Райфайзенбанк България ЕАД придоби 6,8% от И Ар Джи Капитал -1 АДСИЦ

И Ар Джи Капитал -1 АДСИЦ притежава сградите в който се помещават Практикер и Орифлейм на бул. Цариградско шосе в София
7 апр 2005 12:29, Мариян Йорданов
Райфайзенбанк България ЕАД притежава 6,8% от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел И Ар Джи Капитал -1 АДСИЦ, оповести в четвъртък БФБ-София. Дружеството е специализирано за инвестиции в имоти.

Акциите са придобити на търговете за права на дружеството, даващи право на участие в увеличението на капитала, приключило на 9 март.

На 12 април от 11 ч. ще се проведе годишното общо събрание на дружеството, на което според Закона за дружествата със специална инвестиционна цел 90% от печалбата ще се разпредели като дивидент. Печалбата за 2004 г. е 176,3 хил. лв., което прави по 5,9 ст. а акция.

Акциите от увеличението на капитала все още не се търгуват, като в близките седмици предстои Комисията за финансов надзор (КФН) да впише в регистъра си емисията от увеличението на капитала и след това БФБ-София да ги приеме за търговия. Днес акциите на дружеството се търсят при цена 2,61 лв. за акция и се предлагат при цена 3,3 лв. за акция.

На 5 април подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Българо-американска кредитна банка” АД (БАКБ) да придобие самостоятелно пряко до 25 на сто от капитала на небанковото дружество “И Ар Джи Капитал - 1” АДСИЦ.

Заедно със свързаните с нея лица “Българо-американски инвестиционен фонд” - САЩ и “Бългериън-америкън пропърти мениджмънт” ЕООД, на БАКБ се разрешава да притежава общо 100% от акциите в капитала на това дружество.

Средствата от увеличението на капитала ще се използват за доплащане на закупените от дружеството имоти – хипермаркет “Практикер” и търговски център “Орифлейм” на бул. “Цариградско шосе” в София.

И Ар Джи Капитал-1 АДСИЦ е сключило дългосрочни договори за наем със световноизвестните компании „Практикер“ и „Орифлейм“. Това означава, че акционерите ще получават доход от тези наеми под формата на дивиденти. Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, дружеството трябва да разпределя поне 90% от печалбата си като дивидент.

Още за дружествата за инвестиции в имоти четете в Investor.bg


Спонсорирано съдържание