Регистрираха в съда поредния кандидат за АДСИЦ

Холдингово дружество Пътища ще бъде акционер с около 30% в Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АД
11 апр 2005 15:00,

Софийски градски съд е регистрирал дружество Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АД, в което Холдингово дружество (ХД) Пътища АД-София участва като учредител и е записало 792 676 броя акции с номинална стойност 1.00 лв., съобщи БФБ-София.

В края на февруари директорът за връзки с инвеститорите на ХД Пътища Бисерка Яначкова каза за Investor.bg, че основният капитал на "Интеркапитал пропърти дивелопмънт" АД ще бъде 2,5 млн. лв., дружеството ще развива дейност като дружество със специална инвестиционна цел за инвестиции в недвижими имоти, като институционален инвеститор ще бъде холдингът.

Според закона за дружествата със специална инвестиционна цел наличието на институционален инвеститор с минимум 30% дял е задължително при учредяването на дружеството. Целта е той да гарантира защита на интересите на миноритарните акционери.

Към 31 декември 2004 г. ХД Пътища АД има 1,53 млн. парични средства, въпреки че за 2004 г. отчита загуба от 142 хил. лв. спрямо печалба от 538 хил. лв. за 2003 г.

Общо шест са регистрираните до момента дружества със специална инвестиционна цел. Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ е най-новото дружество със специална инвестиционна цел, получило наскоро разрешение за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор. Останалите пет са Ти Би АЙ - БАК - Недвижима собственост АДСИЦ (за секюритизация на инвестиции в недвижими имоти, учредено от Ти Би Ай и БАК), Капитал Директ - 1 АДСИЦ (за секюритизация на вземания, учредено от Българо-американски инвестиционен фонд /БАИФ/ и Българо-американска кредитна банка /БАКБ/), Колос-1 АДСИЦ (за секюритизация на инвестиции в недвижими имоти, учредено от Ви Веста холдинг), БенчМарк Фонд Имоти АДСИЦ (за секюритизация на инвестиции в недвижими имоти, учредено от БенчМарк Финанс), и И Ар Джи Капитал1 АДСИЦ (за секюритизация на инвестиции в недвижими имоти, учредено от БАИФ).


Спонсорирано съдържание