Незабавните плащания от Пощенска банка вече и онлайн

Финансовата институция е първата банка у нас, която предложи модерната услуга по Програма Blink на БОРИКА АД
Спонсорирано съдържание | 25 май 2022 15:26, Красимир Ангелов
Незабавните плащания от Пощенска банка вече и онлайн

Времето е най-ценният ресурс, който притежаваме и като такъв се стремим да го оптимизираме максимално ефективно спрямо нашите собствени приоритети. Желанието ни да търсим постоянно нови, модерни и различни решения, които да ни осигуряват бързина и удобство в ежедневието и задачите, които предлага то, нараства осезаемо. Живеем в свят с непрекъснати промени и голяма динамика, а днес би било немислимо да си го представим без предимствата, които ни предлагат развитието на технологиите, дигитализацията и смарт устройствата. Онлайн средата промени навиците ни и все повече хора напоследък предпочитат пазаруването да става от удобството на дома, разплащането да бъде безкешово, а трансакциите с ефект близък до незабавния. Заедно с изискванията на потребителите за бързина и качество на услугите се увеличат иновативните предложения на компаниите, които да срещнат очакванията им, дори и надминат. И всички тези усилия работят в името на клиента и неговото безупречно изживяване.

Пощенска банка е първата сертифицирана банка в България, която предложи през миналата година на своите клиенти модерната услуга за незабавни плащания в лева по Програма Blink на Национална картова и платежна схема (НКПС), част от БОРИКА АД*. Благодарение на нея, клиентите имат възможност да извършват преводи в лева от сметка в сметка (P2P/P2B/B2B) за суми до 30 000 лева в рамките на 10 секунди в широката клонова мрежа на банката в страната. С въвеждането на услугата днес разплащанията са по-бързи, лесни и интуитивни, и спестяват най-ценното на клиента – неговото време.

УДОБСТВО И ДОСТЪПНОСТ – НЕЗАБАВНИ ПЛАЩАНИЯ ВЕЧЕ И В ИНТЕРНЕТ И МОБИЛНО БАНКИРАНЕ

Навярно всеки от нас е попадал в ситуация, която изисква изключително кратък срок на плащане и липсва алтернатива. Времето е от значение, а реакцията ни трябва да бъде моментална. И ако преди се налагаше да се съобразяваме с различни обстоятелства, днес услугата за незабавни плащания ни освобождава от това. Сега чрез услугите  интернет банкиране („e-Postbank“) и мобилно банкиране („m-Postbank“) клиентите на Пощенска банка могат да нареждат преводи от разплащателните им сметки в лева или евро, 365 дни в годината, 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата, включително в празничните и почивни дни. Плащането се осъществява в българската валута**.

Друга новост, освен незабавното изпълнение на преводите е, че наредителят получава информация кога преводът реално е постъпил по сметката на получателя. Чрез тази обратна връзка, която се получава почти веднага, клиентът е наясно със статуса на нареждането му.

Таксата за незабавни плащания, които са наредени през интернет и мобилно банкиране на Пощенска банка, е еднаква за всички клиенти и е в размер на 2 лева.

СПОРЕД ПРЕДПОЧИТАНИЕТО НА КЛИЕНТА

Иновативните решения са част от бизнес стратегията на Пощенска банка, която се развива в унисон с най-новите световни тенденции в банковата сфера и предлага пилотни финансови решения на своите клиенти. Услугата незабавни плащания ще бъде достъпна скоро и през мобилния портфейл от последно поколение на Банката - „ONE wallet by Postbank“, за да предложи допълнително ниво на удобство и още повече функционалности.

Пощенска банка предоставя и възможност за личен избор от клиентите, ползващи каналите й за интернет и мобилно банкиране, като те могат да определят сами начина на изпълнение на превод в лева – през национална схема за незабавни плащания Blink - при нареждане за незабавен превод, през националната платежната система БИСЕРА6 - при нареждане за стандартен превод, през системата за брутен сетълмент в реално време RINGS - при нареждане на експресен превод.

Незабавните плащания могат да се извършват от потребителите на всички клиенти на Банката (физически и юридически лица), които имат активни права по сметките в Интернет банкиране („e-Postbank“) и Мобилно банкиране („m-Postbank“), поради което тези плащания имат положително изражение и върху бизнес средата в страната.

Според последни данни и на БНБ, електронните безналични плащания в България се увеличават с 22% през първото полугодие на 2021 г. спрямо същия период на 2020 г. През първите шест месеца на миналата година около 270 млрд. лева са разплатени чрез електронно инициирани безналични операции (плащания, наредени през интернет, чрез електронно или мобилно банкиране). И всичко това говори за едно – потребителите променят навиците си като търсят бързи и сигурни решения, които да ги улесняват максимално във всекидневния им живот. Повече информация за възможностите на незабавните плащания, които Пощенска банка предлага на своите клиенти, може да намерите на адреса www.postbank.bg, както и в широката ѝ клонова мрежа в цялата страна.

* Незабавните плащания в лева по Програма Blink на Националната картова и платежна схема, част от БОРИКА АД, са възможни между доставчиците на платежни услуги, които са се включили и участват в програмата, като техният брой постоянно ще нараства, а със списъка на участващите към момента може да се запознаете ТУК.

** При нареждане на превод във валута, различна от валутата на сметката, от която се нарежда преводът, първоначално се извършва обмяна на валута съобразно приложимия обменен курс на Банката. Информация за приложимите от Банката валутни курсове е обявена на интернет страницата й www.postbank.bg, в „e-Postbank“ и „m-Postbank“, както и в клоновата мрежа.


Още по темата: Пощенска банка
Още от

Спонсорирани публикации