Свободен пазар на електроенергия: Възможен за всички

Investor.bg стартира рубрика "Вие питате - ЧЕЗ отговаря"
Спонсорирано съдържание | 13 мар 2017 08:07, Екип на Investor.bg
Свободен пазар на електроенергия: Възможен за всички
Снимка: ЧЕЗ

От 1 април 2016 г. всеки потребител, включително и битов, има право да излезе на свободния пазар на електроенергия и да смени доставчика си на ток. Процесът на пълното отваряне на пазара има своите предимства, но крие и някои рискове за клиентите.

В тази връзка стартираме рубриката "Вие питате – ЧЕЗ отговаря". Ще очакваме Вашите въпроси на редакционния имейл: info@investor.bg, по пощата на адрес: София, бул. Брюксел 1 или на телефон тел. 02/ 8129 855. Надяваме се да Ви бъдем полезни.

Какво е свободен пазар на електроенергия?

За разлика от регулирания пазар, където цената се определя административно - от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), свободният пазар предоставя възможност за сключване на сделки по договорени цени между производители, търговци и крайни клиенти.

На свободен пазар имат право да се регистрират всички потребители - битови и стопански, независимо от инсталираната мощност и потребената електроенергия, с единственото условие да нямат непогасени задължения към настоящия си доставчик.

В момента в страната има десетки лицензирани търговски дружества, които продават електрическата енергия на свободен пазар, предлагайки различни услуги, цени и договорни условия на клиентите.

Клиентът има възможност да води преговори и да избере доставчик, чиито продукти и услуги най-добре отговарят на неговите потребности и изисквания.

Независимо кой е снабдителят, операторът на разпределителната мрежа остава същият, към когото е присъединен обектът. Цените за мрежови услуги се определят от КЕВР и не подлежат на договаряне. Същото важи и за размера на ДДС, акциз и добавка "задължения към обществото".

Задължително ли е клиентите да изберат нов търговец – доставчик на електроенергия?

Законът за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия предоставят възможност за избор на Доставчик на електроенергия във връзка с изискването за либерализацията на пазара, но за стопанските клиенти, присъединени на ниво "Ниско напрежение" и за битовите потребители, на този етап изборът не е задължителен.

Ако нашите клиенти, използващи електроенергия по цени за битови нужди, не се възползват от правото си на избор, могат да останат клиенти на ЧЕЗ Електро България, където ще бъдат обслужвани по одобрени от КЕВР цени.

Плаща ли клиентът при смяна на доставчик на електроенергия?

Процедурата е безплатна за всички клиенти.

Какво задължително трябва да знаят клиентите преди да сменят доставчика си на електроенергия?

Преди да смени доставчика си, клиентът трябва да избере нов такъв. За да избере най-изгодната за него оферта, е добре да се информира предварително какви условия предлагат алтернативните доставчици. Важно е да се знае, че при излизане на свободния пазар може да се договори само цената за снабдяване с електрическа енергия. Цената за мрежовите услуги се определя от КЕВР. Тя е регулирана и се заплаща на оператора на електроразпределителната мрежа. В Западна България това е "ЧЕЗ Разпределение България" АД.

Търговците, които продават на клиенти със стандартизирани товарови профили, са задължени да предлагат комбинирана услуга – това означава, че клиентът ще продължи да получава една фактура за консумираната електроенергия и за мрежовите услуги, както е и на регулирания пазар.

На практика, с излизането на свободния пазар единствено цената на енергията ще се определя по свободно договорени цени. Останалите ценови компоненти като мрежовите тарифи, ще продължават да се регулират от КЕВР, включително и добавката за "задължения към обществото", която на регулирания пазар е включена в цената на енергията, но на свободния пазар клиентите трябва да я виждат на отделен ред във фактурите си. Потребителите в Западна България остават присъединени към мрежата на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, независимо кой е техният доставчик на електрическа енергия.

Подробна информация за свободния пазар на електроенергия и оферта от "ЧЕЗ Електро България" АД потребителите могат да получат на сайта на ЧЕЗ в секция "Свободен пазар", на денонощната телефонна линия на компанията - 0700 10 010, на имейл zaklienta@cez.bg или в Центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ.

Повече подобни новини четете в Investor.bg


Още от
Спонсорирано съдържание

Спонсорирани публикации