУ съвпада с мнението на ОЗД/ДСП-Елин Пелин, че двамата родители поотделно притежават потенциал за отглеждане на децата, но разразилия се между тях спор ще се отрази негативно на формиращата се детска психика.

Оказаната социална услуга временно понижава напрежението между бившите съпрузи, но конфликта между родителите не се разрешава. “Освен, че същите се атакуват и оспорват родителските си качества като взаимно се нападат относно грижите за децата чрез непрестанни сигнали до ОЗД/ДСП-Елин Пелин, същите си предизвикват взаимни проверки по сигнали до други институции /НАП, КПКОНПИ, строителен надзор за незаконно строителство и др./, касаещи имуществени и служебни въпроси както от настоящето им, така и в миналото, водят се дела за клевети, дела за домашно насилие, наказателни и изпълнителни дела за неизпълнение на избрания от тях режим на контакти, урегулиран в сключено по между им съдебно споразумение, а също така и гражданско дело за промяна на лични контакти, подадено от жената.

След пореден сигнал в ОЗД към ДСП-Елин Пелин и демонстриране на безотговорно отношение от страна и на двамата родители на децата, както и поради липса на комуникация, е констатирано, че децата са предавани болни от майката на бащата, без същия да е информиран, относно даваните лекарства, предписани от личния им лекар. Малолетните деца са лекувани от различни лекари като от тях са изписвани различни терапии за децата.

Установено е, че малолетните деца са лекувани от майката и бащата с различни лекарства, което е предпоставка за риск за здравето им. Констатирано е, че децата са предавани на бащата от страна на майката без допълнителни дрехи и бельо. Във връзка с това майката е многократно консултирана, че предаването на децата с лекарства или рецептата от лекаря на бащата и допълнителен комплект дрехи е в техен интерес, на което същата отговаряше, че бащата трябва да осигури всичко необходимо за своите деца.

След ескалиране на отношенията между родителите и физическа разправа между тях и роднини пред децата, както и неспазване на съдебното споразумение от страна на г-жата, в частта на режима на личен контакт с бащата, е отворен случай.

След упорито отказване от страна на майката да предоставя децата на бащата в определения от съда режим на контакти, който е изготвен по взаимна спогодба и несъобразеното й поведение по време на физическа разправа пред децата /вместо да предпази децата, като ги прибере в жилището тя участва в разправата, при която децата са свидетели на кървава сцена/, както и други рискови обстоятелства, на 18.09.2019 г. на г-жа И. е издадено Задължително предписание. Издаването на Задължителното предписание съвпада с водени дела за домашно насилие и наложени глоби от Държавен съдебен изпълнител на майката за неспазване на съдебно решение и неспазване на доброволни покани за предаване на децата на бащата, отчитат от Социално подпомагане.

При връчване на Задължителното предписание жената е посетена на служебния й адрес, тъй като същата известен период отказва да осигури достъп до жилището и децата, както и да посети ОЗД/ДСП-Елин Пелин. Такъв достъп тя отказваше и на другите институции – дежурни полицаи от РУ – Елин Пелин, инспектор "Детска педагогическа стая", призовкар към РС-Елин Пелин и Държавен съдебен изпълнител, отчитат от институцията.

След издаването на Задължително предписание и работата на Държавен съдебен изпълнител, режимът на контакти започна да се изпълнява временно. Установено е, че родителите си общуват чрез имейли.

По подадени сигнали от страна на бащата за неспазване на съдебното решение са направени насрещни проверки на адреса на майката, относно изпълнение на постановения режим. Установено е неколкократно, че бащата идва на адреса, звъни на вратата, но адресът е недостъпен и децата не му се предават от страна на майката. Впоследствие същата твърди, че бащата не е идвал на адреса и той не е изпълнявал съдебното споразумение.

Констатирано е също, че децата не са предавани от страна на майката на бащата за период от три месеца, като майката в разговор с началник на ОЗД към ДСП-Елин Пелин в присъствие на двама социални работници заявява, че адвокатката й я е посъветвала да не спазва съдебното споразумение в частта на осигуряване на личен контакт на децата с бащата и тя няма да му дава децата. Г-жата е консултирана за последствията от това й поведение, както и за санкциите, предвидени в законодателството. Впоследствие същата твърди, че не е казвала такова нещо.

Следвайки препоръките на ОЗД/ДСП-Елин Пелин, бащата подава заявление и съобразно неговото желание, е насочен към фондация в София, като същият е осигурил на психолога и работа с децата по своя преценка. На майката няколко пъти е предоставян телефон за връзка с фондацията, но същата категорично отказва да ползва социалната услуга под предлог, че е трудово заета. Предложено й е да осъществи среща с психолога от фондацията в съботен ден, но отказа да се възползва, отчитат от Социално подпомагане.

Изготвеният доклад от доставчика на социалната услуга съдържа тревожна за децата информация. След извършената психологическа подкрепа бащата проявява нагласа за взаимни компромиси и отстъпки в името на децата. Но след неколкократни разговори на майката със социални работници тя заявява, че ще действа по препоръката на адвоката си.

Във връзка с неспазване на съдебното споразумение от страна на майката и непредаване на децата на бащата през летния период за срок от 20 дни през 2019 г., от страна на Районен съд-Елин Пелин, по отношение на майката е издадено съдебно определение за пребиваване на децата при бащата за срок от 20 дни, като социални работници трябва да присъстват при предаването на малолетните между родителите. В същото определение бившата съпруга се задължава да ползва социална услуга за повишаване на родителски капацитет за срок на шест месеца. Във връзка с това ОЗД/ДСП-Елин Пелин й предоставя списък на доставчици на социални услуги, намиращи се на територията на гр. София, тъй като на територията обслужвана от ДСП-Елин Пелин няма действащи такива. Същата отказва да ползва социална услуга под предлог, че услугата не е съвместима със свободното й време. Тя заявава още, че ще обжалва съдебното определение и към момента няма да ползва социална услуга.

Предвид усложняване на случаите на децата и нападките на майката срещу служителите на ОЗД/ДСП-Елин Пелин, е поискана методическа подкрепа и супервизия от РДСП-София област.

В хода на това, 3 юни 2020 г. едно от децата е претърпяло инцидент, след което конфликта между родителите ескалира.

След постъпване на майката и детето в болница, бащата по режим на виждане, взима другото дете и не го връща, тъй като майката отказва да му осигури достъп до изписаното от болницата дете. Майката депозира непрекъснати сигнали в ДСП/ОЗД - Елин Пелин за дете в "неизвестност", "риск" и "лишаване от личен контакт на майка и дъщеря". Във връзка с предходни и идентични сигнали и заявления от майката и осъществена социална работа, същата е уведомена устно, а впоследствие и писмено, че детето понастоящем се намира при баща си, който полага адекватни грижи за нея с помощта на разширеното си семейство.

При опит да се извърши адекватна социална работа по сигнали/преписки, постъпили от родителите, ОЗД/ДСП-Елин Пелин не среща съдействие от жената, отчитат от Социално подпомагане. Същата умишлено избягва и осуетява предварително договорени с нея срещи и не допуска социалните работници до жилището си под различни предлози. Междувременно е в ход психологическо консултиране за родителите /и малолетните деца/, инициирано от Районен съд - Елин Пелин, за което е издадено Направление от ДСП/ОЗД - Елин Пелин за ползване на социална услуга.

Двамата родители са консултирани за необходимостта от поддържане на емоционалната връзка между малолетните деца, както и връзката родител-дете, с цел правилното психо-емоционално развитие на децата им. Информирани са, че спорните въпроси, касаещи спазването на постановения режим на виждане деца-родители са уредени в чл. 528, ал. 4 от ГПК и са от компетенцията на друга институция.

Същевременно Районен съд – Елин Пелин си е дал отвод по постъпилите от родителите съдебни искове и делата са прехвърлени за разглеждане от РС-Ихтиман.

Така се стига и до сегашната ситуация - с писмо от 13.07.2020 г. на Държавен съдебен изпълнител е поискано съдействие от ДСП-Елин Пелин за извършване на принудително предаване на децата за осъществяване на режим на лични контакти на бащата за период от "20 дни през лятото", съгласно Решение по дело.

На посочената дата за предаване на децата - 20.07.2020г./ 09.30 ч., както и понастоящем, жилището на майката е недостъпно и представителите на 4 институции установяват несъдействие и неизпълнение на съдебното разпореждане. Майката отказва достъп до детето и жилището си както на бащата, така и на представители на ДСП/ОЗД - Елин Пелин, Районно управление-Елин Пелин, Държавен съдебен изпълнител, МКБППМН. Налице е риск от психически тормоз спрямо малолетните деца и въвличането им в конфликта между родителите, отчитат от социално подпомагане.

Предвид гореизложеното, ДСП/ОЗД - Елин Пелин счита, че са налице предпоставки за иницииране на производство по СК за ограничаване на родителските права на несъдействащия родител – в случая майката, чието поведение "представлява опасност за личността, здравето, възпитанието" на малолетните деца.

В компетенцията на Районна Прокуратура - Елин Пелин и на Районен съд - Ихтиман е да се произнесе с решение, което в максимална степен да защити интересите на малолетните деца.

До редакцията на Dnes.bg пристигна и втори клип, в който се ясно се чува и вижда, че писъците са на майката, а не малолетното момиче. „Според нас не може едно три годишно дете да пищи толкова силно, както и, че тя (майката) се опитва да скрие за пореден път детето от бащата. В процеса на социалната работа служителите на ОЗД познават детето и изключват възможността тези писъци да са негови.

След вземането на детето от адреса на майката, бащата доброволно се е предал в РУ-Елин Пелин, при пристигане на началник ОЗД към ДСП-Елин Пелин, държавен съдебен изпълнител и на полицаи в полицията, е установено, че детето е спокойно, усмихнато, гушка се в бащата. На същия ден е извършено принудителното предаване от майката на бащата в присъствие на нейните двама адвокати за 20 дни, съгласно съдебното решение.

При осъществени разговори със служител на ДАЗД, работещ по сигнали на майката, същата разказва, че при нея са постъпили няколко сигнала от майката, от които тя си е изградила мнение за нея, като само един е изпратен до АСП.

По данни от Държавен съдебен изпълнител на майката са присъдени глоби за около 10 000 лв. за неспазване на съдебното решение в частта за осъществяване на личен контакт на децата с бащата.

Вижте и клипът с другата гледна точка от конфликта.

 


82
Още от Страната
Военни унищожиха невзривени боеприпаси в пловдивско село
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
64
0
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
Не разбирам защо ми изтрихте коментара.Не съм обидил никой и не съм казал нищо лошо.Много сте жалки.ПАК ЩЕ ГО НАПИША....Имах приятел, който се раздели с жена си понеже беше "лекичка".Имаха споразумение през почивните дни детето да е при него.Всеки петък пътуваше по 200км. и никой не му отваряше вратата.Последният път когато отиде му отвори детето и не го позна.Пускал е сигурно 10 жалби и нищо.Тъжна работа.
63
1
 
3
 
! Отговори
АнтиНесторова преди 1 седмица
До Анонимен
Г-жо Несторова, едно четиригодишно дете ще мрази мразят не само "всеки, който разплаква тяхната майчица", но и всеки, който отглеждащият го родител му казва. Ако ги отглежда бащата, те ще мразят тази истерична жена.
Не е трудно да се злоупотреби с едно дете на тази възраст. Нарича са отчуждаване и е вид насилие над детето.
62
0
 
3
 
! Отговори
Арамис преди 1 седмица
До SHEFA
Не е въросът само да виждат децата си. Бащите са равноправни родители и трябва да могат да отглеждат децата. Не може да се съди за един родител само по неговия пол. Има бащи и бащи, майки и майки. Докога ще робуваме на дискриминационни стереотипи?
61
1
 
3
 
! Отговори
?????? преди 1 седмица
защо не е отнето детето след като тази жена го е оставила без надзор и то е паднало от 2-и етаж и така е застрашила живота му. Жената е опасна за децата си, за здравето И живота им. Къде са социалните, защо не са се задействали. Да не говорим колко грубо манипулира с писъци че я бие и какво ли не. Явно това нпо към което май работи жената има такива методи и поне разбрахме колко беумно опасни и вредни са тези НПО-та.
60
0
 
9
 
! Отговори
SHEFA преди 1 седмица
-АКО НЕ СА ДАВАЛИ ДОСТЪП НА БАЩАТА ДА ВИДИ ДЕТЕТО-КАТО ГЛЕДАМ НА КЛИПА И МАЙКАТА КАКВА МАНИПУЛАТОРКА Е-ЩОМ ДВАМАТА МЪЖЕ СТОЯТ ПРЕД КОЛАТА И НИЩО НЕ ПРАВЯТ ЗНАЧИ НЕЯ БИЕ.
-ЖЕНИ НЕ ОГРАНИЧАВАЙТЕ ПРАВОТО НА БАЩИТЕ ДА ВИЖДАТ ДЕЦАТА СИ.
59
8
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
Отговорът на Община Елин Пелин е изцяло в защита на бащата.
Но след " физически и вербални нападки" какво да е поведението на тази майка ?
Децата са малки и не могат да обяснят какво чувстват, но трябва да е ясно, че те мразят всеки, който разплаква тяхната майчица.
Когато пораснат ще обяснят по грубия начин на баща си как са страдали.
58
0
 
5
 
! Отговори
No Name преди 1 седмица
Децата страдат заради егото на родителите! Жалко
57
5
 
15
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
И двата пола имат право да си виждат децата, така че няма смисъл да защитавате само единия или другия. Съдебните споразумения трябва да се спазват, след като не се спазват е налице нарушение! В случая тя като му върти номера 3 месеца следва това което видяхме. Всеки би постъпил така колкото и да се правите на странични адвокати и наблюдатели.
56
21
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
Беше ясно, че ще изкарат майката виновна за всичко. След като бащата е важна клечка в общината и част от мафиотските схеми... В жалка държава живеем!
55
6
 
17
 
! Отговори
Ddd преди 1 седмица
Сигурен съм че когато бащата идва да плаща издръжката веднага му отварят вратата, но когато идва за децата, се спотайват.
54
3
 
17
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
Тази жена е за лечение сигурно е надрусана
53
1
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
До 42 ти може и да си се подвел на мен ми беше ясна и тогава що за стока е тая
52
2
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
До Анонимен 38

Ау, имаме си фанатик. И като все фанатик - куха лейка.
51
18
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
Становище ли? Бащата е връзкар и му уреждат становища! То е от ясно по-ясно, даже да не ги познаваш. Гледах видеото - тежък ***! И това било архитект! Има маниерите на проста мутра! Единствената вина на майката е, че го е избрала за баща на децата й, защото явно и на нея толкова й е акълът! Заради такива шматки като нея и простаци като него, България е населена с действително "лош матриал".
50
3
 
11
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
Тая е психопатка да я съди за физическо насилие и другите двама освен ,че е разтурила всичко иска да не му дава да ги вижда е сега тя няма да ги вижда
49
4
 
10
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
Да я съди за възпрепятстване и физическо насилие и другите двама да осъди за ударите и душенето едната го удряше а другия го душеше
48
5
 
10
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
Трябва да и се отнемат правата и да с дадат правата само на него тая иска да спре контакта му е контакта му няма как да спре правата да и се отнема и да се дадат правата на него
47
7
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
Тая явно е тръгнала по други мъже и е зарязла мъжа си е сега съда да и ги вземе и да му ги даде на него
46
2
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
И тая не става за нищо и другите двама и тоя и другия какви са тия циркове някви циркове
45
5
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
Тия са напълно луди да се отнеме и от двамата