Бизнес климатът през февруари се понижава с 2.2 пункта

Понижението на показателя се дължи на всички отрасли: промишленост, строителство, търговия на дребно и услугите
24 фев 2005 14:49,

Общият показател на бизнес климата през февруари е с 2.2 пункта под януарското си равнище. Февруарското понижение на показателя се дължи на всички отрасли наблюдавани с бизнес анкетите на НСИ, а именно: промишленост, строителство, търговия на дребно и сектор на услугите, съобщиха от статистическия институт.

Съставният показател “бизнес климат в промишлеността” се понижава през месеца с 3.3 пункта. Намалени са оценките за настоящата и очакваната бизнес ситуация в предприятията. Производствената активност се оценява също като понижена, което е съпроводено с по-ниски оценки на мениджърите за настоящото ниво на поръчките от страната. Същевременно обаче осигуреността на производството с поръчки от чужбина се подобрява и очакванията за производствената активност през следващите три месеца са оптимистични.

По отношение на продажните цени промишлените предприятия не предвиждат увеличение.

През февруари съставният показател “бизнес климат в строителството” е с 1.6 пункта под равнището за януари, което се дължи изцяло на по-ниските оценки за настоящата бизнес ситуация в предприятията. Спрямо дългосрочното средно равнище на “бизнес климата” обаче, стойността на показателя “бизнес климат” за февруари е с 35.4 пункта по-висока. Що се отнася за настоящата строителна активност оценките са също понижени.

Очакванията за бизнес състоянието на строителните предприятия през следващите шест месеца обаче, остават силно оптимистични. Същевременно и очакванията за дейността и персонала в отрасъла през следващите три месеца са силно положителни. Анкетите регистрират и намаление в броят на клиентите със закъснения в плащанията.

По отношение на продажните цени в строителния отрасъл се отчитат по-високи инфлационни очаквания.

Бизнес анкетите на НСИ през февруари отчитат намаление на съставния показател “бизнес климат в търговията на дребно” с 0.9 пункта, поради изместване на оценките за настоящото бизнес състоянието в предприятията от “добро” към “задоволително или нормално за сезона” състояние. Оптимизмът в очакванията за бизнес състояние на предприятията през следващите шест месеца обаче се запазва. Същевременно по отношение на поръчките към доставчиците и продажбите през следващите три месеца търговците на дребно също предвиждат увеличение.

По отношение на продажните цени в търговията на дребно има очаквания за покачване.

През февруари в сравнение с месец по-рано съставният показател “бизнес климат в сектора на услугите” се понижава с 1.9 пункта, което се дължи изцяло на влошените оценки на мениджърите за настоящата бизнес ситуация в предприятията. По-неблагоприятни са и оценките за настоящото търсене на услуги. Същевременно мениджърите съобщават, че през последните три месеца персоналът е намален. По отношение на бъдещето обаче очакванията са за по-добро бизнес състояние през следващите шест месеца, по-голямо търсене на услуги и наемане на допълнителен персонал през следващите три месеца.

През февруари бизнес анкетите не регистрират очаквания за покачване на цените в сектора на услугите.


Спонсорирано съдържание

Спонсорирани публикации