БАКБ подкрепя бизнеса с cashback програма за клиентите на кредитни карти MasterCard Business Card

Клиентите трябва да са направили плащания на ПОС терминал в размер на не по-малко от 1500 лв. през трите отчетни периода
БАКБ подкрепя бизнеса с cashback програма за клиентите на кредитни карти MasterCard Business Card

Българо-американска кредитна банка предлага програма за лоялност "Cashback", с която ще подкрепи бизнеса на клиенти, притежатели на кредитни карти MasterCard Business.

Колкото повече клиентите плащат със своята карта, толкова повече пари като cashback ще получат за своя бизнес обратно по нея. Всяко плащане на ПОС терминал за стока или услуга в магазин или в Интернет акумулира сума, която носи приход. На всеки три месеца (отчетни периода) банката начислява 0.5% от цялата събрана сума и заверява кредитната карта. Важно условие за това е през трите отчетни периода клиентите да са направили общо плащания на ПОС терминал в размер на не по-малко от 1500 лв. Всеки месец БАКБ ще информира своите картодържатели каква сума са акумулирали до момента. В случай, че са събрали минималната сума за три месеца, те ще получават информация и за датата, до която ще получат бонуса от 0.5% не само върху минималната, а върху цялата натрупана сума.
 
Сумата на получения бонус се отразява на всеки три месеца в месечното извлечение по кредитната карта и може се ползва при следващи покупки.

Валидни са всички плащания в страната и в чужбина.
 
Тегленията и преводите в брой, захранването на сметка или карта, залаганията, хазартните игри, суми, внесени над кредитния лимит, транзакции от типа reversal и credit refund не участват в акумулиране на сумата за бонусиране.

За повече информация, моля, посетете www.bacb.bg.


Още от