ои са хусите, създаващи напрежение в „ервено море, и какво може да очаква »зраел от т€х?

“е здраво контролират йеменската столица —ана, както и най-населените територии
20 ное 2023 19:29, ≈лка ¬асилева
35
 ои са хусите, създаващи напрежение в „ервено море, и какво може да очаква »зраел от т€х?
—нимка: архив, Ѕ√Ќ≈—

ѕодкреп€ните от »ран бунтовници хуси в …емен все повече засилват заплахите си към »зраел след нападението на палестинското исл€мистко движение "’амас" от 7 октомври, като през последната седмица те отправиха предупреждени€ към израелските кораби в „ервено море, а вчера плениха плавателен съд, в чийто екипаж според канцелари€та на израелски€ премиер Ѕен€мин Ќетан€ху има и българи.

Ќа 14 ноември израелските —или за отбрана (÷ј’јЋ) съобщиха, че системите им за ѕ¬ќ "јроу" са прехванали ракета над „ервено море, а в същи€ ден йеменските бунтовници заплашиха да атакуват израелски кораби, припомн€ в. "ƒжерузалем пост". Ћидерът на хусите јбдул ћалик ал ’уси за€ви, че неговите бойци след€т за израелски кораби в жизненоважните за търгови€та морски пътища в „ервено море, включително и за плавателни съдове, които не плават под  израелски флаг. "ќчите ни са отворени за посто€нно наблюдение и търсене на всеки израелски кораб", каза той в реч, излъчена от телевизионната станци€ на бунтовниците.

ќще по темата
јл ’уси разкритикува срещата на върха на арабските и мюсюлманските лидери в –и€д, като за€ви, че те "не са излезли с никаква позици€ или практическо действие, а това е тъжно и срамно". ќсвен това јл ’уси призова страните, отдел€щи …емен от палестинските територии - —аудитска јраби€, …ордани€ и ≈гипет, да отвор€т "сухопътен коридор", за да позвол€т на бойците му да се включат във войната на страната на "’амас", припомн€ новинарски€т сайт "Ќю араб".

 ои са хусите?

’усите са арабско племе от …емен, произхождащо от северозападната провинци€ —аада. «аедно с около 35 % от населението на …емен те принадлежат към «айдиските шиити, които значително се различават от по-познатото течение Ўиити на дванадесетте имама, следвано от иранските и повечето арабски шиитски мюсюлмани, отбел€зва американски€т мозъчен тръст "Ѕлизкоизточен форум".  

ƒвижението на хусите, известно още като "јнсар јллах", е създадено от племенни€ лидер ’юсеин Ѕадр ад ƒин ал ’уси през 90-те години на минали€ век. ѕрез 2004 г. то започна бунтовническа дейност срещу управлението на президента јли јбдула —алех.

—алех, също мюсюлманин от шиитски произход, е военен, който завзе властта през 1978 г. и ръководи обединението на …емен през 1990 г. ѕравителството му бе подкреп€но от —јў и —аудитска јраби€. ѕрез 2012 г. —алех се оттегли от властта в рамките на политически преход, подкрепен от страните от ѕерсийски€ залив. јбд-–аббу ћансур ’ади стана временен президент и започна общонационални консултации за нова конституци€.

ѕрез август 2014 г. хусите започнаха масови демонстрации в н€колко региона на страната срещу об€веното от властите намал€ване на субсидиите за петролни продукти. ƒо средата на септември 2014 г. те завзеха н€колко квартала в столицата —ана, включително редица правителствени офиси, отбел€зва –ойтерс.  

¬ кра€ на €нуари 2015 г., с тихата подкрепа на —алех и неговите поддръжници в арми€та бунтовниците хуси превзеха президентски€ дворец и ’ади беше принуден да подаде оставка. ѕрез следващи€ месец той се по€ви в пристанищни€ град јден (бившата столица на ёжен …емен преди обединението му със —еверен …емен на 22 май 1990 г.), и оттегли оставката си. ¬последствие "јнсар јллах" установи контрол върху гол€ма част от северната част а страната и други големи населени места, докато международно признатото правителство се установи в јден, об€вен за временна столица на …емен след държавни€ преврат от 2014 година.

ќбезпокоена от нарастващото вли€ние на шиитски »ран по границата си, през 2015 г. —аудитска јраби€ реши да се намеси в конфликта и оглави военна коалици€, ползваща се с подкрепата на «апада, ко€то започна да воюва на страната на ’ади. —аудитската интервенци€ през 2015 г. не усп€ да отвоюва контролираните от хусите райони, а освен това разходите на –и€д за военната кампани€ в …емен достигнаха 265 млрд. долара, посочва американското списание "‘орин полиси".

ѕрез април 2022 г. враждуващите страни се споразум€ха за примирие с посредничеството на ќќЌ, но пет месеца по-късно то не бе подновено, след като саудитското правителство отказа да се съгласи с искани€та на хусите заплатите на йеменските цивилни и военни да се изплащат със средства от приходите от износа на петрол и газ.

ƒнес хусите доминират във военно отношение. ¬ъпреки желанието на –и€д да прогони бунтовниците, те здраво контролират столицата —ана, както и най-населените територии, включително и планинските райони, където живе€т около 80 % от населението, пише още американското издание.

 ой подкреп€ хусите?  

’усите са свързани с иранската "ќс на съпротивата" - неофициална военна коалици€ срещу »зраел и «апада, ко€то включва и "’избула", "’амас" и други палестински въоръжени групировки, както и сирийското правителство, и базирани в »рак милиции, пише в. "—идни морнинг хералд". ’усите за първи път дадоха €сен знак за връзките си с "’амас" през 2021 г., когато предложиха разм€на на държани от т€х саудитски затворници срещу освобождаването на палестинци. ѕо-късно "’амас" връчи на ръководството на хусите наградата "ѕочетен щит" като признание за подкрепата им за палестинците, допълва изданието.

"јнсар јллах" е особено полезен за »ран при атаки срещу »зраел по н€колко причини, като най-главната от т€х е, че “ехеран не желае да предизвиква ответни действи€ срещу себе си, см€та "Ѕлизкоизточни€т форум".

»ран контролира или поддържа военни способности в н€колко арабски държави. “ой доминира в »рак и Ћиван и има свобода на действие в н€кои части от —ири€. Ќо и в трите страни ирански€т пълномощник тр€бва да се съобраз€ва със сложните местни политически реалности и с интересите на други играчи като руснаците, правителството на Ѕашар јсад в —ири€, шиити, които не са свързани с »ран, както и с нешиитското население. —луча€т в …емен не е такъв. —траната е разделена, "јнсар јллах" поддържа монопол върху властта в контролираните от хусите райони. » макар че през 2014 г. ќќЌ наложи ембарго върху доставките на оръжи€ в …емен, контролът по това ограничение продължава да е слаб.

 акво може да очаква »зраел от хусите?

»лан «ала€т, анализатор в ѕрограмата за държавите от ѕерсийски€ залив към »нститута за изследвани€ на националната сигурност в “ел јвив, за€ви пред в. "јарец", че »зраел може да очаква от хусите "много, много безпилотни самолети". "’усите са специализирани в изпращането на големи групи от дронове, които е трудно да бъдат прeхванати". ѕо думите му атаките с дронове са много ефективни срещу инфраструктурата. “е често се използват срещу петролни съоръжени€ в —аудитска јраби€, както и срещу цивилни обекти. "ƒроновете им могат да достигнат огромни разсто€ни€", каза израелски€т експерт. √рад ≈йлат, който хусите атакуваха с дронове, се намира на почти 2000 км от …емен, отбел€зва в. "јарец".  

—ъщевременно вчерашното отвличане на кораб от йеменските бунтовници показа, че „ервено море се очертава като потенциална зона за ескалаци€, допълва новинарски€т сайт "Ќю јраб". “ам хусите могат да постав€т морски мини, да превземат плавателни съдове или да използват противокорабни ракети и безпилотни летателни апарати.  

ћеждународната структура за морска сигурност издаде предупреждение за плавателните съдове, преминаващи през жизненоважни€ проток Ѕаб ал ћандеб и „ервено море, само два дни след като хусите заплашиха да атакуват израелски кораби. "ѕодходите към Ѕаб ал ћандеб продължават да са зона на безпокойство", се казва в препоръка за безопасност, разпространена на 16 ноември от ћеждународната конструкци€ за морска сигурност (IMSC).

ѕротокът Ѕаб ал ћандеб е стратегическа зона, ко€то свързва „ервено море с јденски€ залив и позвол€ва на плавателни съдове да преминават от »ндийски€ океан към —редиземно море, посочва американски€т информационен портал "Ћонг уор джърнъл". ≈жедневно оттам преминават милиони барели петрол. —поред н€кои оценки през Ѕаб ал ћандеб преминават около 9% от общи€ обем на морската търгови€ с петрол.

ѕрез последното десетилетие хусите неколкократно заплашваха международното корабоплаване и военните кораби на —јў, като от 2015 г. насам извършиха десетки нападени€ в „ервено море. ѕрез 2016 г. бунтовниците от "јнсар јллах" изстрел€ха противокорабни крилати ракети по американски€ ескадрен миноносец "ћейсън", докато той плаваше в международни води близо до …емен. ѕрез 2018 г. хусите под ръководството на ирански€  орпус на гвардейците на »сл€мската революци€ нападнаха два саудитски петролни танкера. ѕрез 2020 г. —аудитска јраби€ прехвана н€колко моторни лодки камикадзе на хусите, освен това те поставиха стотици мини в южната част на „ервено море, обобщава "Ћонг уор джърнъл".
(Ќиколай ¬елев, Ѕ“ј)
 

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


35
ќще от
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
25
2
 
0
 
! ќтговори
ћародери,това са, от преди 5 месеца
ѕамтивека.  алпави мръсни без образование, с една дума не са мръднали в развитие както нормалните хора. √рабежи убийства ,отвличани€. “ова са. ќт т€х полза н€ма,освен за диктаторите,на т€х такива им тр€бва.
24
1
 
0
 
! ќтговори
јнонимен преди 5 месеца
ƒо ќцел€лќт—ƒ—-„умата - по претенциозен ник н€маше ли?  ажи го по просто - ƒървен ѕартиен —екретар!
23
4
 
2
 
! ќтговори
Ѕългарин преди 5 месеца
 ои са хусите? ќще едно от прокситата на износител€ на терор, »ран, чи€то цел е исл€мизаци€ и световен Ўериат. Ќо по-важното е, кои са хусите за »зраел - общ враг и най-вече повод за поднов€ване на мирни€ договор със —аудитска јраби€, който бе осуетен от ’амас. ј калашника, облицован със заешката кожа го запомнете, защото догодина ще е в музе€ на “ел јвив или –иад.
22
0
 
5
 
! ќтговори
боцмана преди 5 месеца
ћногознайните ни журналисти да спрат да наричат пленени€ от хусите кораб танкер.“ова е каркериър или кораб, който превозва автомобили... акто се вид€ от публикувано видео, хусите са се качили на кораба с хеликоптер ћи-17...
21
5
 
10
 
! ќтговори
ќцел€лќт—ƒ—-„умата преди 5 месеца
Ќародни мъдрости глас€т :" ойто сее ветрове,жъне бури" и " аквото повикало,такова се обадило".÷ионистите десетилети€ тероризират арабски€ св€т подпомагани от англо-краварете . —ветовните терористи -‘јў и ингилизите твърдо са решили да подпал€т «ем€та с демократичните"си бомби,а нашето магаре ћагарев - да прати децата ни да бъдат трепани на фронта за англо- краварските интереси .
20
1
 
0
 
! ќтговори
.... преди 5 месеца
“ова са черни руснаци.
19
4
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 5 месеца
 оунисти са
18
2
 
1
 
! ќтговори
оставете приматите преди 5 месеца
сами със себе си....
17
10
 
11
 
! ќтговори
јнонимен преди 5 месеца
 ак кои са, хора които не са мръднали в развитието си хил€ди години. ¬ижте какви са брад€сали и косм€сали, жените чаршафосани, въобще н€какви диваци. „овек като отиде в мюсюлманска страна изпада в потрес от мърсоти€та в ко€то живе€т и поведението им на алъш-вериж, както и жените дето са като н€какви нинджи.
16
2
 
9
 
! ќтговори
цената преди 5 месеца
ти€ $265млрд що не напишете за какво ги похарчиха? за морска блокада, ко€то осъди на глад 5 милиона души. за наемници от —удан, които така и си останаха в планините и п€съците на …емен, понеже местните не прощават. и за хил€ди управл€еми бомби, доставени от моралните стожери на света, за да бомбардират —ана'а и околностите. големите специалисти по геополитика... цитиращи чуков. "бунтовниците хуси" са сами€т …емен, мuсuркuuuuuuuuu! кулю-кулю-кулю!
15
0
 
2
 
! ќтговори
ян ’ус преди 5 месеца
ќ, свещена простота!
14
2
 
7
 
! ќтговори
јнонимен преди 5 месеца
¬ойнствени племена. —аудитска јраби€ е използвала в конфликта с т€х 265 милиарда долара. “ова дава представа за сметката на »зраел при продължителен конфликт.
13
3
 
11
 
! ќтговори
јнонимен преди 5 месеца
«а хусите пишете, сега следва , по правилата на обективната журналистика, да напипете съшо толкова дълъг матеиал за магната, собственик на военоморското училище във ¬арна, който бил осигур€вал работа на 1 300 български мор€ци и морски офицери, да напишете за британо-израелските морски връзки в частта им за Ѕългари€ поне.
12
6
 
8
 
! ќтговори
јнонимен преди 5 месеца
Ќа знам израелските ¬¬— какво мисл€т по въпроса.
11
4
 
6
 
! ќтговори
јнонимен преди 5 месеца
ƒобри хора са.
10
2
 
10
 
! ќтговори
јко б€ха преди 5 месеца
Ѕлизо до »зраел, щеше да стане мазало досега
9
1
 
9
 
! ќтговори
„ичо преди 5 месеца
“и€ са опасни
8
0
 
7
 
! ќтговори
јнонимен преди 5 месеца
—анаа прилича на град от ѕриказки на Ўехерезада! –азположен на 2200 м надморска височина. ¬ гол€ма криза за вода.
7
5
 
13
 
! ќтговори
ѕроказата на исл€ма преди 5 месеца
Ќ€ма мир под с€нката на алахата!
6
10
 
14
 
! ќтговори
ело преди 5 месеца
«начи хусите ако бъдат снабдени със съвременно оръжие и финансирани то тогава много неща в то€ регион ще се промени.