ДЗИ увеличава печалбата си до 1,033 млн. лв. за първото тримесечие

Нетната печалба на ДЗИ Банк в края на първото тримесечие е 318 хил. лв. срещу 301 хил. лв. за същото тримесечие на миналата година.
29 апр 2005 13:50,

ДЗИ АД е реализирало печалба от 1,033 млн. лв. за първото тримесечие на тази година срещу 40 хил. лв. за същия период на миналата година, показва предаденият в БФБ-София отчет на дружеството. За цялата минала година печалбата е 4,212 млн. лв.

Активите на ДЗИ към края на тримесечието са 147,1 млн. лв., докато в края на миналата година са били 145,1 млн. лв.

Основният капитал на дружеството е 38,6 млн. лв., а заедно с резервите достига до 83,6 млн. лв. в края на тримесечието.

Нетната печалба на ДЗИ Банк в края на първото тримесечие е 318 хил. лв. срещу 301 хил. лв. за същото тримесечие на миналата година.

Общите приходи от лихви и дивиденти на банката за периода са 9,062 млн. лв. (6,677 млн. лв. за първо тримесечие на 2004 г.), а разходите за лихви са 4,84 млн. лв. (3,792 млн. лв. за същия период на 2004 г.)

Нетните кредити на нефинансови институции и други клиенти са 268,6 млн. лв., а нетни вземания от финансови институции - 399,4 млн. лв. В края на тримесечието депозитите са за 759,8 млн. лв.

Активите на банката в края на март достигат до 871,5 млн. лв., докато в края на март миналата година са били 581,1 млн. лв. Основният капитал на банката е 50 млн. лв., а собствен капитал - 54,871 млн. лв.

На 11 март тази година финансовата група ДЗИ продаде чрез сделки на БФБ 10% от ДЗИ АД и 25% от ДЗИ Банк. Продажбата беше структурирана от "Кредитанщалт Инвестбанк", инвестиционната банка на "Банк Аустрия Кредитанщалт", в сътрудничество с HVB Bank Biochim.

"Банк Аустрия Кредитанщалт" записа акциите в търговския си портфейл и издаде едногодишни варанти на Dritter Markt на Виенската фондова борса. Списъкът на купувачите включваше значими портфолио инвеститори от Европа и Великобритания.

Днес акциите на ДЗИ се търгуваха на средна цена 59,73 лв., а тези на ДЗИ Банк на 3,18 лв.


<i>Авторът не притежава акции на ДЗИ и ДЗИ Банк </i>


Спонсорирано съдържание