Новите медии променят света на рекламата

Всички медии ще станат дигитални, а рекламата ще търси начини да постигне ангажираност на потребителите, прогнозират експерти
Новите медии променят света на рекламата

В рекламния и медийния свят се наблюдават промени в три ключови насоки - в начина, по който рекламодателите харчат парите си, в самите медии и в поведението на потребителите и това ще се отрази върху рекламата и агенциите, каза Стюарт Никълсън от Zenith Optimedia по време на лекция в рамките на фестивала Рекламиада 2008, който се провежда в Албена с медийното партньорство на Investor.bg.

Променят се съотношенията при разпределението на рекламните бюджети, като може да се обобщи, че интернет и външната реклама нарастват за сметка на тази във вестниците.

В Централна и Източна Европа най-голям дял се пада на телевизията - 53% от общия обем разходи за реклама спрямо 57% за света като цяло.

В глобален мащаб 8,1% от рекламните бюджети се инвестират в интернет, докато в ЦИЕ този дял е 2,5%. Същевременно средствата, отделяни за уеб реклама в света, вече са повече от тези за външна реклама.

При самите медии се наблюдава явление, което Никълсън определи като „мутация на медиите“. Всички медии ще станат дигитални, отбеляза той. По думите му има тенденция към развитие на взаимозаменяемост на медиите (например вестниците качват съдържанието си онлайн и др.) Платформата ще има все по-малко значение, определящо ще бъде съдържанието.

Вижте още


Спонсорирано съдържание