Алтернатива ли са за пушачите бездимните продукти?

Вижте какво сочи ново проучване, свързано с общественото здраве
Обновена: 8 ное 2018 09:15 | 8 ное 2018 09:07, Александър Попов
Алтернатива ли са за пушачите бездимните продукти?
Снимка: Pixabay

България е лидер по пушачи в ЕС, на челните места сме и в световната статистика. Данни на Евростат от 2014 г. показват, че редовните пушачи у нас са 28,2%, при средни стойности от 19,2% за Съюза.

За последните десетилетия във Великобритания, САЩ, Япония, Холандия има трикратно намаляване на тютюнопушенето, като особено драстичен е примерът в Щатите, където от 50-53% пушачи през 60-те години, делът им пада под 15% сега.

Над 17 500 души у нас умират заради тютюнопушене годишно, като половината от тях преждевременно. От друга страна цигарите водят и до други заболявания.

Как се борим ние с този порок?

Обикновено мерките, които държавите предприемат в борбата с тютюнопушенето са насочени към различни инициативи и поощряване сегашните пушачи да спрат - безплатни консултации, здравни прегледи, различни конкурси. Разбира се, на пазара има и различни продукти, заместители на никотина, които спомагат за отказването на цигарите. 

Технологиите и иновациите в този сектор може да бъде използвано като друго направление, което да допълни тези мерки, намалявайки вредата за настоящите пушачи, които не искат да се откажат.

Руи Миньос, ръководител на регионалното научно звено на Филип Морис Интернешънъл (ФМИ), отговарящо за Европа, Източна Европа, Близкия изток и Африка представи у нас последните научни изследвания, които са свързани с бездимните устройства.

"Според прогнозите на Световната здравна организация до 2025 г. в света ще има над един милиард пушачи. При толкова много хора, които са избрали да пушат, има смисъл да съществуват по-малко вредни алтернативи на цигарите. Можем да постигнем значителна полза за общественото здраве единствено, когато голям брой от тези пушачи преминат от цигари към по-добри продукти", заяви Миньос.

Той допълни, че ФМИ е инвестирала над 4.5 млрд. долара в научни изследвания и разработки на продукти с намален риск. Те предлагат две изделия с нагряване на тютюн - IQOS, а другите две са електронни изпарители. Всички нови продуктови разработки преминават през стриктни тестове, включително и неклинична и клинична оценка.

Какво показват научните изследвания?

"От епидемиологията знаем, че продължителното пушене води до увеличен риск от развитие на заболявания, свързани с пушенето. И ако пушачът спре да пуши, рискът от развитие на заболявания, свързани с пушенето, намалява. Тъй като отказът от пушене е "златният стандарт" за оценка на намаления риск за пушачите, нашата цел е да разработим продукти, чиито рисков профил е възможно най-близък до рисковия профил при отказ от пушене", каза още Руи Миньос.

Провежданите в продължение на десетилетия научни изследвания сочат, че основният причинител на заболявания, свързани с пушенето са вредните и потенциално вредни вещества, формирани при горенето на тютюна. Научни изследвания показват, че с увеличаването на температурата на тютюна, нивата на вредни вещества, които се образуват, нарастват. При дръпване от цигарата температурата в периферията на горящата зона се повишава до над 800°C. Горенето на тютюна води до образуване на дим, топлина и пепел.

При IQOS температурата на нагряване достига максимум 350°C. Проучванията на ФМИ показаха, че аерозолът, отделен от IQOS не съдържа твърдите частици, които се образуват при горенето.

ФМИ следва следната многостъпкова програма за научна оценка, в съответствие с указанията на Американската агенция по храни и лекарства (FDA).

Резултатите сочат, че аерозолът на IQOS съдържа значително по-ниски концентрации на вредни вещества в сравнение с дима от стандартна референтна цигара, намалението ба вредните частици и токсичността е с 90-95%.

Клиничните резултати сочат, че преминаването към IQOS има положително въздействие върху здравния риск при пушачите. В резултатите от шестмесечно клинично проучване с допълнителен период от шест месеца са измерени осем здравни индикатора, за които е известно, че се повлияват благоприятно при отказ от пушене. Установено е, че след преминаване от пушене към IQOS за шест месеца, всички тези индикатори се изменят в посоката, в която се изменят при спиране на пушене, като при 5 от тях измененията са статистически значими.

"За да имат бездимните изделия положително въздействие върху общественото здраве, е важно непушачите да не започват да ги ползват, а пушачите, които имат намерение да се откажат от пушенето и в действително спрат, да не се откажат от това си намерение поради наличието на тези продукти. Нашите проучвания показват, че много малък процент от непушачите изразяват намерение за употреба на IQOS, докато процентът при пълнолетните пушачи e много по-висок (до 39%)", заяви още Миньос.

За четири години има повече от 60 независими проучвания за бездимните изделия в различни области, като химия на аерозола, качество на въздуха в затворени помещения, предклинични и клинични изпитвания.

"Наясно съм, че нашите изследвания могат да предизвикат разнопосочни коментари. Но Федералният институт за оценка на риска на Германия, Американската агенция по храни и лекарства, "Обществено здраве", Англия, потвърждават по-ниските нива на дадени вредни и потенциално вредни вещества в аерозола от стиковете на IQOS в сравнение с дима от цигарите", допълни още Руи Миньос.

Ново глобално проучване, проведено от IPSOS по поръчка на Филип Морис Интернешънъл, показва, че 45% от пълнолетните лица в България са напълно съгласни, че правителствата трябва да направят всичко възможно да насърчат мъжете и жените, които в противен случай биха продължили да пушат, да преминат напълно на по-добри алтернативи.

63% от запитаните българи са на мнение, че компаниите, търгуващи с потребителски стоки, имат задължение да осъществяват научни изследвания и да прилагат иновации по отношение на своите продукти в интерес на общественото здраве. Само 11 процента обаче смятат, че държавните власти в България се справят добре с това да осигурят на всички достъп до последните иновации и технологии.

67 процента от интервюираните в България са съгласни, че пушачите трябва да имат достъп до точна информация за алтернативни продукти, които биха могли намалят риска в сравнение с цигарите, на базата на която да направят своя избор.

По отношение на фискалната регулация продуктите се оценяват като различни. Облагането се увеличи, но не е до нивото на цигарите (около 40% - б.а.), което е балансирано решение, смятат от ФМИ.

Вече е заложена и новата цена стиковете за IQOS, които ще струват на потребителите 5.80 лв. за кутия. Най-вероятно тя ще влезе в сила от края на декември. Тогава ще бъде представен и IQOS III, чиято премиера вече мина в Япония наскоро.


Още от