40 сигнала за корупция за отрицателно време на правителствения сайт

38 сигнала за корупционни действия на служители в публичната сфера са получени на специалния антикорупционен портал от представянето му на 21 декември 2007 г. до днес
8 яну 2008 15:04,
38 сигнала за корупционни действия на служители в публичната сфера са получени на специалния антикорупционен портал от представянето му на 21 декември 2007 г. до днес, съобщиха от правителствената информационна служба.

Всички сигнали са разпределени към инспекторатите на съответните ведомства и към областните обществени съвети за извършване на проверки.

Според Административно-процесуалния кодекс срокът за това е 2 месеца, като при по-сложни казуси той може да бъде продължен. Няма подадени сигнали срещу висши държавни служители.

Повечето оплаквания са за искан подкуп от здравни работници и от митнически и полицейски служители. Има сигнали и за неправомерни действия при провеждане на конкурс за отдаване на общински имот под наем, за конфликт на интереси, за лошо отношение към клиенти и др.

При регистрирането на сигнал в портала http://anticorruption.government.bg/report/content.aspx?p=12 всеки гражданин получава уникален код, с който може да проследи предприетите по неговата преписка действия. Не съществува никаква възможност подаден вече сигнал да бъде изтрит, което ще предотврати всякакви опити за прикриване на извършителите на корупционни действия.

Информационната система за координация и комуникация на антикорупционните структури е създадена с цел да улесни гражданите при подаване и обработка на сигнали и предложения, като гарантира напълно запазването на тяхната анонимност.

С обработката на сигналите засега са ангажирани 70 служители, преминали специален курс на обучение и получили електронен подпис. В момента в системата са заведени само новопостъпилите по интернет сигнали.

Предстои сканирането и въвеждането на сигналите, пристигнали на хартия и заведени в деловодствата. Ще бъдат обединени и всички интернет адреси на министерствата и ведомствата от държавната администрация, за да може сигналите да се получават само на едно място – http://anticorruption.government.bg/report/content.aspx?p=14.

Целта е да се подобри контролът върху сроковете и качеството на извършваните проверки, както и координацията между отделните институции.

Спонсорирано съдържание