Разрешиха концентрация между ОАО РАО “ЕЕС Росии” и “ ТЕЦ Варна”

КЗК разреши и концентрацията с “Топлофикация Русе” ЕАД, Русе под условие
13 юли 2005 16:43,
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши концентрация на стопанска дейност, която ще се извърши чрез придобиване от страна на ОАО РАО “ЕЕС Росии”, Руска федерация на пряк контрол върху “ТЕЦ Варна” ЕАД, посредством закупуване на до 100% от капитала на “ТЕЦ Варна” ЕАД.

КЗК разреши и концентрацията с “Топлофикация Русе” ЕАД, Русе под условие.

С оглед на факта на планираната продажба, която КЗК одобри, комисията презюмира, че РАО осъществява пълен едноличен контрол и върху предстоящото да бъде закупено дружество “ТЕЦ Варна” ЕАД.

КЗК приема, че с концентрацията на “Топлофикация Русе” ЕАД се придобива контрол върху още едно българско дружество, осъществяващо дейността си в енергийния сектор в рамките на една година, посредством две отделни приватизационни сделки, за които са подадени две отделни уведомления и ще бъдат сключени два отделни договора за приватизация, поради което двете продажби ще бъдат оценявани като многостепенна сделка, осъществяване на два етапа.

След направения анализ комисията установи, че в резултат на сделката с “Топлофикация Русе” ЕАД, доколкото първата се сключи, РАО ще придобие господстващо положение на пазара на ел. енергия, произвеждана от топлоелектроцентралите чрез контролираното от него “Топлофикация Русе” ЕАД, като в същото време ще укрепи съществуващото такова положение на закупуваното “ТЕЦ Варна” ЕАД на пазара на топлинна енергия.

КЗК счита, че многостепенната сделка в този й вид не може да бъде разрешена, тъй като засяга по неблагоприятен за конкуренцията начин два енергийни пазара, но приема по изключение да бъде сключена алтернативно едната от двете предвиждани сделки, като оставя на избора на купувача коя от двете да бъде реализирана, тъй като по този начин ограничаването на конкуренцията ще бъде сведено до минимум.


Спонсорирано съдържание

Спонсорирани публикации