35 млн са нужни за ремонт на откритите спортни площадки в училищата

Според министър Даниел Вълчев още 12 млн трябват за училищните спортни салони
10 ное 2005 19:18,
35 млн са нужни за ремонт на откритите спортни площадки в училищата
Около 35 милиона лева са необходими за ремонт на съществуващите открити спортни площадки в училищата, а за ремонта на спортните салони - 12 милиона лева . Това каза министърът на образованието и науката Даниел Вълчев пред парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта.

Министър Вълчев представи данни от проверка на Министерството на образованието и науката (МОН), направена през октомври в 2381 общински и 463 държавни училища, които са 90 на сто от училищата в страната.

Без физкултурни салони са 670 училища, а в 854 салоните са в лошо състояние. В 2444 училища откритите спортни площадки са в лошо състояние, а в 500 училища капацитетът на салоните не отговаря на потребностите.

Плувни басейни има в 61 училища, като в четири от тях басейните не функционират, един е незавършен, един - в ремонт.

Министър Вълчев уточни, че намеренията на МОН са били в бюджета за 2006 г. да се предвидят средства за ремонти, но това не се е случило. По думите му сред обсъжданите идеи е била и тази част от средствата на спортния тотализатор да се пренасочат за ремонт на училищните салони и площадки.

В отговор на депутатски въпрос за възможностите на Министерството на финансите (МФ) да осигури средства Владислав Горанов от дирекция "Социални разходи" на МФ каза, че възможностите трябва да се търсят в рамките на предвидените средства за капиталови разходи.

Комисията прие становище да направи предложение на парламентарната бюджетна комисия за удвояване на средствата за капиталови разходи, предвидени в бюджета на МОН.

Спонсорирано съдържание