Кабинетът прие наредба за криптографските ключове

Далекосъобщителните оператори имат задължението да депозират пред министъра на транспорта и съобщенията образци на криптографските ключове
17 фев 2005 13:30,

Кабинетът прие днес Наредба за условията и реда за съхранението със задължение за поверителност от министъра на транспорта и съобщенията на образци на криптографски ключове в случай на използването им от далекосъобщителни оператори, съобщи правителствената пресслужба.

В нея е записано, че те се съхраняват при условия и ред, определени от Закона за защита на класифицираната информация.

Далекосъобщителните оператори имат задължението да депозират пред министъра на транспорта и съобщенията образци на криптографските ключове, като в случай на тяхната подмяна се задължават в срок от 10 дни да му представят новите образци.

Наредбата предвижда образците да се съхраняват върху магнитни, оптични, магнитно-оптични или други носители, при условията, определени от техния производител.

Документът дефинира и понятията "образец на криптографски ключ", "задължение за поверителност", "криптографско средство" и "непозволен достъп".

Наредбата се приема на основание Закона за далекосъобщенията и дава необходимата правна гаранция на процедурите по приемане, предаване и съхранение на образците на криптографски ключове.


Спонсорирано съдържание