Miele "immer besser" бележи еко-устойчивост

Фамилната компания от четири поколения има за основна стратегия устойчивото развитие
Препоръчан материал | Обновена: 19 юли 2017 17:08 | 19 юли 2017 14:35, Мартин Иванов
Miele "immer besser" бележи еко-устойчивост
Борд на директорите, Miele. Източник: Miele

От 2000 г. насам Miele е намалила наполовина потреблението на електрическа енергия и вода в своите уреди. По този начин семейната компания бележи напредък в каузата за опазване на околната среда. От Доклада за устойчивост от 2017 г., който Miele публикува наскоро, се вижда просперитетът на компанията в цифри. А статията, която е 250 страници и е публично достояние, носи заглавието "Партньор за поколения".

Miele тества своите уреди така, че да работят и дават най-добър резултат поне 20 години. Резервните части са налични 15 години след прекратяване на производството, а компанията залага и на дългия експлоатационен живот на уредите за домашна употреба, като например една пералня е направена от до 85% рециклируеми материали.

Отговорният мениджърски екип на Miele, в лицето на наследниците на фамилната компания, следи зорко процеса на производство много преди уредите да напуснат завода. Фокусът е все повече насочен към насърчаване на доставчиците да поемат своята отговорност към хората и околната среда. Това се прави, като се изисква спазване на екологични и социални стандарти.

Ключова роля при прилагането на стабилни принципи в Miele играят настоящите 19 400 служители, от които 10 800 са в Германия. Едни от най-важните предизвикателства пред компанията са нейната последователност, квалификацията на служителите, както и насърчаване за съвместяване на професионалния и личния живот.

Miele разширява набора си от подходи за здравословна концепция от ергономично оптимизиране на работните места до предлагане на специални услуги с акцент върху храненето. Мотото „семейство-приятели“ на работното място е на първо място в приоритетите на Miele: През разглеждания период от доклада компанията изгражда детска градина на работното място в Централата си в Гютерсло.

Miele също така се стреми да заема водеща позиция в своята сфера по отношение на опазването на околната среда в производствените си обекти. Това се отнася за всичките дванадесет фабрики, от които осем са в Германия, а останалите четири са разположени по една в Австрия, Чехия, Румъния и Китай. Що се отнася до енергийната ефективност при производството на уреди Miele, емисиите от въглероден диоксид са намалели с повече от 50% от 2000 г. насам. Във фирмената политика също така е заложено до 2025 г. потреблението на енергия при производство да спадне с още 8%, съответно ще се ограничи и отделянето на емисии от въглероден диоксид.

Докладът за устойчивост от 2017 г. е съставен съгласно насоките на Глобалната инициатива за отчитане и е насочен основно към експерти в НПО, асоциации, научноизследователски организации, политици, администрация и медии. Той е разработен под формата на електронен документ и е конструиран в раздели: "Продукти", "Околна среда", "Хора", "Доставка" и "Стратегия". Паралелно с това е стартиран новият уебсайт за устойчивост на Miele, чиято цел е да информира потребителите и дилърите. Допълнителна информация за доклада може да се открие на немски и английски език в PDF-формат на www.miele.com/nachhaltigkeit и www.miele.com/sustainability.

Фирмен профил на Miele

Miele е водещ световен производител на висок клас домакински уреди, в това число уреди за печене, готвене на пара, охлаждане и замразяване, кафе машини, съдомиялни, перални и сушилни машини, както и аспиратори и прахосмукачки.

Тази гама се допълва от съдомиялни, перални и сушилни машини за професионална употреба, както и перални-дезинфектори и стерилизатори за приложение в болници и лаборатории (Miele Professional).

Фамилната компания Miele, създадена през 1899 г., има 8 фабрики в Германия и по една в Австрия, Чехия, Румъния и Китай. Оборотът за 2015-2016 г. възлиза приблизително на 3,71 млрд. евро. Miele е представена от собствени дъщерни дружества и от вносители в почти 100 страни. Седалището на компанията се намира в Гютерсло, Германия.                                                          

 

Имиджова публикация

Още от