ЧЕЗ ЕСКО България предлага успешни решения в условията на финансова криза

Четете още в интервюто на Душан Рибан, управител на компанията
Обновена: 28 май 2020 17:38 | 28 май 2020 17:34, Павел Гълъбов
ЧЕЗ ЕСКО България предлага успешни решения в условията на финансова криза

- Г-н Рибан, двумесечното извънредно положение в страната предизвика затруднения и дори фалити за някои бизнеси, за други обратно - допълнителни възможности. Как стоят нещата за ЕСКО услугите?

Действително последните два месеца се превърнаха в сериозно предизвикателство за бизнеса. Наложи се всички да променим начина си на работа, за да не допуснем компромис с опазването на здравето на служителите и клиентите си, но да запазим качеството на изпълнение на услугите и поетите от нас ангажименти.

Щастлив съм да споделя, че независимо от забавените доставки на оборудване и ограничените възможности за работа и придвижване, които създадоха проблеми на бизнеса в глобален мащаб, ЧЕЗ ЕСКО България няма забавяне при реализацията на нито един от проектите си в ход като следствие от корона-кризата. Всъщност, в този период успяхме да завършим и въведем в експлоатация 5 енергийно-ефективни проекта за клиенти на ЧЕЗ Трейд, сред които „Нидекс“ ООД – фотоволтатаична централа с мощност 159 kWp, „Пиринпласт“ АД - фотоволтатаична централа с мощност 415 kWp и „Национал 7“ ООД - фотоволтатаична централа с мощност 307 KWp.

Убеден съм, че ЕСКО услугите спадат към втората група бизнеси – тези, за които възможностите се увеличават. В условията на финансова криза редуцирането на разходите е във фокуса на всяка компания, а енергийно-ефективните услуги отговарят на тази необходимост и могат да предложат  много повече.
Глобалните тенденции в енергийния сектор в последните години са насочени върху изразходването на ресурсите и създаване на стратегии за адаптация към промените. Необходимите технологии стават все по-достъпни и усъвършенствани, напредва и преходът от традиционна енергетика към децентрализация, декарбонизация и дигитализация. За енергоемките предприятия той е съществен фактор, определящ тяхната конкурентоспособност. Все повече компании инсталират собствена мощност, за да намалят риска от колебания на цените на енергията, да си осигурят по-голяма независимост на снабдяване и възможности за бъдещи печалби. 
Енергийно-ефективните мерки в сферата на ОВК (отопление, вентилация, климатизация), осветление и индустриалните системи могат да осигурят намаляване консумацията на електроенергия с до 60%, наред с екологичните ползи и комфорта.

- Действително всеки бизнес по време на криза се стреми да оптимизира разходите. Но ще бъдат ли готови компаниите да заделят средства за инвестиции?

ЧЕЗ ЕСКО България е една от малкото компании на българския пазар, които могат да предложат пълен инженеринг, включително финансиране на енергийно ефективни проекти. . При това моделът на финансиране, който предлагаме, осигурява на клиентите ни незабавно намаляване на разходите за електроенергия - още по време на изплащане на инвестицията (обикновено 7 години). По-съществено е спестяването за оставащите години полезен живот на оборудването - ако говорим за фотоволтаична централа например, още 18 години.

ЧЕЗ ЕСКО България предлага успешни решения в условията на финансова криза

 
Много от нашите клиенти разчитат на нас за финансиране и цялостно изпълнение на своите проекти и до момента. 
Предлагаме цялостни решения на клиентите си – анализираме конкретните им нужди, финансираме при необходимост, доставяме и монтираме оборудването, грижим се за всички съпътстващи разрешително до въвеждане в експлоатация на съоръженията, така да се каже „до ключ“.

Опита на екипа, доказаните партньорства и качествено оборудване ни позволяват да поемем финансовия и технически риск на проектите, които управляваме – това от своя страна дава възможност на клиентите ни да се съсредоточат върху основния си бизнес, докато ние работим за оптимизиране на техните разходи за електроенергия.

- Компании от кой сектор се обръщат най-често към Вас и какви са предпочитаните енергийно-ефективни мерки?

Наши клиенти са индустриални компании, малки и средни предприятия, общини, както и строителни компании и компании за управление на сгради – от жилищни и административни сгради до болници и училища.

Благодарение на отличното си сътрудничество с ЧЕЗ Трейд България и ЧЕЗ Електро България, за три години ЧЕЗ ЕСКО България натрупа портфолио от 53 проекта, част от които в процес на реализация.

Разработваме за клиентите си индивидуални решения в следните основни направления:  осветление - сградно, улично, производствено; отопление, вентилация и климатизация; когенерации и системи за оползотворяване на отпадна топлина; индустриални системи като електрически двигатели, инвертори, компресорни станции, помпени станции и др.; изграждане и експлоатация на ВЕИ централи.
Най-предпочитани от клиентите ни са проектите за изграждане на фотоволтаична централа, в повечето случаи - за собствена консумация. Съвместно с ЧЕЗ Трейд и ЧЕЗ Електро ЧЕЗ ЕСКО България реализира общо 20 проекта за изграждане на фотоволтаични централи с обща мощност 3.4 МWp - от тях 1,2 МWp са вече в експлоатация.

Повече информация за услугите и реализираните от компанията проекти можете да намерите на www.cez-esco.bg.

"Национал 7" ООД - фотоволтатаична централа с мощност 307 KWp.


Още от
Спонсорирано съдържание