Светият Синод: Човекът като мъж или жена е творение Божие, не е въпрос на избор

Тълкуването на понятието "пол" показва греха и порока на човешкото съзнание
Обновена: 16 юни 2021 19:34 | 16 юни 2021 16:45, Анисия Иванова
110
Светият Синод: Човекът като мъж или жена е творение Божие, не е въпрос на избор
Снимка: БГНЕС

Човекът като мъж или жена е творение Божие и не е въпрос на личен избор. Така, както ние не можем да избираме своите родители, по същия начин не можем да избираме и своя пол – той е наша природна характеристика, която подлежи на освещаване в Църквата и която до края на земните ни дни ни съпътства.

Влагането на съдържание в понятието „пол“, различно от биологичното му разбиране, би „конституционализирало“ ново понятие, несъвместимо с българския обществен ред, непознато в националната ни правна система, и би прокарало идеи, несъвместими с изконни нравствени ценности и вярата на светата Православна църква.

Тълкуването на понятието "пол" показва греха и порока на човешкото съзнание, пише в становище на Светия Синод до Конституционния съд (КС), поискано за тълкуване на въпроса: "Как следва да се разбира понятието „пол“ в Конституцията и има ли то смисъл, различен от биологичния?".

Становището е по образувано дело № 6 от 2021 г. на КС и е подписано от патриарх Неофит.

"Светият Синод на БПЦ - БП вече е имал повод да изрази официална публична позиция относно понятието „пол“ и „полова идентичност“ във връзка добилата известност Истанбулска конвенция.

Отговор на този въпрос КС даде в мотивите си в Решение № 13 от 2018 г., а именно, че биологичното обяснение на понятието „пол“ е единствено.

Въпросът, който е поставен за тълкуване относно понятието „пол“, надхвърля рамките на правната аргументация и засяга фундамента на човечеството – биологичната същност на човека и неговата духовна значимост.

Убедени сме, че въпросите относно пола, семейството, възпитанието на децата в съвременното общество са въпроси със стратегическа значимост не само за националната и конституционна идентичност на България, но и за съхраняването и бъдещето на човешкия род.

Позицията ни относно понятието „пол“, „полова идентичност“, „социален пол“ и други от това семантично единство, е изразена в становище на Св. Синод, подписано от Негово Светейшество Българския патриарх Неофит и представено на 4.12.2018 г. в Брюксел на проведената по инициатива на Европейската комисия и под председателството на Комисаря по правосъдие, права на потребителите и равенство на половете г-жа Вера Юрова конференция на тема „Прекратяване на насилието срещу жените - равносметка и следващи стъпки".

Становището на БПЦ - БП беше подкрепено и излезе като обща позиция на Комитета на представителите на Православните църкви в Европейския съюз (CROCEU). В този смисъл разбирането за понятието „пол“ и „полова идентичност“ е общоправославно, а не само на БПЦ - БП.

Практиката на КС относно ясните и недвусмислени понятия „пол“ и „брак“ в чл. 6, ал. 2 и чл. 46, ал. 1 от Конституцията е безпротиворечива.

Убедени сме, че КС, както и досега, неизменно ще следва своята практика и ще съобрази в настоящото дело тълкуването в Решение № 13 от 2018 г. на понятието „пол“, направено по повод Истанбулската конвенция. Едно ново разбиране на КС относно понятието „пол“ би компрометирало понятието „конституционна идентичност“ и би застрашило предвидимостта и правната сигурност. Влагането на съдържание в понятието „пол“, различно от биологичното му разбиране, би „конституционализирало“ ново понятие, несъвместимо с българския обществен ред, непознато в националната ни правна система, и би прокарало идеи, несъвместими с изконни нравствени ценности и вярата на светата Православна църква, а източноправославното изповедание е част от националната и конституционна идентичност на България. От друга страна едно ново разбиране на понятието „пол“ би означавало въвеждането по тълкувателен път на нов дискриминационен критерий в чл. 6, ал. 2 от Конституцията – пол, различен от биологичния.

По този повод само ще припомним и доразвием разбирането ни за понятието „пол“ в смисъла на чл. 6, ал. 2 и във връзка с разбирането за брака като съюз между мъж и жена по смисъла на чл. 46 от Конституцията. Накратко становището ни се изразява в следното.

За Св. Синод е неизменна библейската истина: „И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори“ (Битие 1: 27), „Плодете се и множете се (Бит. 1:28). От самото начало на сътворението на човека от неговия Творец – Бога наблюдаваме разделението на два пола – мъжки и женски и самата дума пол означава „половина“. Това е едно свойство, заложено от Бога. То е предпоставка за възникването на семейството като съюз на мъжа и жената, който се освещава в св. Тайнство Брак и чиято цел е взаимното спасение и освещение на вярващите мъж и жена чрез духовен подвиг в Христа и в създаването и възпитаването на деца. За Православната църква бракът е благодатен съюз между мъжа и жената, защото Бог е установил закон: „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си; и ще бъдат двамата една плът“ (Бит. 2:24). Затова и апостол Павел казва за Брака „Тази тайна е велика“ (Еф. 5:32). Най-важно е да опазим семейството, защото демоничните сили се стоварват именно върху Божествения съюз на любовта. Новите идеологии за съществуването на пол, извън биологичния, се опитват преди всичко да отделят човека от Бога.

Човекът като мъж или жена е творение Божие и не е въпрос на личен избор.

Така, както ние не можем да избираме своите родители, по същия начин не можем да избираме и своя пол – той е наша природна характеристика, която подлежи на освещаване в Църквата, и която до края на земните ни дни ни съпътства. За нас, християните, съществуването на биологичен пол по рождение не е ограничение, а е реална възможност за изява и осъществяване на човешката личност в общение с ближните. В цялото двухилядолетно православно Предание както мъжът, така и жената винаги са имали своето естествено, отредено от Бога място в християнското общество. Неслучайно според каноничното (вътрешно) право на Църквата разделението на два пола (мъжки и женски) е природна даденост, с която се съобразява и целият вътрешноправен ред в Църквата (вж. напр. пр. 62 на Пето-шестия вселенски събор – 691 г., което забранява на мъже да се обличат като жени, както и обратното).

Божията благодат в Църквата не подменя природните свойства, а ги освещава, дава им възможност да се разкрият и осъществят в пълнота. Единствено в св. Църква мъжът и жената получават своето истинско, заслужено място и се осъществяват като личности в благодатно общение помежду си и с Бога. Такова е неизменното вековно учение на св. Православна църква, но това казва и здравият разум на огромното мнозинство от българското общество, както и цялата държавно-правна и историческа традиция в България от основаването на страната до днес. В заключение следва да отбележим, че само по себе си поставянето на подобен въпрос днес показва до каква степен грехът и порокът са повлияли на човешкото съзнание, така че да поставя казуси, които в близкото минало биха били невъзможни, немислими и невъобразими. Не бива да допускаме едно противоестествено мислене да подменя очевидни истини, както и самата действителност, защото това би било пагубно за нашия народ и за нашата Родина.

И накрая ще си позволим да припомним написаното от един от най-големите юристи-цивилисти на България и бивш Председател на Конституционния съд – проф. Живко Сталев в труда му „Нормативната сила на фактическото“, в който се съдържа правносъобразен и фактически оправдан отговор на поставения въпрос за тълкуване от КС.

Проф. Сталев пише следното:

„Три са основните групи от обществени отношения, които постоянно присъствуват в регулираната от правото материя от възникването му до наши дни. Това са отношенията на семейство, на притежание и на йерархия (на власт и подчинение). Тях правото преднамира , а не създава, защото те са характерни и за периода без право, в който човекът е живял през преобладаващия период от своето съществуване (§. 6, бел. 1). Те имат биологична опора в три инстинкта: полов, хранителен и за съжителство, които и сега определят поведението на човека. Продължаващи вече 2 500 000 години, склонността към тях може да се счита за генетично програмирана, т.е. вродена. Това обяснява тяхното постоянно присъствие сред регулираната от правото материя, откак правото съществува. В този смисъл, те са естествени (природно дадени), неизкореними и вечни спътници на човека, докато той съществува като биологичен вид. Променлива може да бъде само уредбата, която правото дава на тези отношения, но не и тяхното съществуване. Опитът да бъдат отменени е утопична илюзия (§. 2, бел. 2)“.


110
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
94
9
 
0
 
! Отговори
воинствен атеист преди 1 месец
до 96Хаахахаахааа, затапи ме, пич! А нещо конкретно по темата имаш ли да кажеш, или ще ме копираш като папагал?
93
0
 
8
 
! Отговори
До войнствен атеист преди 1 месец
А теб.....някой питал ли те е по темата? Защото аз не! И не ми ПУКА какво си казал !
92
15
 
1
 
! Отговори
воинствен атеист преди 1 месец
Тъй рече светият синод... а някой питал ли ги е по темата? Защото аз не! И не ми ПУКА какво са казали.
91
0
 
11
 
! Отговори
Да преди 1 месец
Утре някой може да реши, че се чувства като домашно куче, и да поиска кучешки паспорт !
90
6
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
До ХетеросексуаленАми дай да се оприличим на животните тогава. Зайците си ядат екскрементите. Може да започнеш от там.
89
19
 
3
 
! Отговори
Хетеросексуален преди 1 месец
Синода може да си завре тълкуванията на старата си книга писана от хора, не от невидим човек в облаците там където слънцето не грее. Неофите, всеки един биологичен вид бозайник и всички други представители на животинското царство има своите хомо двойки. С какво хората сме по-различни? А колко видове са хермафродитни? Създадени от "Бог" по негов образ и подобие? Айде вместо с неактуални скриптове, вземете се занимайте с монасите пипащи деца и мирянки, че срамота. Нека минусите завалят.
88
0
 
18
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Предпочитам да гледам старите филми, с истински мъже и красиви жени. Тези, които в днешно време сами си определят пола, за мен са с някакви отклонения.
87
1
 
10
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
до Просите си атеизъм ; Хората , както и всички живи същества на тази планета се раждат или от мъжки ,или от женски пол ! Та по кои признаци ЛГБТ са хора ?! Та те дори и за определението за животни не отговарят ,ха-ха ! Щото на някой скучаещ 3agнuk му хрумнало да се прави на интересен , а няма данни да го направи по нормален ( не дай си Боже по интелигентен ) начин ?! Не могат да се усетят , че са пионки в ръцете на кукловодите ,на принципа "разделяй и владей" и се дуят ,щото толкоз им е акълът.
86
14
 
4
 
! Отговори
Константин-Кирил преди 1 месец
Патриарх Неофит малко се е объркал. Да не ставам саркастичен, но: За Св. Синод е неизменна библейската истина: И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвориЕ добре де, ама къде му е жената на Бог??? Като е по негов образ, нали и жена трябва да има? Древните гърци са имали и Бог и Богиня. Зевс и Хера. А на Бог? Нещо не се връзва... хм. Добре де, това това не е най-важното. Най-важното е, че Бог Е ГРЕШЕН!Защо ли? Ами защото е объркал проекта за човека!
85
10
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Аз пък мислих, че човекът е творение на ЦК на БКП и на 6-то управление на ДС, като лицето от снимката! Заблудил съм се!
84
13
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
поредното действие, с което се отчуждават хората от църквата.
83
2
 
13
 
! Отговори
INFO преди 1 месец
Когато говорите срещу религията, какво имате предвид? Защото ре-лигия значи да се направи отново нещо право. Това значи човек да се върне в позицията си на Божие дете - По образа и примера на Исус Христос. Истинското Християнство е следване на учението и примера на Спасителя. В това няма никакъв фанатизъм злоба и човекоубийтсво. Най високият морален стандарт и почтеност към хората независимо дали вярват или не. "Побеждавай злото чрез доброто" няма нищо общо с никое злодейство...
82
1
 
19
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Като чета тия неща се чувствам много щастлив, че имам едно хубаво семейство. Жена ми е жена - върши си женската работа. Имам си едно прекрасно дете - момиченце. Скоро ще имаме и второ. И детето си възпитавам да е момиченце. И то знае че има мъжка и женска работа.
81
16
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
БОГ мъж ли е или е жена?Или не е решил още?
80
2
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Б....ти обществото, което само се занимава с това, че на някого му се искало да го пишат жена, защото се чувствал повече такава, отколкото мъж... Цялата мизерия и корупция оправихте, тръгнахте да се занимавате с нечии лични решения... ПРИОРИТЕТИ, СЪР!
79
13
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Я, ченгето пак си дава мнението...
78
16
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Бог има един проблем - че религията го злепоставя.
77
21
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Религията има един-единствен проблем - че няма Бог.
76
9
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
А човекът *** създание на кого е? Не е ли и той божие чадо?
75
0
 
14
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
До Просите си атеизъм!Вярващи ЛГБТ? И в какво вярват? В Луцифер? Във Венера? В Дионисий?