Тормозът на работното място е най-честата дискриминация

Над 65% от всички постъпили сигнали са реални
21 май 2008 17:09,

Най-честите жалби, подадени в Комисията за защита от дискриминацията, са свързани с тормоз на работното място или при упражняване правото на труд. Този тип сигнали непрекъснато се увеличават и представляват над 40% от всички, постъпили в комисията.

Това съобщи Есен Фикри, която е член на комисията. Тя уточни още, че над 65% от всички постъпили сигнали са реални. Много чести са и жалбите по етнически признак. Те са свързани с прекратяването на трудовите взаимоотношения, неравно заплащане, като в един от случаите в София жалбата е подадена заради недопускането на хора от ромски произход в плувен комплекс.

В Златни пясъци се проведе семинар „Партньори в борбата с дискриминацията”. На форума беше обсъдено националното антидискриминационно законодателство, а участниците изслушаха и лекция на тема „Европейски аспекти на борбата с дискриминацията”.

Есен Фикри поясни, че утре стартира и обучението на служители на МВР. По време на обученията основно ще се обсъждат положенията в антидискриминационното законодателство, както и новите перспективи за развитието на европейското законодателство в тази насока. Ще бъдат представени и някои специфични казуси.

Българското антидискриминационно законодателство е едно от най- модерните в ЕС, тъй като парламентът ратифицира Лисабонския договор. Така бе дадена юридическа сила на Хартата на правата на човека, обясни Фикри.

Тя уточни, че особено място в хартата е обърнато на равните възможности на хората. По думите й въпреки модерното законодателство ни предстои още работа в тази насока. Има идеи за приемането на нова директива, която да регламентира всички въпроси в сферата на равните възможности.

Освен това съществува предложение и за приемането на друга директива за хората с увреждания.


Спонсорирано съдържание