Обява "ЧЕЗ Разпределение България" АД гр. Своге

Спонсорирано съдържание | 6 апр 2015 17:35, Екип на Dnes.bg
0
Обява "ЧЕЗ Разпределение България" АД гр. Своге
Снимка: ЧЕЗ

На основание Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Решение от Протокол 260 т.11 /11.03.2015 г.. на Управителен съвет – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

                                                                                  О Б Я В Я В А

На 18.05.2015 г. от 10.00 часа, ще се проведе отворен търг с явно наддаване за Продажба на имот: 370.50 / 880.50 идеални части от УПИ, целият с площ 880.50 кв.м., съставляващ п.Х -  1172 в кв. 61 по плана на гр.Своге, заедно с трети и четвърти етаж на масивна административна сграда със ЗП 200 кв. м., РЗП 400 кв. м. и ½ идеална част от общите части.
   
Административния адрес на имота е: п.Х -  1172 в кв. 61 по плана на гр.Своге
Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Първоначална продажна цена на недвижимият имот: 127 136.00 лв. / сто  двадесет   и седем хиляди сто тридесет и шест лева  / без ДДС;

Стъпка за наддаване: 5 % ( 6 356.00 лв. ) / шест хиляди триста петдесет и шест лева / върху първоначалната продажна цена на недвижимия имот.

        
Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен ден в срок до деня на подаване на оферта от 12.00 до 15.00 часа на посоченият адрес на имота,  с един ден писмено предизвестие.

Документация за участие в търга на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС, може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в сградата на „ЧЕЗ Разпределение България” АД гр.София, ул.„Адам Мицкевич“ № 2 А,стая № 4 ет.2 до 15.05.2015 г., като сумата е преведена по банкова сметка на „ЧЕЗ България” EАД,  IBAN  BG65CITI 9250 1005 0048 02  BIC/SWIFT, CITIBGSFСИТИБАНК Н.А.–клон СОФИЯ София 1000, бул. "Мария Луиза" № 2, ЦУМ Бизнес център, ет.5

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330 до 15.05.2015 г.

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот ( 12 713.00 лв. )/ дванадесет хиляди  седемстотин и тринадесет лева / се внася в банкова сметка на ЧЕЗ Разпределение България АД: IBAN  BG79 CITI 9250 1005 0094 00  BIC/SWIFT     CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ до 17.00 часа на 15.05.2015 г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 16.00 часа 15.05.2015 г. внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателната зала в сградата „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330.

За допълнителна информация : Марлен Иванова , GSM 0887 144 155, e-mail:marlen.ivanova@cez.bg


0
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари