Модерни методи за лечение във Варна

В МБАЛ „Св. Марина” ЕАД Варна са били диагностицирани чрез т.нар. “цветни снимки” на сърдечните съдове над 1500 болни
3 сеп 2008 12:15,

От началото на годината до края на август през ангиографската лаборатория на клиниката по интервенционална кардиология в МБАЛ „Св. Марина” ЕАД Варна са били диагностицирани чрез т.нар. “цветни снимки” на сърдечните съдове над 1500 болни.

720 болни, които евентуално биха развили сърдечен инфаркт, са били подложени на т.нар. “безкръвна сърдечна операция” – балонно разширяване на стеснени сърдечни артерии с поставени над 1250 вътресъдови протези - стентове.

При около 450 болни вътресъдовите протези са поставени веднага след поставянето на диагнозата, като по този начин на болните е било спестено повторно постъпване в болница.

Над 450 болни от преминалите през ангиографска диагностика са били оперирани в клиниката по кардиохирургия, като при над 70 от тези случаи е ставало въпрос за спешни състояния, противопоказани за транспортиране поради непосредствена опасност за живота, изискващи веднага оперативна намеса.

С оглед на по-лесния достъп до тази високоспециализирана и отговорна дейност на територията на МБАЛ “Св.Марина” ЕАД Варна функционира безплатен консултативен кардиологичен кабинет, който е на разположение ежедневно на всички здравноосигурени лица.

От друга страна, индикациите за провеждане на инвазивна диагностика чрез “цветна снимка” се поставят чрез неинвазивни, често нискоинформативни методики, което води до увеличаване на броя на случаите, попаднали в ангиографската лаборатория без достатъчно основания.

По световни и наши данни тези случаи представляват близо 40% от диагностичните сърдечни катетеризации. От една година вече съществува достатъчно надежден, неинвазивен метод, който в развитите страни се използва за отсяване на случаите, нуждаещи се от интервенционална или оперативна сърдечна реваскуларизация.

Става въпрос за спиралния бързооборотен компютърен томограф с два излъчвателя, който дава възможност за бързо верифициране на диагнозата и отсяване на нихилозните случаи, насочвани за инвазивна диагностика. Методиката е с много висока надеждност – чувствителност 96%, специфичност 97%.


Спонсорирано съдържание